20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Achitarea cu întârziere a indemnizațiilor de concediu. Spor la salariu pentru cumularea de funcții

Loading
Cetăţeanul şi legea Achitarea cu întârziere a indemnizațiilor de concediu. Spor la salariu pentru cumularea de funcții
Achitarea cu întârziere a indemnizațiilor de concediu. Spor la salariu pentru cumularea de funcții
lei

Foto: today.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Plăţi suplimentare pentru achitarea cu întârziere a indemnizațiilor de concediu

 

guestion

Mă aflu în concediu de odihnă anual deja de două săptămâni, însă contabilitatea încă nu mi-a achitat indemnizația de concediu. Puteți să-mi spuneți, vă rog, când sunt achitate aceste plăţi în corespundere cu legea, deoarece anul trecut mi-au fost efectuate înainte de a ple­ca în concediu?

 

Olga Ostapciuc, Orhei

 

Potrivit alin. (3) al art. 117 din Codul muncii, indemnizaţia de con­cediu se plăteşte de către angajator cu cel puţin trei zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.

În cazul în care angajatorul a încălcat aceste prevederi legale, po­trivit alin. (2) al art. 330 din Codul muncii, el urmează să plătească suplimentar salariatului, pentru fiecare zi de întârziere, 0,1 la sută din suma neplătită în termen.

Prin urmare, dumneavoastră urmează să solicitați de la angajator, printr-o cerere scrisă, repararea prejudiciului material şi celui moral cauzat.

Ținem să menționăm că angajatorul este obligat să înregistreze ce­rerea respectivă, să o examineze şi să emită ordinul corespunzător în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării acesteia, aducân­du-l la cunoştinţă salariatului sub semnătură.

Dacă nu veți fi de acord cu ordinul angajatorului sau dacă ordinul nu va fi emis în termenul menționat (10 zile), sunteți în drept să vă adresați reprezentanţilor Inspectoratului de Stat al Muncii sau cu o cerere în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului individual de muncă apărut.

 

Spor la salariu pentru cumularea de funcții

 

guestion

Am fost angajat în calitate de paznic, iar directorul mă im­pune să mătur suplimentar şi teritoriul. Salariul mi-a ră­mas însă același. Vreau să ştiu dacă în acest caz angajatorul este obligat să-mi plătească mai mult.

 

Andrei Caraiani, Cahul

 

Potrivit art. 156, alin. (1) din Codul muncii, salariaţilor care, în afa­ră de munca lor de bază, stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeaşi unitate, o muncă suplimentară într-o altă pro­fesie (funcţie), fără a fi scutiţi de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă), li se plăteşte un spor pentru cumula­rea de profesii (funcţii).

În cazul în care sunteți angajat doar ca paznic, pentru îndeplinirea funcției de măturător (pe lângă funcția de paznic), trebuie să primiți un spor la salariu pentru cumularea de funcții.

Alin. (2) al aceluiași articol stabilește că cuantumul sporurilor pen­tru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, dar nu poate fi mai mic decât 50 la sută din sa­lariul tarifar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii (funcţii) se efectuează fără re­stricţii, în limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii.

În cazul în care angajatorul refuză să achite sporul pentru cumula­rea de funcții, dumneavoastră sunteți în drept să refuzați executarea acestei funcții, deoarece nu este prevăzută în contractul individual de muncă.

Mai mult decât atât, orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără consimţământul acesteia se consideră muncă forțată, iar angajatorul poate fi tras la răspundere în cazul dat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand