16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Absența de la serviciu. Reducerea numărului sau a statelor de personal

Loading
Cetăţeanul şi legea Absența de la serviciu. Reducerea numărului sau a statelor de personal
Absența de la serviciu. Reducerea numărului sau a statelor de personal
reducere-state

Foto: azcentral.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Absența de la serviciu datorată unor circumstanțe obiective

 

guestion

Aş vrea să ştiu dacă angajatorul este în drept să conce­dieze salariatul pentru lipsa de la serviciu mai mult de patru ore consecutiv din motive de sănătate, în urma adresării la medic şi a efectuării anumitor investigații medicale.

 

Lilia Cojocaru, Chișinău

 

Absența fără motive întemeiate de la lucru mai mult de patru ore consecutiv în timpul zilei de muncă poate constitui temei pentru conce­dierea salariatului doar cu condiția respectării procedurii sau a modu­lui de aplicare a sancțiunii disciplinare în formă de concediere. Adică, până la aplicarea sancțiunii (concedierii), angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicație scrisă privind toate aspectele (motivul) lipsei de la lucru.

În caz de necesitate, pentru elucidarea circumstanțelor care au de­terminat lipsa de la lucru, angajatorul este în drept să organizeze o co­misie de anchetă de serviciu, în cadrul căreia salariatul are dreptul să-și explice atitudinea și să prezinte toate probele și justificările pe care la consideră necesare.

Unul dintre elementele definitorii ale răspunderii disciplinare în for­mă de concediere pe motivul indicat de dumneavoastră este săvârșirea faptei (lipsei de la lucru) cu vinovăție.

În acest sens, la concedierea salariaților în temeiul art. 86, alin. (1), lit. h), adică pentru absență fără motive întemeiate de la lucru mai mult de patru ore consecutiv în timpul zilei de muncă, urmează să ținem cont și de explicațiile Plenului Curții Supreme de Justiție a Republi­cii Moldova, aprobate prin Hotărârea cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul încheierii, modificării și în­cetării Contractului individual de muncă nr. 12 din 03.10.2005, prin care se menționează că „…nu poate fi considerat temei de concediere absența datorată unor circumstanțe obiective, independente de voința salariatului (de exemplu: îmbolnăvirea, cu toate că nu a fost prezentat certificatul medical, dar se constată cu certitudine că persoana a fost bolnavă)”.

 

Procesul de reducere a numărului sau a statelor de personal

 

guestion

Aș dori să cunosc dacă în cazul reducerii număru­lui sau a statelor de personal este necesar să fie re-duse toate locurile vacante, chiar dacă ele sunt nece­sare?

 

Viorel Cîrlig, Bălți

 

Potrivit procedurii de concediere în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal (art. 88 din Codul muncii), angajatorul are obligația ca, odată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, să propună în scris salariatului un alt loc de muncă la unitate.

Cu alte cuvinte, locurile de muncă vacante nu pot fi reduse înainte de a fi propuse salariaților respectivi. Or, reducerea în primul rând a locurilor de muncă vacante, specifică art. 88, alin. (1), lit. d), se face după propunerea acestor locuri salariaților preavizați.

În cazul în care salariații preavizați au refuzat ocuparea locurilor vacante și ele au rămas definitiv vacante, acestea urmează să fie redu­se. Prin urmare, legislația muncii nu prevede cazuri în care locurile de muncă vacante în procesul de reducere a numărului sau a statelor de personal ar putea fi menținute.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand