17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

7 iunie – Ziua Sindicalistului

Loading
Fără categorie 7 iunie – Ziua Sindicalistului
7 iunie – Ziua Sindicalistului
ziua-sindicatelor-2

Foto: vocea.md

Cu prilejul Zilei Sindicalistului, Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova aduce un omagiu de mare recunoștință și mulţumiri tutu­ror membrilor de sindicat pentru co­operarea şi perseverenţa manifestate zilnic, extrem de importante în reali­zarea cu succes a obiectivelor comune întru prosperarea țării noastre pe ca­lea integrării europene.

 

 

Sindicatele din Republica Moldovaapreciază înalt contribuţia membri­lor și a liderilor de sindicat ai organizațiilor primare, activiștilor sindi­cali din structurile teritoriale, ramu­rale și naționale, Consiliului de Femei, Consiliului de Tineret, colectivelor aflate în subordinea CNSM în valo­rificarea şi promovarea principiilor sindicalismului modern, consolidarea mişcării sindicale, protejarea libertă­ţilor sindicale şi a drepturilor salari­aţilor, demnităţii şi echităţii muncii, dialogului social constructiv.

Aducem un omagiu deosebit vete­ranilor sindicaliști, care au contribuit la fortificarea mișcării sindicale prin devotament și sacrificiu de-a lungul anilor.

În această zi, Confederația Naționa-lă a Sindicatelor din Moldova vine cu sincere felicitări însoţite de cele mai calde urări de bine tuturor celor care au activat și continuă să munceas­că pentru apărarea intereselor pro­fesionale, economice și sociale ale salariaților și la făurirea avuției na-ționale. Vă doresc multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumnea­voastră, să aveţi parte de o muncă de­centă, să vă bucuraţi de rodul muncii voastre, oricând şi oriunde succesul să vă însoţească.

Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova este mereu alături de voi.

 

Oleg BUDZA, președintele CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și