16 iunie 2024
Chisinau
Cultura

A fost decernat premiul câştigătorului Concursului-recital „Valeriu Cupcea”

Loading
Cultura A fost decernat premiul câştigătorului Concursului-recital „Valeriu Cupcea”
A fost decernat premiul câştigătorului Concursului-recital „Valeriu Cupcea”

grecu

 

Uniunea Teatrală din R. Moldova (UNITEM) a găzduit recent ceremo­nia de decernare a premiilor Concur­sului-recital „Valeriu Cupcea”, ediţia a V-a. Manifestarea a avut loc în ca­pitală, la sediul Uniunii, cu prilejul Zilei Naţionale a Actorului, sărbăto­rită în fiecare an pe 27 decembrie.

 

„2016 a fost un an foarte important pen­tru teatrele noastre. În acest an, am avut mai multe turnee şi  am montat spectacole reuşite. Este o dovadă că noi putem produ­ce teatru de calitate”, a remarcat Alexandru Grecu, preşedintele UNITEM, Artist al Po­porului. Preşedintele UNITEM a amintit că „Valeriu Cupcea, fiind unul dintre fruntaşii mişcării teatrale din a doua jumătate a se­colului trecut, a contribuit enorm la propa­garea limbii literare româneşti în scenă, la radio, televiziune, în cinematografie. Nici până la Cupcea, nici după plecarea sa la cele veşnice, nimeni în spaţiul basarabean nu a mai recitat atât de frumos poemele lui Mihai Eminescu. Ca nimeni altul, maestrul a avut grijă ca slova rostită în scenă să devină o bună şcoală de vorbire românească corectă, fapt pentru care îi suntem recunoscători”.

Totodată, actorul Nicolae Darie a sublini­at că Valeriu Cupcea a fost un „mare iubitor de viaţă şi de frumos”. Cu ocazia Zilei Naţio­nale a Actorului, Nicolae Darie le-a urat co­legilor săi de breaslă multă sănătate, roluri şi răbdare.

Marele Premiu, în valoare de 2500 de lei, i-a fost oferit lui Bogdan Horohorin, actor la Teatrul Dramatic „De pe strada Trandafiri­lor” („S uliţî Roz”). Horohorin a prezentat la competiţie piesa „Despre dauna fumatului” de A. P. Cehov. Lui i-a fost înmânat şi tro­feul, care reprezintă portretul actorului Va­leriu Cupcea, realizat în bronz de sculptorul Mihai Damian.

Premiul I, în valoare de 1500 de lei (pen­tru fiecare câştigător), l-au obținut 

Nicolai Şcetinkin, actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, şi Roman Malai, actor la Teatrul Naţional „Satiricus – I.  L. Caragia­le” . În posesia premiului II, în mărime de 1000 de lei, au intrat  Eugeniu Matcovschi de la Teatrul Naţional „Satiricus  – I. L. Ca­ragiale” şi un grup de actori de la Teatrul de Dramă şi Comedie „Nadejda  Aroneţkaia” din oraşul Tiraspol – Tatiana Dicusar, Nata­lia Volodin, Olga Cecan, Veronica Safronov, Ala Doreanu.

Premiul III, în valoare de 850 de lei, a  revenit actorilor Natalia şi Pavel Lupăcescu de la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi şi lui Evgheni Bognibov, actor la Teatrul Dramatic „De pe strada Trandafiri­lor”.

Preşedinte al juriului a fost Elena Oleinic, Artistă Emerită. Din juriu au mai făcut par­te Alina Ţurcanu, Artistă Emerită, profesor universitar, şi Lucia Galac, lector superior.

În 2015, Marele Premiu al Concursului-recital „Valeriu Cupcea” a revenit Dianei Mititelu, actriţă la Teatrul Republican Mu­zical–Dramatic „Bogdan Petriceicu Has­deu” din Cahul.

Valeriu Cupcea (1929-1989) a fost un mare actor de teatru și film, regizor de tea­tru, a exercitat funcţiile de prim-regizor și director artistic al Teatrului Național din Chișinău în anii 1963-1977 și 1981-1985. A promovat dramaturgia românească, mon­tând peste 50 de spectacole, printre care piese de Vasile Alecsandri, Ana Lupan, Ghe­orghe Malarciuc, Ion Druţă. A interpretat roluri în filmele „Singur în fața dragostei”, „Lăutarii”, „Dimitrie Cantemir” etc. A fost Artist al Poporului din Moldova (1975).

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand