26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

„Agroindsind” și-a trasat prioritățile pentru următorii trei ani

Loading
Fără categorie „Agroindsind” și-a trasat prioritățile pentru următorii trei ani
„Agroindsind” și-a trasat prioritățile pentru următorii trei ani

 

 

agroinsind

Foto: arhivă personală

În ultima ședință din anul trecut a Consiliului Uniunii Te­ritoriale Edineţa Sindicatelor „Agroindsind”, a fost exa­minat bilanțul activităţii Uniunii Teritoriale în anul 2014 şi stabilite priorităţile pentru 2015. De asemenea, a fost au­diat raportul Comisiei de cenzori cu privire la Protocolul–Acord despre modificarea Convenţiei colective la nivel de ramură pentru anii 2015-2017, prezentat de Domnica Da­şan, preşedintele comisiei respective.

 

Stela Ciobanu, preşedinta Uni­unii Teritoriale Edineţ a Sindica­telor „Agroindsind”, a menţionat că principalele direcţii de activi­tate ale UT în anul 2014 au fost dezvoltarea dialogului social atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de teritoriu și protecţia social-economică a membrilor de sin­dicat. Dumneaei a adus la cunoş­tinţa asistenței despre activitatea comitetelor de branşă din cadrul FNSAA „Agroindsind”.

Ea a mai vorbit despre activi­tăţile de instruire a membrilor de sindicat la nivel raional prin orga­nizarea „meselor rotunde”, a se­minarelor, trainingurilor, ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă și drepturile sindicale. În perioa­da de referință s-a desfășurat o muncă de lămurire la angajarea tinerilor în colectivele de muncă, precum şi la înmatricularea în in­stituţiile de învăţământ. Ca rezul­tat, au fost recrutaţi peste 200 de noi membri de sindicat.

Referindu-se la dezvoltarea dialogului social, Stela Ciobanu a menţionat că pe parcursul anului au fost negociate şi încheiate noi contracte colective de muncă. La SA „Natur-Bravo”, de exemplu, au fost făcute noi modificări la CCM, s-au negociat noi facilităţi pentru salariaţi.

În luarea sa de cuvânt, Lud­mila Prisacari, preşedintele sin­dicatului Colegiului de Zootehnie Brătuşeni, a vorbit despre con­lucrarea comitetului sindical cu direcţia raională de resort privind protecţia membrilor de sindicat. În ultimul timp s-au îmbunătăţit condiţiile de trai în cămine, au fost instalate noi sisteme de în­călzire, geamuri noi, s-a început construcţia unui stadion. Toţi sa­lariaţii şi studenţii beneficiază de dejun gratuit, iar prânzul e la un preţ simbolic de 10 lei.

Alexandra Damian, preşedin­tele sindicatului SRL „Ascensi­une”, de asemenea, a menţionat că în gospodărie sunt create con­diţii bune de muncă, salarizarea e la un nivel decent şi aceasta se datorează conducătorului, Raisa Banuh. Alţi membri de sindicat s-au referit la problemele privind: salariile mici, repartizarea bilete­lor de tratament după principiul solidarităţii ş. a.

Valentina Popuşoi și Eduard Gudumac au caracterizat activita­tea Uniunii Teritoriale și au pro­pus să se aprecieze prestația aces­teia drept satisfăcătoare, precum și să fie aprobat raportul Comisiei de cenzori.

Vitalie Sorocan, vicepreşedinte al raionului, a menţionat că sin­dicatele organizează diferite acti­vităţi, dar ar trebui să se implice mai activ, alături de ONG-uri, la absorbția mijloacelor de peste ho­tare.

„E bine că convenţiile colecti­ve, contractul colectiv de muncă sunt armonizate cu rigorile euro­pene, dar ne aşteaptă schimbări mari în societate, de aceea, sin­dicatele trebuie să fie la curent cu toate. Astăzi se cere un înalt pro­fesionalism al cadrelor, în special, în agricultură. Ar trebui identifi­caţi tineri care ar putea fi trimiși la studii”, a relevat Vitalie Soro­can.

Stela Ciobanu a adus la cunoş-

tinţă modificările Convenţiei Co­lective (la nivel ramural) pentru anii 2015-2017, a cerut ca în fie­care organizaţie să se facă modi­ficările în CCM şi aceste preve-deri ale Convenţiei să fie înde­plinite. Fiecăruia i s-a distribuit Extrasele Convenţiei din „Moni­torul Oficial”.

Apoi cei prezenţi la şedinţă au primit cete de colindători, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. În final, a fost organizată o victorină pentru membrii de sindicat, cu întrebări şi noţiuni despre sindi­cat şi obiceiurile de iarnă.

 

Tamara TUREAC,

s. Gordineşti

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor