17 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Aliona PREPELIȚĂ: „Organizația sindicală este un sprijin și un adept al tinerii generații”

Loading
Dialoguri Aliona PREPELIȚĂ: „Organizația sindicală este un sprijin și un adept al tinerii generații”
Aliona PREPELIȚĂ: „Organizația sindicală este un sprijin și un adept al tinerii generații”
facebook.com

La vârsta de 19 ani, a fost premiată ca cel mai tânăr membru de sindicat, gest care a încu­rajat-o și a făcut-o să înțeleagă că organizația sindicală este un sprijin și un adept al tinerei generații. Din anul 1996, activează în cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din orașul Ungheni în calitate de învățătoare la clasele primare. Vorbim despre Aliona Prepeliță, căreia ziarul „Vocea poporului” i-a solicitat un interviu.

– Doamna Prepeliță, de cât timp sun-teți printre liderii mișcării sindicale a FSEȘ din raionul Ungheni și cum este să fii lider sindical?

– Liderul sindical este persoana a cărei competenţe, aspiraţii şi interese coincid cu interesele şi obiectivele strategice ale orga­nizaţiei sindicale. Acolo unde liderul sindical este permanent în căutarea variantelor de soluţionare a problemelor membrilor de sin­dicat în parte, şi a organizaţiei sindicale în întregime, el, liderul, se bucură de autoritate şi stimă nu numai în interiorul organizaţiei sindicale, dar şi în afara ei. În calitate de li­der sindical, posed aptitudini comunicative şi organizatorice dezvoltate, sunt  deschisă, binevoitoare, sociabilă, cooperantă. Am un comportament firesc, în relaţiile cu cei din jur manifest căldură şi amabilitate, interacţionez uşor cu oamenii, sunt activă  la evenimente. Sunt  sinceră şi am încredere în raport cu cei din jur, găsesc uşor limbaj comun cu cole­gii. În fruntea mișcării sindicale din raionul Ungheni, în calitate de membru al Biroului  Centrului sindical ramural teritorial Ungheni din domeniul educației și științei activez de opt ani, dar în calitate de lider sindical la Li­ceul Teoretic „Ion Creangă” lucrez de 10 ani și acum, recent, în cadrul ședinței de dare de seamă și alegeri, mi-a fost oferită încrede­rea colegilor și am fost votată pentru un nou mandat de cinci ani.

– Care ar fi, în opinia dvs., calitățile unui lider sindical?

– Un lider sindical trebuie să întruneas­că mai multe calități, dar  în top aș pune Omenia. Cum se spune, „a fi Domn e o întâmplare, a fi Om e lucru mare”. Pe lângă toate, aș enu­mera un buchet de calități care, combinate, creează portretul liderului sindical ideal: pu­terea de concentrare, încredere, transparență, integritate, inspirație, pasiune inovatoare, răbdare, curaj, puterea deciziei, originalita­tea, minte deschisă, cooperare, comunica­re, pozitivitate, generozitate, perseverență, intuiție, responsabilitate, dedicație.

– Care sunt provocările cu care vă confruntați?

– E firesc ca un lider sindical să se con-frunte cu diverse provocări, cum ar fi nego­cierea contractelor colective, gestionarea conflictelor între membrii sindicatului, menținerea comunicării eficiente între angajați și angajator, precum și adaptarea la schimbă-rile legislative, care se operează foarte des.

La baza provocărilor aș pune trei factori:

  1. factorul politic;
  2. factorul economic;
  3. factorul uman.

Ei sunt generatorii provocărilor cu care ne confruntăm: instabilitatea numărului de membri de sindicat în teritoriu.

– Care sunt problemele pe care le semnalează cel mai des membrii de sindicat din teritoriu și cum se realizea­ză în raionul dvs. Convenția colectivă la nivel de ramură?

– Membrii de sindicat pot semnala diverse probleme, printre care se numă­ră salariile și beneficiile insuficiente. Cât privește Convenția colectivă la nivel de ra­mură, se asigură realizarea prevederilor acesteia, a drepturilor şi obligaţiilor ce de­curg din relaţiile de muncă. În raion, toa­te organizațiile sindicale primare afiliate Centrului sindical ramural teritorial Un­gheni din domeniul educației și științei au încheiate contracte colective de mun­că ce cuprind, în linii mari, Convenția co­lectivă la nivel de ramură. Aceasta se re­alizează în proporție de 90%, dar mai sunt aspecte care necesită să revenim la ele pe parcurs, din cauza acoperirii financiare insu­ficiente.

– Cum are loc dialogul social la nivel de autorități, de sindicate?

– Dialogul social la nivel de autorități, de sindicate are la bază ca obiectiv ajungerea la consens în problemele vizate. Centrul sin­dical ramural teritorial Ungheni din dome­niul educației și științei este ghidat de Lilia Savin, o doamnă inteligentă, profesionistă și capabilă de a găsi calea, sursa și replica potrivită în dirijarea unui dialog constructiv. Orice întrebare are răspuns, orice problemă are soluția constructivă.

– De ce un angajat trebuie să devină membru de sindicat?

– Fiecare membru știe că organizația sin­dicală este o entitate colectivă a lucrătorilor, al cărei scop este protejarea drepturilor aces­tora. Principalul rol al organizației sindicale constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor membrilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare. În calitate de membru de sin­dicat, te faci auzit, nu vei fi niciodată singur, ai consultanță și asistență juridică, ești infor­mat, dar persoana informată este protejată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand