22 iunie 2024
Chisinau
Social

Anul 2022 a fost un an cu multe provocări și cu tot atâtea necunoscute

Loading
Social Anul 2022 a fost un an cu multe provocări și cu tot atâtea necunoscute
Anul 2022 a fost un an cu multe provocări și cu tot atâtea necunoscute
sindlexmd.com

Se încheie ultima lună a unui an ce va rămâne în istoria contempora­nă ca unul din cei mai nefericiți ani pentru mulți europeni. Un război la est de noi, sute de mii de refugiați care au apucat drumul pribegiei ca să-și salveze copiii. O misiune im­portantă și responsabilă au avut în aceste vremuri de restriște angajații din poliție, din poliția de  frontie­ră, salvatorii, pompierii și din alte structuri, în condițiile unei fluctuații masive și ale lipsei de doritori de a accede în funcțiile vacante.

Multiplele crize au provocat tensiune și incertitudine în rândurile salariaților. Doi ani de criză sanitară, apoi criza economică provocată de o inflație de peste 30 la sută, care a generat scumpiri în lanț la pro-dusele energetice și carburanți. De aici și salariile s-au diminuat cu circa 30 la sută față de salariul anului 2021.

Evident, în această situație, când numă­rul funcțiilor vacante numai în poliție con­stituie peste 18%, iar funcțiile aflate sub moratoriu ating 12 la sută, suprasolicita­rea la locul de muncă este una pronunțată. Acestea și alte teme dureroase au trecut ca un fir roșu în reuniunea de la sfârșit de an a Sindicatului „Demnitate”, care face parte din Federația „SINDLEX”. Aceste structuri sindicale au avut mai multe evenimente în luna decembrie.

„Asigurarea muncii decente pentru membrii de sindicat este o misiune strate­gică pentru sindicatele din poliție, care ar trebui să fie considerată prioritară în ori­ce țară, iar autoritățile ar trebui să depu­nă eforturi pentru menținerea unui dialog social efectiv cu sindicatele și cu reprezentanții angajatorilor din poliție”, a relevat, în discursul său, Angela Otean, președinta Sindicatului „Demnitate”.

Ea a adăugat că parteneriatul social în cadrul MAI a cunoscut diverse niveluri. Au fost ani de amplificare cu rezultate vizibi­le și palpabile, și din contra, indiferența și  ignorarea pe alocuri i-a determinat să fie mai vocali și mai convingători în a promova noi drepturi.

„Astăzi putem vorbi despre o poziție uni­că cu partenerii sociali în tot ce ține de asi­gurarea unei creșteri continue a salariilor, a pachetului social, a necesității de noi politici sustenabile sistemului de securitate socială. Polițiștii se află în prima linie de apărare a țării. O stare de incertitudine care durea­ză de peste doi ani. Mai întâi pandemia de Covid-19 ne-a verificat rezistența, angajații MAI fiind plenar implicați în lupta împotriva răspândirii virusului de Covid, au monito­rizat procesul de carantinare și au solici­tat responsabilitate și disciplină din partea populației”, a remarcat Angela Otean.

Dânsa a afirmat că angajații MAI au muncit în toată perioada situației epidemi­ologice nonstop, dar, cu părere de rău, au fost lipsiți de sporul sanitar, pe care cu certi­tudine îl meritau. Doar pe finalul pandemiei, la începutul anului 2022, au fost răsplătiți pentru o lună muncită cu un spor sanitar.

Apoi, după invadarea Ucrainei de către Rusia, prin țara noastră au trecut și conti­nuă să treacă sute de mii de refugiați, mulți rămânând pe o perioada mai lungă   la noi în țară. Se depune o muncă enormă, o dedicație profesiei de polițist, de salvator, pompier, empatie și dăruire de sine pentru a-i ajuta pe refugiații în suferință.

 

Protecția social-economică a angajaților MAI, sănătatea și condiții decente la locul de muncă – priorități de bază ale Federației „SINDLEX”

 

„Activitatea acestora este conectată la rețeaua operațională europeană comună  pentru a face față  tuturor provocărilor și a urmări bunul mers al deplasărilor. Sindica­tul „Demnitate”, de exemplu, face parte din Sindicatul European al Poliției (EPU), care  în luna octombrie s-a întrunit la Chișinău  pentru a discuta despre   provocările și ris­cul la care sunt expuși angajații din siste­mul ordine publică și  securitatea statului. Reprezentanți din nouă țări, precum și parte­nerii sociali, au discutat despre probleme și soluții, dar și despre necesitatea de a înainta o rezoluție comună Parlamentului European pentru identificarea unor oportunități de susținere   a refugiaților, dar și a angajaților serviciilor care oferă protecție, asistență so­cială și juridică, securitate și ordine publică”, a subliniat Angela Otean.

Mihail Lașcu, președintele Federației „SINDLEX”, a ținut să atragă atenția asupra faptului că angajații din poliție și alte struc­turi de forță nu sunt de fier,  au familii, copii, au vise și obligații, inclusiv financiare.

„Inflația din anul acesta care a ajuns la peste 35%, creșterea galopantă a prețurilor în țara noastră, instabilitatea geopolitică, amenințările războiului care face mii de victime în statul vecin, diminuează nu nu­mai calitatea muncii, dar afectează dur cli­matul moral-psihologic al acestor angajați, fluctuația cadrelor în ultima jumătate de an a atins cote înalte. Tinerii pleacă din sistem fără a aștepta schimbările promise. Pleacă din țară. Fără asigurarea unei creșteri conti­nue a salariilor nu vom putea preveni exo­dul populației din țară și contribui la redu­cerea sărăciei. Se cere să asigurăm puterea de cumpărare în condițiile creșterii alar­mante a inflației din cauza crizei energeti­ce și a conflictului armat din țara vecină”, a menționat Mihail Lașcu.

El a adăugat că se cer acțiuni și mă­suri concrete din partea angajatorului, a Guvernului, Legislativului.

Federația „SINDLEX” a înaintat nenu­mărate solicitări și demersuri Ministerului Afacerilor Interne, în susținerea poziției acestuia în Guvern, la Ministerul Finanțelor, parlamentarilor, cu argumente pentru a ma­jora valoarea de referință pentru funcționarii publici cu statut special din cadrul compar­timentului ordine publica și securitatea sta­tului.

sindlexmd.com

Legea salarizării 270/2018 trebuie revi­zuită, modificată și ajustată cu realitatea, munca depusă necesită a fi remunerată pe potrivă, corect.

Cum poate să-și întrețină familia un funcționar public cu statut special începă­tor al cărui salariu este de doar 7000 de lei lunar? Poate fi vorba de o  motivare, de o  dorință de a crește profesional în această profesie?

Acestea și alte probleme identificate pe parcursul anului au fost discutate la plenara Sindicatului „Demnitate” din decem­brie, unde s-a vorbit despre necesitatea amplificării demersurilor privind remunerarea adecvată și scoaterea  moratoriului pe funcțiile înghețate, circa 2300 la număr, în cadrul MAI.

„Sindicatul pledează pentru aprecierea la justa valoare a muncii salariaților cu epoleți. Cerem o abordare corectă a problemei ce ține de necesitatea revizuirii criteriilor de salarizare a personalului vizat. Cu majorări considerabile la salariu, cu plata pentru timpul muncit peste program, cu deblo­carea funcțiilor aflate sub moratoriu și acoperirea lor financiară care ar da posibilități de remunerare a cumulării funcțiilor”, a declarat Angela Otean.

La recenta masă rotundă, tot din luna decembrie, convocată de Organizația de Femei și Organizația de Tineret a Federației „SINDLEX”, s-a subliniat necesitatea de a reveni la revendicarea salariului, a pache­tului social cu norma de hrană și  vouche­rele de vacanță incluse în legea 288/2016, la necesitatea ratificării Convenției nr.190 OIM privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă.

„Împreuna suntem o forță și sperăm că vom reuși!”. E mesajul liderilor sindicali din Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” pentru  membrii de sindicat și partenerii sociali, care speră că au convins factorii de decizie că sindicatul care nu tace nu trebuie perceput ca un opozant, ci mai mult ca un membru în echipa schimbării.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand