11 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

„Agroindsind” a negociat beneficii suplimentare pentru membrii săi

Loading
Fără categorie „Agroindsind” a negociat beneficii suplimentare pentru membrii săi
„Agroindsind” a negociat beneficii suplimentare pentru membrii săi

 

 

agrosind

Foto: arhivă personală

Convenţia colectivă pen­tru ramura agriculturii şi industriei alimentare, cu unele modificări şi com­pletări negociate recent de partenerii sociali, a fost prelungită pentru perioada 2015-2017.

 

Leonid Iuraşco, şef adjunct al Direcţiei protecţia muncii din cadrul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, a precizat pentru „Vocea poporu­lui” că în urma negocierilor a fost obţinută o majorare cu 10-15 la sută a salariului tarifar pentru prima categorie de calificare al lucrătorilor din această ramură.

În protocolul–acord de modi­ficare, completare şi extindere a termenului de acţiune al conven­ţiei, partenerii sociali au prevă­zut că în salariul tarifar nu sunt incluse adaosurile, sporurile şi alte plăţi de stimulare şi com­pensare.

Acelaşi protocol–acord pre­vede modificarea şi completarea cu 14 poziţii noi a listei de locuri de muncă şi lucrări ce presupun condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătă­mătoare şi pentru care salaria­ţilor le sunt stabilite sporuri de compensare. Totodată, pentru unele categorii de salariaţi care muncesc în unităţile cu flux con­tinuu, durata pauzei de masă va fi inclusă în timpul de muncă.

În cadrul negocierilor s-a ajuns la înţelegerea ca în conven­ţia colectivă să fie introdus un capitol nou, axat pe munca feme­ilor şi a copiilor. Acesta prevede, între altele, achitarea din bugetul unităţii către femeile care ies în concediu de maternitate a unui ajutor material în mărimea unui salariu minim tarifar stabilit la nivel de branşă. În acelaşi timp, părţile au convenit asupra imple­mentării prevederilor Codului de conduită pentru patroni privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului în agricultu­ră şi industria alimentară.

De asemenea, părinţii care au copii în clasele I–IV vor beneficia de concediu suplimentar plătit de câte o zi la începutul, precum şi la încheierea fiecărui an şcolar.

În cursul aceloraşi negocieri, s-a stabilit ca părţile şi structuri­le lor din teritoriu să contribuie la organizarea şi desfăşurarea anuală a Zilei internaţionale a femeilor din mediul rural, care până acum era organizată doar cu eforturile „Agroindsind”, a mai specificat Leonid Iuraşco.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și