29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Amendamente la proiectul bugetului asigurărilor sociale pentru 2015

Loading
Fără categorie Amendamente la proiectul bugetului asigurărilor sociale pentru 2015
Amendamente la proiectul bugetului asigurărilor sociale pentru 2015

 

 

comitet-confederal-2

Foto: vocea.md

Сonfederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a formulat mai multe amendamente la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2015.

 

Astfel, în vederea diminuării fenomenului achitării salariilor „în plic”, CNSM propune să fie dublate amenzile stabilite pen­tru diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat.

Totodată, sindicatele insistă asupra majorării cuantumului ajutorului de deces de la 1100 de lei la 1200 de lei pentru per­soanele neasigurate şi de la 1100 de lei la 1500 de lei pentru cele asigurate, care contribuie la for­marea bugetului de asigurări so­ciale de stat.

Reprezentanţii CNSM reven­dică şi majorarea cu 50 de mln. de lei a cheltuielilor de recupera­re a sănătăţii prin tratament bal­neosanatorial şi reabilitare pen­tru persoanele asigurate. Asta în condiţiile în care suma cheltuie­lilor respective prevăzute pentru anul 2015 nu asigură nici pe de­parte recuperarea capacităţii de muncă a celor circa 800 de mii de salariaţi, care contribuie la formarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

De menţionat că, în 2009, pentru recuperarea sănătăţii prin tratament balneosanatorial şi re­abilitarea persoanelor asigurate, au fost preconizate cheltuieli de peste 62 de mln. de lei pentru aproape 17 mii de salariaţi, iar pentru 2015 – de 30 de mln. de lei, ceea ce acoperă doar nevoi­le a 5300 de angajaţi. În acelaşi timp, veniturile acestui buget, preconizate pentru 2015, atestă o creştere de circa 1,85 ori faţă de 2009, pe când cheltuielile de recuperare a sănătăţii prin trata­ment balneosanatorial şi reabi­litare pentru persoanele asigu­rate, dimpotrivă, s-au micşorat de 2,7 ori.

CNSM mai propune ca la ela­borarea proiectului Legii bugetu­lui asigurărilor sociale de stat pe 2015 să se ţină cont de proiectul de Lege privind indemnizațiile adresate copiilor, precum şi pre­vederile incluse în Programul de cheltuieli în domeniul protecţiei sociale pentru anii 2015-2017. Pornind de la aceste documen­te, CNSM solicită majorarea indemnizaţiei unice la naşterea atât a primului, cât şi a următo­rilor copii în cuantum de 5000 de lei, faţă de 3100-3400 de lei prevăzuţi în proiect.

Sindicatele insistă şi asupra majorării bazei de calcul a cuan­tumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani pentru persoanele asigurate – de la 30 la sută la 40 de procente din venitul mediu lunar asigurat.

În aceeaşi ordine de idei, por­nind de la acţiunile prioritare in­cluse în Programul de cheltuieli în domeniul protecţiei sociale pentru anii 2015-2017, CNSM insistă asupra majorării, din 2015, a cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului, de la 200 de lei la 300 de lei (fa-ţă de 250 de lei propuşi în pro­iect).

În scopul stimulării angajării tinerilor, CNSM propune com­pletarea proiectului de lege cu un articol nou cu următorul con­ţinut: „În conformitate cu preve­derile art. 24, alin. (11) al Legii nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi pro­tecţia socială a persoanelor afla­te în căutarea unui loc de muncă, patronii care angajează persoane din rândul absolvenţilor institu­ţiilor de învăţământ superior, inclusiv şomeri din categoria re­spectivă aflaţi în evidenţa agen­ţiilor, beneficiază de reducerea cu două puncte procentuale a contribuţiilor de asigurări so­ciale de stat obligatorii timp de 12 luni, cu condiţia menţinerii raporturilor de muncă, cel puţin doi ani”.

Amendamentele în cauză vor fi înaintate Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective pentru a fi discutate înainte de a fi examinate la una din viitoarele şedinţe ale Cabine­tului de Miniştri.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor