17 iunie 2024
Chisinau
Social

Amenzi usturătoare pentru violența asupra lucrătorilor medicali

Loading
Social Amenzi usturătoare pentru violența asupra lucrătorilor medicali
Amenzi usturătoare pentru violența asupra lucrătorilor medicali
rostoday.com

Violența asupra medicilor și a lucrătorilor medicali aflați în exercițiul funcțiunii va fi sancționată mai drastic. Parla­mentul a aprobat, în ședința de vinerea trecută, în prima lectu­ră, un proiect de modificare și completare a Codului penal și Codului contravențional.

Potrivit proiectului, ultragierea medicilor, a lucrătorilor medicali în general, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale ale acestora în exer­ciţiul funcţiunii va fi sancţionată cu amendă de până la 1250 de lei, aplicată persoanei fizice. Iar ultra­gierea, însoţită de acte de huliga­nism şi/sau vătămare corporală, va fi sancţionată cu amenzi de până la 7500 de lei, aplicată persoanei fizice, sau cu arest contravenţional de până la 15 zile.

Urmează a fi completat Codul penal cu definiții ale medicului și lucrătorului medical. Astfel, me­dic este persoana care întrunește condițiile stabilite în Legea cu pri­vire la exercitarea profesiunii de medic, inclusiv medicul rezident. Totodată, lucrător medical este orice altă persoană, cu excepția medicului, care are studii medi­cale și calitatea de angajat al unei instituții medicale publice sau pri­vate și care prestează servicii de sănătate populației, definite prin Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului.

„În urma analizei legislației pe­nale și contravenționale în ceea ce privește faptele sancționate de lege, comise împotriva medicilor și lucrătorilor medicali, au fost con­statate mai multe lacune și elemen­te de inechitate. Proiectul propune armonizarea și ajustarea prevede­rilor legale la principiile de claritate și previzibilitate a normei penale, precum și asigurarea unei protecții adecvate a medicilor și lucrători­lor medicali”, a menționat Vadim Fotescu, deputat din Fracțiunea Partidului ȘOR, în cadrul prezentă­rii proiectului. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din această fracțiune.

Anterior, sindicatele din ramura sănătății au atenționat în repetate rânduri Ministerul Sănătății, Mun­cii și Protecției Sociale, Parlamen­tul asupra condițiilor grele de acti­vitate a lucrătorilor medicali.

„În majoritatea instituțiilor pu­blice, atitudinea față de lucrătorii medicali lasă mult de dorit. Nu este respectată nici o normă ce ține de serviciile medicale, timpul de muncă, condițiile în care acti­vează lucrătorii medicali și nimeni nu-i protejează împotriva agre­siunilor verbale și fizice din par­tea pacienților și a rudelor aces­tora”, a declarat Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”. Liderul sindical consi­deră că ar trebui să fie constituite comisii speciale care să examineze toate situațiile de conflict care apar în cadrul instituțiilor medicale.

Încă în luna aprilie 2016, mem­brii Consiliului Republican al Fe-derației Sindicale „Sănătatea” au înaintat autorităților o serie de re­vendicări, inclusiv cele ce se referă la ultragierea cadrelor medicale. A fost inițiată și o amplă campa­nie de sensibilizare și organizate 14 flashmob-uri.

Acum doi ani și ceva, Parlamen­tul a votat în prima lectură un pro­iect de lege care prevedea comple­tarea Codului penal cu sancțiuni pentru persoanele care vor agresa verbal sau fizic angajații din sis­temul medical. Acesta a fost însă avizat negativ de către deputați și prevederile nu au mai fost incluse în Codul penal.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand