4 martie 2021
Chisinau
Social

2020, anul care ne-a adus Covidul și ne-a luat mulți oameni dragi

Loading
Social 2020, anul care ne-a adus Covidul și ne-a luat mulți oameni dragi
2020, anul care ne-a adus Covidul și ne-a luat mulți oameni dragi
vedomosti.ru

Anul 2020 va fi unul pe care nicide­cum nu-l va putea uita omenirea. Ne-a adus multă tristețe în viețile multora dintre noi, pentru că aproa­pe nu există familie care să nu-și fi pierdut vreun membru, vreun pri­eten, vreun coleg sau cunoscut. A fost anul în care am trăit cu frica de boală, am stat departe de părin-ții bătrâni, pentru a-i proteja.

Acum, la început de an, în care ne punem mari speranțe că o să scăpăm de acest virus ucigaș Covid-19 și o să revenim la viața nor­mală de dinainte de pandemie, cinstim me­moria celor care și-au pierdut viața în 2020. Este anul în care mulți lucrători medicali au pierdut lupta cu temutul virus, contractând boala în timp ce salvau vieți omenești. Chiar și așa, cei rămași în viață nu renunță la misiunea lor nobilă.

În toată această perioadă, pentru siguranța lucrătorilor medicali, a luptat din răsputeri Federația Sindicală „Sănătatea”, condusă de președintele Aurel Popovici. Sindicatele au bătut la uși la Guvern, la Parlament, au cerut să se facă tot ce e posibil omenește pentru ca în primul rând lucrătorii medicali să fie în siguranță la locul de muncă. De asemenea, au insistat ca acestora să le fie majorate conside­rabil salariile, iar cei care s-au infectat la locul de muncă să primească o indemnizație unică. S-a insistat și pe faptul ca să fie susținute fi­nanciar și familiile medicilor decedați

În anul trecut, 83 de lucrători medicali din țara noastră au decedat din cauza inamicului invizibil. Să ne amintim de eroii care au lup­tat până în ultima clipă pentru a salva viețile altora, apoi pentru a-și salva propria viață. Aceștia sunt:

 1. Ecaterina Litvinschi, medic, substația de asistență medicală urgentă (AMU) Cricova, Chișinău
 2. Ludmila Caraion, medic, substația AMU Soroca
 3. Valeriu Pripa, medic radiolog, Repro­med
 4. Lidia Lungu, asistentă medicală, Spitalul raional (SR) Fălești
 5. Ion Șiman, medic chirurg, SR Orhei (fost director al spitalului)
 6. Nina Marchitan, bufetieră, SR Soroca
 7. Igor Cheptea, medic traumatolog, SR Fălești
 8. Vera Godoroja, felcer, substația AMU Căușeni
 9. Snejana Poștaru, asistentă medicală, secția terapie intensivă, SR Cahul
 10. Ivan Șleahtițchi, medic chirurg, SR Cea­dîr-Lunga
 11. Igor Dorogoi, medic chirurg endosco­pist, Spitalul clinic (SC) Bălți
 12. Gheorghe Popa, medic-șef, filiala Scu­leni, SR Ungheni
 13. Fiodor Bargan, medic infecționist, SR Comrat
 14. Stelian Candîba, medic chirurg, Spi­talul Clinic Municipal (SCM) „Sfânta Treime”, Chișinău
 15. Valeriu Crivoi, medic, SR Soroca
 16. Ibraghim Acperov, medic chirurg, SCR Tiraspol
 17. Corneliu Rotaru, medic urolog, Institu­tului de medicină urgentă (IMU), Chișinău
 18. Vasile Petruleac, șofer de ambulanță, AMU Râșcani, Chișinău
 19. Tamara Gudumac, laborant, SR Edineț
 20. Vera Belciu-Panaitov, medic narcolog, SR Ceadâr–Lunga
 21. Ludmila Dolgan, asistentă medicală, Glinjeni, Fălești
 22. Constantin Grosu, medic reanimatolog, SCM „Sf. Treime”, Chișinău
 23. Vera Pavalache, asistentă medicală, Dispensarul Republican Narcologic
 24. Victoria Măciuga, asistentă medicală, secția pneumologie, IMC
 25. Vasile Sârbu, medic, șef secție endo­scopie, SC Bălți
 26. Ion Stati, medic, șeful secției diagnosti­că funcțională, SR Orhei
 27. Ion Baranov, medic de familie, Bădi­ceni, Soroca
 28. Zinaida Popușoi, asistentă medicală, SR Orhei
 29. Ion Hanganu, medic de familie, Fălești
 30. Melania Scorpan, asistentă medicală, secția pediatrie, SCR Bălți
 31. Tatiana Ghimpu, asistentă medicală, SR Briceni
 32. Tatiana Iurlova, asistentă gospodină, SR Briceni
 33. Mihai Strătilă, profesor, obstetrician ginecolog, director al Centrului Național de Sănătate a Reproducerii, IMC
 34. Ala Gortolomei, medic de familie, Țaul, Dondușeni
 35. Narcisa Mămăligă, medic, director al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă
 36. Maria Popușoi, medic pediatru endo­scopist, SR Cimișlia
 37. Iacob Popușoi, medic traumatolog, SR Cimișlia
 38. Dina Rușescu, medic infecționist, AMT Centru, Chișinău
 39. Mihail Preotesa, medic, şef secție tera­pie, SR Anenii Noi
 40. Constantin Usatîi, medic stomatolog, policlinica stomatologică Ialoveni
 41. Maria Chiperi, farmacist, direcția medi­cală, MAI
 42. Vera Constantinova, asistentă medica­lă, policlinica Bender
 43. Alexei Sofroni, profesor, gastroente­rolog, catedra boli interne, USMF „Nicolae Testemițanu”
 44. Iurie Solomon, medic chirurg, SCM „V. Ignatenco”
 45. Liubovi Lupașco, asistentă medicală, Vadul lui Vodă
 46. Elena Suvac, moașă, SR Ialoveni
 47. Ion Vasilache, medic, șeful Centrului de Sănătate Rudi, Soroca
 48. Ludmila Smirnova, medic neurolog, Institutul Mamei și Copilului
 49. Minodora Camerzan, asistentă medica­lă, Institutul Oncologic
 50. Grigore Martîniuc, medic traumatolog, SCR Bălți
 51. Ion Dabija, medic psihiatru, Spitalul de Psihiatrie Bălți
 52. Veronica Grosu, medic, șefa secției me­dicină de familie, Asociația medicală teritoria­lă (AMT) Centru, Chișinău
 53. Nicolae Gorcinschi, medic epidemio­log, șeful secției epidemiologie, CSP Soroca
 54. Vera Sandu, farmacist, SR Hâncești
 55. Liviu Romanaș, medic anesteziolog–re­animatolog, SR Edineț
 56. Maria Botnariuc, agent de dezinfecție, SR Hâncești
 57. Maria Andoni, asistentă medicală, liceul „Petru Movilă”, Chișinău
 58. Leonid Nagacevschi, medic neurochi­rurg, IMU
 59. Ina Popescu, medic de familie, Soroca Nouă, Soroca
 60. Vasile Hîrbu, medic traumatolog, SR Dondușeni
 61. Tudor Vangheli, medic anesteziolog-re­animatolog, Spitalul de Stat
 62. Dumitru Daraban, neurolog, SCR Bălți
 63. Valentina Mihova, asistentă medicală, SCR „Timofei Moșneaga”
 64. Natalia Rotaru, profesor universitar, șefa Catedrei de radiologie și imagistică de la Facultatea de Rezidențiat a USMF „Nicolae Testemițanu”
 65. Liubovi Volosatîi, asistentă medicală, AMT Botanica, Chișinău
 66. Sabina Draguțan, felcer, stația AMU Bo­tanica, Chișinău
 67. Valentin Jușca, medic stomatolog, Edineț
 68. Alexandra Crăciun, medic chirurg, SR Soroca
 69. Victor Munteanu, medic neurolog, șef secție neurologie, SCM „Sfânta Treime”
 70. Ala Spătaru, medic de familie, Ialoveni
 71. Elena Pleșca, medic de familie, Cara-cușenii Vechi, Briceni
 72. Iurie Ovanesov, medic reanimatolog, șefa secției terapie intensivă, SR Hâncești
 73. Valerian Colesnic, medic traumatolog, SCR de Traumatologie și Ortopedie
 74. Elena Cîrnici, medic cardiolog, SR Ca­hul
 75. Alic Cotoneț, chirurg endoscopist, Re­proMed
 76. Arcadie Natrașevschi, chirurg, SR Un­gheni
 77. Nicolae Pînzari, medic, șeful secției proctologie, Institutul Oncologic
 78. Serghei Dolapciu, medic de familie, Comrat
 79. Ion Dvornic, medic terapeut și de urgență, SR Orhei
 80. Angela Șcvîrov, asistentă medicală igie­nist, CSP Soroca (subdiviziunea Florești)
 81. Dimitrie Sain, profesor, șeful laborato­rului de monitorizare a tuberculozei, IPF
 82. Miron Popa, medic pneumoftiziolog, șef de secție, SR Hâncești
 83. Elena Mangîr, felcer, substația AMU Cărpineni, Hâncești

Să le fie amintirea veșnică! Și-au sacrifi­cat viața și nu au renunțat până în ultima clipă la profesia lor nobilă, la Jurământul lui Hipocrate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și