20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Angajatorii faţă-n faţă cu tinerii în cadrul proiectului „Muncă decentă pentru TINEri”

Loading
Fără categorie Angajatorii faţă-n faţă cu tinerii în cadrul proiectului „Muncă decentă pentru TINEri”
munca-decenta-2

Foto: vocea.md

De „La o ceaşcă de cafea cu angajatorii” încep con­solidarea forțelor întru angajarea durabilă a tineri­lor Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova și Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia”. Recent, în oraşul Ungheni a avut loc un eveniment cu şi pentru tinerii din ţara noastră.

 

Un şir de probleme, dar şi eventuale soluţii au fost expuse în cadrul reuniunii. Angajatori, oficiali, agenţi economici, orga­nizaţii obşteşti, reprezentanţi ai sindicatelor şi tineri şi-au împăr­tăşit timp de trei ore impresii, doleanţe, argumente menite să sporească şansele de angajare în câmpul muncii. În cadrul eve­nimentului au mai fost trasate şi unele concluzii pe marginea proiectului „Muncă decentă pen­tru TINEri”. Obiectivul general urmărit de către organizatori a constat în menţinerea tinerilor la locul de muncă prin prisma res­pectării drepturilor socio-econo­mice ale acestora şi colaborării cu agenţii economici, organizaţi­ile societăţii civile şi cu autorită­ţile publice.

Stela Stratila-Sîrbu, preşedin­tele Consiliului de Tineret din ca­drul CNSM, a menţionat că prin eforturi comune trebuie să con­tribuim la bunăstarea tinerilor din Republica Moldova. „Tre­buie să facem paşi concreţi, care să convingă tinerii că se poate de muncit şi în ţara noastră. Şi mai mult decât atât, fiecare din ei trebuie să înţeleagă că o muncă decentă nu constituie doar un sa­lariu mare, ci şi multe alte parti­cularităţi”.

 

g_cnsm

Salariaţii, în special tinerii, vor fi protejaţi şi mulţumiţi doar printr-un dialog social fructuos şi constructive

 

Tânăra sindicalistă a mai spus că salariaţii, în special tinerii, vor fi protejaţi şi mulţumiţi doar pro­movând un dialog social fructuos şi constructiv. „Este necesar să găsim răspunsuri şi soluţii şi să nu rămânem doar la treapta dis­cuţiilor”, a subliniat sursa.

Organizată la nivel tripartit, reuniunea de la Ungheni a adus la masa de discuţii şi reprezen­tanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului din Republica Mol­dova, precum şi ai administraţi­ilor publice locale. Viceministrul Sergiu Stanciu a vorbit celor pre­zenţi despre acţiunile întreprinse de minister privind angajarea durabilă a tinerilor. Printre aces­tea au fost menţionate diversele politici de tineret, programe şi granturi. Chiar şi aşa, vicemi­nistrul Tineretului şi Sportului din RM a subliniat că angajarea tinerilor nu ţine direct de minis­ter, ci mai mult de atitudinea pa­tronatelor şi, nu în ultimul rând, a tinerilor însăşi.

 

Deschişi spre colaborare, dar cu cerinţe către tineri

 

Iurie Vrabie, preşedintele Aso­ciaţiei Patronatelor din Ungheni, s-a arătat deschis spre colaborare şi a considerat interesant şi util proiectul „Muncă decentă pentru TINEri”. „Viitorul şi perspectiva este a tinerilor. Noi astăzi avem mare nevoie de tineri care vin de la instituţiile de învăţământ cu cunoştinţe proaspete, noi”, a subliniat Vrabie. Dacă, însă, ca­lea spre angajare a tinerilor în câmpul muncii pare deschisă, la prima vedere, totuşi patronii au o serie de cerinţe faţă de tinerii care vin la un interviu. Printre acestea se numără cunoaşterea limbilor străine şi a calculatorului la ni­vel avansat. Cât despre relaţiile cu sindicatele, preşedintele Aso­ciaţiei Patronatelor din Ungheni a menţionat că între patronatele şi sindicatele din Ungheni există un parteneriat viabil, dornic să îmbunătăţească condiţiile de trai nu numai a tinerilor, dar şi a tu­turor salariaţilor.

Tinerii prezenţi la eveniment au spus că important pentru ei este să găsească unele răspun­suri la întrebările ce apar atunci când vor să se angajeze.

 

munca-decenta

Foto: vocea.md

 

„Modificările ce au apărut în legislaţia muncii şi drepturile mele socio-economice sunt su­biecte ce mă interesează cel mai mult”, a menţionat Ionela Bum­bac, o tânără din Ungheni. Potri­vit tinerilor, lipsa de informare şi de interes sunt cele mai strin­gente probleme la angajare.

„Tinerii noştri vor să facă mulţi bani într-un timp foarte scurt şi astfel sunt de acord şi cu salariile în plic, şi cu condiţii in­umane de muncă”, a menţionat pentru „Vocea poporului” Dumi­triţa Gurău, o tânără prezentă la eveniment.

 

Proiectul „Munca decentă pentru TINEri”, la mijloc de drum

 

Proiectul „Munca decentă pentru TINEri” este implemen­tat deja de un an de zile în patru raioane ale republicii: Ungheni, Călăraşi, Făleşti şi Căuşeni, iar la reuniunea din Ungheni au fost prezentate unele concluzii în urma implementării acestuia. „Cele mai importante concluzii sunt că tinerii nu au experienţa necesară solicitată de către anga­jator. Tinerii mai întâmpină difi­cultăţi atunci când au propuneri de angajare ilegală, propuneri de a lucra fără o remunerație conform legislației muncii plată suplimentară în zile adăugătoa­re, totodată tinerii vor să vadă un contract de muncă şi o fişă de post la angajare,” a menţio­nat Galina Petcu, coordonatorul Reţelei Echipă Mobilă de Tineri în cadrul Proiectului „Muncă de­centă pentru TINEri”. În cadrul aceluiaşi proiect au fost efectuate două cercetări, una în iunie 2013 – „Starea de lucruri în domeniul drepturilor socio-economice” şi alta în august 2013- „Valoarea adăugată pe care tinerii o aduc angajatorilor”. Concluziile ambe­lor cercetări au scos la iveală fap­tul că tinerii se confruntă cu o se­rie de probleme la angajare, însă nu deţin suportul informaţional necesar pentru a face faţă aces­tora. Totodată, cercetările au de­monstrat că tinerii sunt mai fle­xibili la cerinţele organizaţiilor, tinerii manifestă un nivel avan­sat al creativităţii, pun la îndoială inerţia, expun idei inovatoare şi indică asupra oportunităţilor de dezvoltare. Potrivit statisticilor, în oraşul Ungheni sunt înregis­traţi peste 13 mii de tineri cu vâr­stă cuprinsă între 16 şi 30 de ani. Proiectul „Munca decentă pentru TINEri – îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din RM prin abilitarea acestora şi so­cietăţii civile” este implementat de Fundaţia CNV International, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia” şi Confedera­ţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, cu suportul financiar al Delegaţiei UE în Moldova.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi