24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Angajament privind ratificarea normelor de drept internaţional

Loading
Без рубрики Angajament privind ratificarea normelor de drept internaţional
Angajament privind ratificarea normelor de drept internaţional

 

 

sedinta-CC

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova va solicita Comisiei naţionale pentru consultări şi nego­cieri colective să înainteze Guvernului propuneri de iniţiere a procedurii de ra­tificare a Convenţiei nr. 128 privind indemnizaţia de in­validitate, de bătrâneţe şi de pierdere a întreţinătorului a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul ul­timei şedinţe a Comitetului Confederal al CNSM.

 

Convenţia în cauză stabileşte principiile de acordare a indemni­zaţiei de invaliditate, de bătrâneţe şi de pierdere a întreţinătorului. Documentul specifică şi categoriile de persoane asigurate cu indemni­zaţiile respective, indică şi cazurile în care acestea sunt acordate doar parţial, precizează condiţii privind atingerea vârstei de pensionare, vechimea în muncă, starea fami­lială etc.

Această convenţie prescrie lu­area, de către statele membre ale OIM, a unor măsuri necesare pentru a garanta prin legislaţiile naţionale mărimea minimă a in­demnizaţiilor de invaliditate, de bătrâneţe sau de pierdere a între­ţinătorului.

Mărimea plăţilor respective, conform acestui act internaţio-nal, urmează să fie reglementată periodic, în funcţie de nivelul de remunerare a muncii sau al indi­cilor preţurilor de consum. În ace­laşi timp, Convenţia nr. 128 a OIM dă posibilitate oricărui stat mem­bru, a cărui economie nu a atins încă un nivel suficient de dezvol-tare, să excludă temporar din sfera de aplicare a acesteia unele categorii de persoane sau de sala­riaţi.

Această convenţie oferă statelor membre şi posibilitatea ratificării parţiale.

Deşi legislaţia naţională reflec­tă, într-o anumită măsură, unele aspecte ale normelor dreptului in­ternaţional în domeniu, ratificarea acestei convenţii, care constituie şi un angajament al ţării noastre în calitate de stat membru al OIM, va contribui la perfecţionarea legisla­ţiei interne.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand