24 mai 2022
Chisinau
Social

Angajații din gospodăria locativ-comunală au o nouă Convenție colectivă

Loading
Social Angajații din gospodăria locativ-comunală au o nouă Convenție colectivă
Angajații din gospodăria locativ-comunală au o nouă Convenție colectivă
sindicate.md

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Produ­cerii de Mărfuri „Sindindcomservice” și Asociaţia Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova au semnat, recent, o nouă Convenție co­lectivă (nivel de ramură) pentru anii 2022-2026.

Convenția colectivă este actul juridic ce determină principiile generale de reglemen­tare a raporturilor de muncă, sociale şi eco­nomice între salariaţi şi angajatori, condiţii­le generale de retribuire a muncii, garanţiile de muncă şi înlesnirile angajaţilor. De aseme­nea, aceasta determină drepturile, obligaţii­le şi responsabilitatea părţilor parteneriatu­lui social.

 

Facilități de ordin social-economic pentru salariații membri de sindicat

Obiectivele principale ale Convenției sunt asigurarea, în cadrul dialogului social între părți, a creșterii nivelului de trai al salariaților și familiilor lor prin reglementarea nive­lului de retribuire a muncii, în funcție de evoluția prețurilor la mărfuri și servicii, a ni­velului minim de existență. Totodată, acestea vizează asigurarea plasării în câmpul muncii, a echității sociale, drept premise sigure de îmbunătățire a activității unităților și de creare a condițiilor decente de muncă pentru angajați.

În Convenție au fost incluse un șir de facilități de ordin social-economic pentru salariații membri de sindicat, cu privire la în­cheierea, modificarea și desfacerea contrac­telor colective de muncă, formarea profesi­onală, timpul de muncă și timpul de odihnă, organizarea muncii și salarizarea, securitatea și sănătatea în muncă, protecția tinerilor și a femeilor.

Un loc important în Convenția colecti­va îl are capitolul „Retribuirea muncii”, unde se pune accent pe calificarea și complexita­tea îndeplinirii muncii ce stimulează salariații să corespundă aptitudinilor profesionale, iar angajatorii să creeze locuri de muncă decente și să achite cursurile de formare continuă. Totodată, măsuri suplimentare sunt prevăzute cu referire la tariful pentru categoria I de calificare prin prisma dificultă-ților ramurii gospodăriei locativ-comunale, astfel ca întreprinderile să fie orientate spre majorarea cuantumului garantat de salari­zare cu adăugarea coeficienților tarifari, de complexitate și calificare. Pledăm pentru un salariu stabil, decent, pentru condiţii de lucru care să corespundă cerinţelor securității şi sănătății în muncă.

 

Salariile decente și condițiile de muncă bune, esențiale în document

 

Capitolul „Securitatea și sănătatea în muncă” stabilește sarcinile de a avea struc­turi corespunzătoare domeniului menționat, necesitatea efectuării controalelor medicale și de a exista puncte medicale la întreprin­derile unde activează mai mult de 300 de angajați, precum și obligativitatea de ates­tare a locurilor de muncă în corespunde­re cu normele de securitate și sănătate în muncă. În acest sens, întreprinderile vor aloca anual resurse pentru ameliorarea condițiilor de muncă, vor evalua riscurile, vor organiza din mijloacele proprii instruirea în domeniul securității muncii.

„Înlesniri și protecția socială a salariaților” este capitolul care permite susținerea sa-lariaților și a familiilor acestora în toate cazurile, cu atât mai mult cu cât situația acestora este legată de producere. Iar capitolul „Parteneriatul social. Raporturi­le părților” prevede garanții că angajatorul nu este în drept să refuze negocierile co­lective la nivel de unitate cu reprezentanții salariaților.

În urma eforturilor comune ale membri­lor Comisiei, au fost prevăzute un șir de re­glementări suplimentare la raporturile de muncă față de cele prevăzute în Codul muncii și de legislația în vigoare: îmbunătățirea condițiilor de muncă și de salarizare, majo­rarea perioadei de concediu pentru unele ca­tegorii de angajați din ramură, concedii su­plimentare pentru unele situații concrete, facilități suplimentare pentru cei ce activea­ză în condiții nefavorabile și altele.

Convenția a fost încheiată conform pre­vederilor Codului muncii, al Legii Sindica­telor, Legii Patronatelor, Convenției OIM. Textul integral al Convenției este publicat în MO nr. 325-333 (8035–8043) din 31 de­cembrie 2021, dar va fi elaborată și o broșură a Convenției, care va fi remisă fiecărui comitet sindical afiliat Federației Sindicatelor „Sindindcomservice”.

 

Ana SELINA, președintele Federației Sindicatelor „Sindindcomservice”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor