21 iulie 2024
Chisinau
Social

Angajații din comunicații, omagiați de ziua lor profesională

Loading
Social Angajații din comunicații, omagiați de ziua lor profesională
Angajații din comunicații, omagiați de ziua lor profesională
ziua-comunicatii

Foto: fscm.md

 

Marți, 17 mai, întreaga lume a con­semnat Ziua Mondială a Teleco­municaţiilor şi Societăţii Informa­ţionale. Cu această ocazie, 82 de angajați din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor au obținut titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Comu­nicaţiilor”, iar 396 de lucrători din instituțiile de profil au primit diplo­me de onoare pentru merite deose­bite în dezvoltarea sectorului TIC și activitate fructuoasă.

 

La eveniment, care a avut loc la Institutul Muncii, au participat conducerea Federaţi­ei Sindicatelor din Comunicaţii (FSCM) și cea a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), reprezentanți ai sindicatului de ramură de la întreprinderile din sector, conducători și reprezentanți ai companiilor din domeniu.

Ion Pîrgaru, preşedintele FSCM, în cu­vântul de deschidere, a remarcat importanța sectorului telecomunicațiilor în economia țării și în viața societății și a adresat felici­tări călduroase cu ocazia sărbătorii profesi­onale.

„Tehnologia informației și comunicațiile constituie un domeniu foarte importan­tă pentru societate, deoarece acesta stă la baza activității multor ramuri economice și sociale. Astăzi, de fapt, nu ne imaginăm viața fără tehnologia IT, drept mărturie sunt chiar părinții noștri de la țară. Sindicatul de ramură este permanent alături de mem­brii săi, iar una din prioritățile de bază ale Federației este dialogul social eficient și con­structiv. Suntem singura ramură care își sti­mulează puternic salariații, fiind conștienți de faptul că există o strânsă legătură între motivarea angajaţilor şi performanţă”, a subliniat Ion Pîrgaru. Referindu-se la titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţi­ei şi Comunicaţiilor”, președintele FSCM a ținut să menționeze că acesta se oferă celor mai buni specialiști și îi obligă pe cei cărora le-a fost oferit să progreseze în continuare și într-adevăr să fie cei mai buni.

 

Printre primele 50 de țări din lume la capitolul IT

 

La rândul său, ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vasile Botnari, a menționat că Ziua Mondială a Te-lecomunicațiilor și Societății Informațio-nale este un prilej bun pentru a face un bilanț, dar și pentru a schița proiecte de vii­tor, care vor asigura dezvoltarea țării.

„Preluând de curând mandatul de minis­tru TIC, am avut deja ocazia să fac o 

radi­ografie a sectorului și vreau să vă spun că avem cu ce ne mândri. Datorită eforturilor pe multiple planuri și deschiderii societății noastre spre tot ce este nou, sectorul IT și comunicații rămâne unul din cele mai dez­voltate și dinamice din țară. Sunt sigur că putem fi printre primele 50 de țări din lume la acest capitol”, a spus ministrul Vasile Bot­nari.

Potrivit ministrului TIC, în ultimele trei luni au fost făcuți pași importanți care vor genera un salt pe piața telecomunicațiilor. El a subliniat rolul Strategiei „Moldova digi­tală 2020” în atragerea investițiilor străine.

 

Suntem

conștienți că există

o strânsă legătură între motivarea angajaţilor

şi performanţă

 

„Sunt sigur că avem toate șansele să evo­luăm ascendent, cu ritm rapid și să ne sin­cronizăm cu dezvoltarea IT în lume. Ne vom ambiționa să deschidem noi uși și să partici­păm la crearea de noi produse și servicii din domeniul TIC. Convingerea mea o bazez pe potențialul de care dispunem: avem viziune, capacități și dorința de a munci. Iar princi­palul capital pe care ne bazăm sunt oamenii, fiecare dintre voi, cei care munciți în dome­niu”, a adăugat Vasile Botnari, felicitându-i pe toți angajații din domeniu și urându-le mult succes.

Printre cei omagiați, cărora li s-a conferit titlul onorific „Maestru în Tehnologia In­formaţiei şi Comunicaţiilor” în această zi, a fost și Violeta Danuța, șefa Secției evidența populației de la ÎS „CRIS Registru”. „Pentru mine, este o mare onoare conferirea acestui titlu, înseamnă că munca mea este aprecia­tă. Lucrez de 18 ani în sistem, sunt mândră de colectivul în care muncesc, de calitatea serviciilor pe care le prestăm populației, sper că și concetățenii noștri sunt mulțumiți de ceea ce le oferim zi de zi”, a spus Violeta Danuța.

Reamintim că, pe 17 mai, în fiecare an, este consemnată Ziua Mondială a Comu-nicațiilor şi Societății Informaționale, care marchează semnarea, în 1865, la Paris, a primei Convenții Internaționale a Telegra­fului și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

În Republica Moldova, Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţio­nale este oficializată prin Hotărârea Guver­nului din 30 aprilie 2008.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand