20 iulie 2024
Chisinau
Social

A venit ora bilanțului la „Școala Sindicală”, ediția a VI-a

Loading
Social A venit ora bilanțului la „Școala Sindicală”, ediția a VI-a
A venit ora bilanțului la „Școala Sindicală”, ediția a VI-a
institutulmuncii.md

Cursanții Școlii Sindicale au ajuns la etapa finală a sesiunii a doua, pro­iect educaţional finanțat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, implementat în parte­neriat cu Institutul Muncii. Ultimul pas, dar cel mai important, urmea­ză a fi făcut în perioada 23-25 mai curent, când cei 24 de participanți își vor prezenta proiectele realizate individual sau în grup.

În cea de-a doua sesiune din cadrul Pro­iectului Școala Sindicală din Moldova 2018, participanții au obținut cunoștințe privind baza legislativă şi normativă a activităţii sin­dicatelor, principiile fundamentale şi direc­ţiile de activitate ale unui sindicat, mana­gementul acestuia şi gestionarea eficientă a resurselor de care dispune organizația, dialog social la nivel de întreprindere, in­clusiv tehnici și tactici de negociere a con­tractelor colective de muncă.

Una din temele cărora s-a acordat mul­tă atenție a fost domeniul securității și sănătății în muncă, dat fiind faptul că este legat de prevenirea accidentelor și a îmbol­năvirilor profesionale – evenimente drama­tice care trebuie evitate cu orice preț. Iar pentru a afla cum se implementează stan­dardele și cerințele sănătății și securității la locul de muncă în practică, aceștia au efec­tuat o vizită de informare la întreprinderea „Lafarge Ciment” din Rezina.

 

Proiectele vor fi implementate în practică

Concomitent, fiind ghidați de mentorii delegați de centrele sindicale național–ramurale, participanții au lucrat în ateliere la elaborarea proiectelor individuale me­nite să consolideze organizațiile sindica­le primare pe care le reprezintă. Anume despre aceste proiecte au discutat, recent, mentorii care au prezentat și au analizat schițele de proiect.

Temele au fost alese în funcție de ce s-a studiat în cadrul Școlii Sindicale, dar s-a ținut cont și de necesitățile organizațiilor din care fac parte cursanții. Sunt, de exem­plu, proiecte în care se vorbește despre campaniile de informare, racolarea de noi membri de sindicat. Deoarece CNSM a de­clarat 2018 Anul  Contractului colectiv de muncă, e un proiect în care este abordat acest subiect important.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a menționat în context că „CNSM și-a asumat o răspundere mare, pentru că noi vrem ca această campanie să cuprindă toate raioa­nele, dar și sindicatele de ramură trebuie să organizeze activități în paralel”.

 

Misiuni și obligații asumate în mod conștient

Mentorii și-au exprimat speranța că proiectele prezentate vor putea fi ulterior implementate în cadrul unităților econo­mice sau al federațiilor sindicale care i-au delegat. Primele rezultate sunt deja.

Tudor Rusu de la Federaţia Sindicate­lor de Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „SINDICONS” a vorbit des­pre faptul că la Centrul de Excelență din Chișinău a fost identificat deja spațiu și acum reparația e în toi în sala unde se vor întâlni membrii de sindicat. Toate acestea pe banii administrației.

Iar cursanta ghidată de FSCM și-a luat angajamentul ca până în octombrie 2018 să atragă în sindicat 10% dintre angajații de la întreprinderea pe care o reprezintă.

O altă participantă a pregătit etapele procesului de recrutare la „Linella”, o rețea de marketuri în toată țara.

La ediția a VI-a a Proiectului „Școala Sin­dicală din Moldova” sunt 24 de participanți, lideri și activiști sindicali, reprezentanți a 12 centre sindicale național–ramurale, membre ale CNSM, doritori de a deveni persoane calificate în arta şi ştiinţa de a conduce cu succes diferite structuri sindi­cale.

 

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand