13 iulie 2024
Chisinau
Social

Angajaţii din silvicultură vor primi un salariu tarifar de 2100 de lei

Loading
Social Angajaţii din silvicultură vor primi un salariu tarifar de 2100 de lei
Angajaţii din silvicultură vor primi un salariu tarifar de 2100 de lei
silvicultori

Foto: topconpositioning.com

 

De la 1 aprilie 2017, toţi angajaţii din silvicultură ar putea trece la salariul tarifar de 2100 de lei. Un anunţ în acest sens a făcut recent Anatolie Ciobanu, preşedintele Fede­raţiei Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, la şedinţa Comitetului Executiv al organizaţiei.

 

„În urma discuţiilor pe care le-am avut cu administraţia Agenţiei „Moldsilva”, am fost asiguraţi că salariile tarifare vor fi racordate la actele normative în vigoare, în cazul în care agenţia va dispune de mijloace financiare necesare în acest sens. Deşi reprezentanţi ai „Moldsilva” spun că ar fi mai bine ca majorarea de la 1900 de lei la 2100 de lei a salariului tarifar să se producă în iulie, Federaţia „Sindsilva” insistă ca ajustarea să se producă în aprilie. De la 1 ianu­arie, au trecut la salariul tarifar de 2100 de  lei doar muncitorii care activează în silvicultură, iar anga­jaţii corpului ingineresc primesc, deocamdată, un salariu tarifar de 1900 de lei”, a menţionat Anatolie Ciobanu.

Liderul sindical a prezentat membrilor Comitetului Executiv şi schimbările la Regulamentul privind eliberarea normei de foc salariaţilor şi pensionarilor ramu­rii silvice, care reprezintă o anexă la Convenţia colectivă la nivel de ramură pentru anii 2015-2018. Potrivit modificărilor, văduvele sa­lariaţilor care au decedat în acci­dente de muncă, nu vor beneficia de normă unică de foc. „Totodată, în contractele colective de muncă la nivel de întreprindere ar putea fi introduse norme de foc pentru această categorie de persoane”, a menţionat sursa citată. Potrivit altei modificări a regulamentului amintit, salariaţii cărora li s-a acor­dat titlul de „Veteran al muncii în ramura silvică” vor primi sectoare de fâneţe, loturi auxiliare, precum şi alte servicii, prevăzute de Con­venţia colectivă la nivel de bran­şă. Până acum, aceştia beneficiau de norme de foc.

 

Suport pentru silvicultori

 

Conform regulamentului, sala­riaţii care au lucrat cel puţin un an în silvicultură vor primi zece metri cubi de lemn pe an, pentru încăl­zirea locuinţelor.  Şapte metri cubi de lemn vor primi anual lucrătorii care au trecut de la întreprindere la pensie de invaliditate, indife­rent de faptul câţi ani au activat în silvicultură, lucrătorii care au ieșit la pensie conform limitei de vârstă, dar care au o vechime în muncă în ramura silvică de cel puţin 10 ani, precum şi familiile cu copii ale lucrătorilor decedaţi în accidente de muncă. Preţul pentru norma de foc este de 360 de lei metru cub de lemne pentru salariaţii din domeniu şi de 300 de lei pentru pensionarii care au activat în branşă. În acelaşi timp, preţul mediu al unui metru cub de lemne, vândute populaţiei, constituie 530 de lei.

Membrii Comitetului Executiv au aprobat, în cadrul şedinţei, şi bugetul federaţiei, precum şi pla­nul de activitate al organizaţiei pentru anul curent.

Totodată, a fost aprobat ora-rul desfăşurării conferinţelor sin­dicale în teritoriu pentru 2017, au fost examinate şi aprobate rezultatele folosirii biletelor de tratament în anul 2016, pre-cum și chestiunea cu privire la repartizarea de către Casa Na-ţională de Asigurări Sociale a bi­letelor de tratament balneosana­torial întreprinderilor din dome­niu.

Tot în cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Executiv, s-a decis acordarea unui ajutor material în valoare de două mii de lei pen­tru un membru de sindicat care suferă de cancer. În acelaşi timp, Comitetul Executiv al Federaţiei „Sindsilva” a  hotărât să procure un set de manuale pentru elevii care studiază la Şcoala-internat  pentru copii orfani din oraşul Străşeni. Valoarea alocaţiei re­spective constituie aproximativ trei mii de lei.

Federaţia Sindicatelor din Sil­vicultură „Sindsilva” reuneşte 3860 de salariaţi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand