14 iunie 2024
Chisinau
Social

2021, declarat Anul Internațional al cadrelor medicale și îngrijitorilor

Loading
Social 2021, declarat Anul Internațional al cadrelor medicale și îngrijitorilor
2021, declarat Anul Internațional al cadrelor medicale și îngrijitorilor
newsmaker.md

La cea de-a 73-a Adunare Mondi­ală a Sănătății, statele membre ale OMS au declarat anul 2021 drept Anul Internațional al cadrelor me­dicale și îngrijitorilor (International Year of Health and Care Workers). Astfel, a fost recunoscută dedicația și sacrificiile milioanelor de lucră­tori medicali și îngrijitori în lupta cu pandemia de Covid-19.

În cadrul adunării, s-a vorbit despre ro­lul important pe care îl au lucrătorii me­dicali și îngrijitorii în asigurarea sănătății și prosperității populației. De asemenea, a fost pus accentul pe urgența de a aborda provocările persistente ale lucrătorilor din domeniul sănătății.

Ca parte componentă a aniversării de zece ani de la revizuirea Codului de Practică Global al OMS privind recruta­rea internațională a personalului sanitar, Adunarea Mondială a Sănătății a discutat despre amplificarea problemei migrației internaționale a lucrătorilor medicali. Statele membre ale OMS au recunoscut relevanța sporită a Codului, în special în contextul Covid-19 și au solicitat pune­rea acestuia în aplicare cât mai curând posibil.

Totodată, statele membre și-au expri­mat angajamentul față de principiile și practicile etice ale Codului, solicitând spri­jinirea prioritară a țărilor mai vulnerabile, inclusiv prin investiții mai mari.

Codul a fost recunoscut la nivel in-ternațional drept un instrument principal de reglementare sub conducerea OMS. Statele membre au solicitat conducerii și partenerilor de dezvoltare să consolideze finanțarea, implementarea și monitoriza­rea acestui Cod.

În contextul deciziei de a desemna 2021 drept Anul Internațional al cadrelor medicale și îngrijitorilor, secretariatul OMS a fost rugat să actualizeze Instrucțiunile Strategice pentru asistenții medicali și moașe și să le expedieze pentru examina­re către cea de-a 74-a Adunare Mondială a Sănătății.

 

Una din problemele majore este migrația internațională a lucrătorilor medicali

 

Între timp, medicii din toate țările lup­tă din răsputeri pentru a salva bolnavii de Covid-19 cu prețul propriei sănătăți. Lucrătorii medicali mor pentru a salva vieți.

În aceste vremuri extrem de grele pen­tru întreg sistemul medical, rolul sindica­telor este incontestabil. Federația Sindi­cală „Sănătatea” oferă tot sprijinul posibil comunității medicale din Republica Mol­dova.

Inițial, aceasta a făcut un apel către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale să-i asigure pe angajați cu echi­pament de protecție, astfel încât să nu fie pusă în pericol viața și sănătatea lucrăto­rilor medicali, dar și a membrilor familiilor lor.

Federația Sindicală „Sănătatea” a expe­diat un șir de revendicări către organele de conducere ale Republicii Moldova.

 

Revendicări ale sindicatelor pentru protejarea medicilor

Documentul înaintat prevede sporirea protecţiei sociale şi economice a angaja­ţilor din sectorul medical și a fost remis pentru informare, luare de atitudine și întreprinderea măsurilor corespunzătoa­re Parlamentului, Guvernului, Ministeru­lui Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Me­dicină și Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova. Perfecționarea și ajustarea continuă a sistemului de remu­nerare a muncii angajaților din instituțiile medico-sanitare publice prin înaintarea propunerilor concrete și argumentate, care să asigure salarii echitabile, precum și transparență în cadrul structurii salariului, este una dintre revendicări. De asemenea, se insistă pe crearea de condiții sigure de muncă și dotarea cu echipament de protecție, astfel încât lucrătorii medicali să fie în afara pericolului. Recunoaşterea oficială a infecției Covid-19 ca boală pro­fesională este o altă revendicare.

La insistența sindicatelor, au fost ma­jorate salariile cadrelor medicale. Apoi, Guvernul a decis ca peste 60 de milioa­ne de lei să fie alocate pentru acordarea indemnizațiilor unice în valoare de 16.000 de lei pentru angajații din sectorul buge­tar care au contractat infecția Covid-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, aproximativ 20 de milioane de lei vor fi repartizați angajaților din siste­mul de sănătate, alte circa opt milioane de lei vor primi angajații Ministerului Aface­rilor Interne care au contractat infecția în timpul serviciului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand