12 august 2022
Chisinau
Social

Acord adițional pentru completarea Convenției Colective în ramura gaze

Loading
Social Acord adițional pentru completarea Convenției Colective în ramura gaze

Recent, în urma negocierilor colec­tive, partenerii sociali din ramura gaze au semnat un Acord adițional pentru modificarea și completarea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2018-2021.

Vocea poporului

Semnatarii Acordului adițional sunt: Federația Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică și Resurse Energetice; So­cietatea pe Acțiuni moldo–rusă „Moldova­gaz”; operatorii sistemelor de distribuție; SRL „Flacăra Albastră”; SRL „Moldovatrans­gaz” și SRL „Transautogaz”.

Obiectivul principal al noilor preve­deri incluse în Acord constituie sporirea protecției drepturilor și a intereselor legi­time și asigurarea garanțiilor social-eco­nomice ale salariaților, membri de sindicat din ramură.

Pentru stabilirea unor condiții optime de activitate, asigurarea utilizării eficiente a timpului de muncă și a timpului de odihnă al salariaților, art. 2 din Capitolul V, Timpul de muncă și timpul de odihnă, se expune în următoarea redacție: „La unitățile unde, datorită specificului activității unității, nu există posibilitatea organizării muncii salariaților cu durata normală a timpului de muncă, se poate organiza munca în schimburi cu durata maximă de 12 ore, ur­mată de o perioadă de repaus de cel puțin 24 de ore”.

De asemenea, în conformitate cu dis-pozițiile alin. (6) al art. 100 din Codul mun­cii al Republicii Moldova, a fost aprobată și lista ocupațiilor pentru care se permi­te durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă  de repaus de cel puțin 24 de ore. În această listă se regăsește ocupația de maistru (serviciul intervenții gaze), maistrul de schimb, teh­nicianul, dispecerul de schimb, operato­rul serviciului de dispecerat, lăcătușul la lucrările de intervenție și reconstrucție în sistemele de gaze, paznicul, inginerul teh­nolog, șoferul și mașinistul la compresoare tehnologice.

 

Ajutor material pentru întremarea sănătății

Totodată, potrivit acordului semnat, în scopul motivării pozitive a salariaților care activează în ramură nu mai puțin de șase luni neîntrerupt, art. 4 din Capitolul VI, Organizarea muncii și salarizarea, se expune în următoarea redacție: „La conce­diul anual, fiecărui salariat care activează în ramură nu mai puțin de 6 luni neîntre­rupt, i se acordă un ajutor material pentru întremarea sănătății în mărimea stabilită în contractele colective la nivel de unita­te, dar nu mai mic decât un salariu tarifar de bază, cu condiția – concediul anual să fie de cel puțin 14 zile calendaristice. În ajunul Zilei Profesionale, salariaților care activează în ramură nu mai puțin de 6 luni neîntrerupt și efectiv prestează munca în întreprindere (contractul individual de muncă al cărora nu este suspendat) li se acordă ajutor material în mărimea stabilită în contractele colective la nivel de unitate, dar nu mai mic decât un salariu tarifar de bază”.

De asemenea, documentul semnat pre­vede că Contractele colective de muncă de la unitățile de ramură nu pot conține prevederi, drepturi și garanții sub limitele minime prevăzute în Convenția Colectivă (nivel de ramură).

Prin acordul părților, a fost stabilit că Federația Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică și Resurse Energetice va remite către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale un exemplar al Acordul adițional la Convenția Colectivă (nivel ra­mural) pentru anii 2018-2021.

Astfel, în data de 6 mai 2021, în confor­mitate cu prevederile Codului muncii, arti­colul 38, alin. 2, un exemplar al Acordului adițional la Convenția Colectivă (nivel ra­mural) pentru anii 2018-2021 a fost pre­zentat la ministerul de resort. Următoarea etapă pentru aplicarea Acordului adițional constituie modificarea și completarea con­tractelor colective la nivel de unitate în concordanță cu noile prevederi aprobate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor