19 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Ana Stelea: „Să fii membru de sindicat nu este totul. Important e să fii activ pe tărâmul sindical”

Loading
Dialoguri Ana Stelea: „Să fii membru de sindicat nu este totul. Important e să fii activ pe tărâmul sindical”
Ana Stelea: „Să fii membru de sindicat nu este totul. Important e să fii activ pe tărâmul sindical”
Vocea poporului

Își aduce aminte cu drag și emoții mari despre anul 2004, atunci când a pășit pentru prima data pe tărâ­mul pedagogic, imediat după facultatea de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, fiind angajată în calitate de profesoară de limba engleză în Școala medie nr. 15 din Bălți. De atunci a și pornit activitatea ca membru de sindicat cu acte în regulă, pe care o desfășoară cu dăruire până în prezent.

Vorbim despre Ana Stelea, președinta organizației sindicale primare din cadrul Gimnaziului Hîjdieni, raionul Glodeni, funcție pe care o deține din anul 2019.

Calitățile liderilor de sindicat

„Recent, am organizat adunarea de dare de seamă și alegeri, la 23 mai a.c., în organizația noastră sindicală pentru perioa­da 2019-2024, în urma căreia am fost rea­leasă de către cei 40 de membri de sindicat prin vot unanim, pentru care le sunt foarte recunoscătoare. Din 2019 până în prezent, sunt membru al Consiliului raional și al Biroului Executiv, al Centrului Sindical Ra­mural Teritorial (CSRT) Glodeni al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ).

Verticalitatea, onestitatea, activismul, ambiția, perseverența și echilibrul emoțional, pentru a ține piept provocărilor, sunt doar câteva dintre calitățile pe care trebuie să le posede un lider sindical bun.

„Mottoul care mă reprezintă ca membru de sindicat este: „Să fii membru de sindicat nu este totul. Important e să fii membru de sindicat activ”. Și atunci ești sigur că lucru­rile vor evolua spre perfecțiune”, ne spune Ana Stelea.

Toate aceste calități o ajută să depășească cu mai multă ușurință problemele pe care le întâlnește, și ele nu sunt puține.

„Pot menționa aici că am contribuit considerabil, împreună cu colegii din ra­ion, în parteneriat cu președintele CSRT Glodeni din cadrul Direcției Educației și Științei, Galina Graur, cu președintele FSEȘ, Ghenadie Donos, la înaintarea unor demer­suri către Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației și Cercetării pentru mărirea clasei de salarizare a cadrelor didactice de spri­jin și a angajaților Centrului de Asistență Psihopedagogică de la clasa de salarizare 52 la 56, lucru pe care l-am obținut cu succes. O altă provocare a fost iarăși nemulțumirea membrilor de sindicat de prevederea art. 21 prim din Legea 270/2018 referitor la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, iarăși intervenind pe lân­gă organele competente. Și am obținut cu greu un rezultat pozitiv. Astfel, beneficiem din anul 2021 de acest premiu. Totodată, ne confruntăm cu problema primei de asi­gurare pe care o achităm și care este exage­rat de mare. Spre exemplu, cei care nu be­neficiază de servicii medicale,  dar continuă să achite o sumă colosală, sunt nemulțumiți de lucrul acesta. Sunt foarte multe proble­me care necesită soluționare și, cu pași mici, dar siguri, sper să fie soluționate în favoarea angajatului, desigur, cu susținerea FSEȘ”, adaugă Ana Stelea.

Provocări și realizări

Liderul de sindicat din Glodeni ne spu­ne că o adevărată provocare pentru ea a fost concursul organizațiilor sindicale pri­mare (OSP) la nivel național „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, unde a obținut un trofeu, clasându-se pe locul III la categoria „Excelență și creativitate sindi­cală”.

„În urma acestui concurs,  mi s-a trezit și mai mult pofta de a fi cât mai aproape de membrii mei de sindicat și a contribui frumos la creșterea imaginii organizației sindicale primare de la Gimnaziul din Hîjdieni. O altă provocare a fost participarea la stagiul de formare a formatori­lor sindicali la nivel de ramură/național în perioada 2022-2023. În prezent, reprezint interesele și imaginea OSP de la Gimnaziul Hîjdieni în calitate de formator național, cu acte în regulă, cu grad de calificare I,  în cadrul proiectului educațional al FSEȘ „Formare de formatori””, a relevat Ana Stelea.

Întrebată de ce un angajat trebuie să devină membru de sindicat, Ana Stelea ne spune că, luând în considerație faptul că sindicatul este o organizație independen­tă a salariaților, care are sarcina de a pro­teja drepturile și interesele profesionale, economice și sociale ale acestora, este un beneficiu extraordinar să devii membru de sindicat.

„Aici aș vrea să adaug  faptul că suntem o organizație sindicală primară într-un co­lectiv în care angajații sunt membri de sindicat sută la sută, adică toți cei 40 de angajați. Dialogul social are loc sub forme diferite, adică cuprinde negocierea colecti­vă, dar și alte forme de negociere, consul­tare sau comunicare cu partenerii sociali și, eventual, cu reprezentanții Guvernului. Așadar, atunci când apare vreo problemă de ordin intern, teritorial sau de nivel național, ne consolidăm puterile toate organizațiile din teritoriu, în parteneriat cu CSTR Glodeni din educație și încercăm prin diverse acțiuni: demersuri, scrisori, sensibilizări colective, ca să soluționăm proble­mele cu care ne confruntăm”, conchide Ana Stelea.

Cât privește insuficiența de cadre didactice în școală, Ana Stelea ne spune că, pentru moment, acest capitol este asigurat, nu duc lipsă de cadre didactice, problema cea mai mare fiind scăderea, de la un an la altul, a numărului de copii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand