13 iulie 2024
Chisinau
Cultura

2017 va fi declarat Anul Nicolae Testemițanu

Loading
Cultura 2017 va fi declarat Anul Nicolae Testemițanu
2017 va fi declarat Anul Nicolae Testemițanu
bust-testimiteanu

Foto: usmf.md

 

2017 va fi declarat Anul Nicolae Testemiţanu, potrivit unui proiect de decizie, elaborat de Ministerul Sănătăţii. La 1 august 2017 se împlinesc 90 de ani de la nașterea marelui savant, medic, pedagog, profesor și academician, Nicolae Testemițanu, Laureat al Premiului de Stat.

 

Potrivit notei informative ataşate la proiect, Nicolae Testemi-țanu a pus bazele strategiei de pregătire a cadrelor şi a deschis toate facultățile în cadrul Institu­tului de Medicină, inclusiv cea de perfecționare a cadrelor medicale. „Acest fapt relevă o inițiativă de mare responsabilitate civică și va rămâne în istoria medicinei ca o cotitură de anvergură a învăță-mântului medical și a sistemului de sănătate în asigurarea poporu-lui cu cadre profesioniste și asis-tență medicală de înaltă calitate”, se arată în document.

Ca savant, Nicolae Testemițanu a elaborat un concept de organiza­re a asistenței medicale la nivel ru­ral, care asigura populația la locul de trai cu asistență medicală speci­alizată. Acest concept a fost imple­mentat în mod real în practica ocro­tirii sănătății și a funcționat ritmic și echilibrat, iar realizările au fost înalt apreciate nu numai în repu­blică, dar și pe plan internațional. Valoroase în analele istoriei vor rămâne și meritele lui Nicolae Testemițanu în pregătirea cadre­lor științifice și didactice naționale, în fondarea școlilor științifice și a centrelor științifico-practice de ra­mură. Ca organizator al ocrotirii sănătății, Nicolae Testemițanu, în funcția de ministru, a consolidat baza tehnico-materială a institu-țiilor medicale, aplicând în practică cele mai moderne forme și metode de activitate.

Nicolae Testemițanu a fost nu numai un mare organizator al învățământului medical, dar și un talentat 

pedagog, care accentua că „studenții trebuie considerați ca și colaboratori ai noștri mai tineri, ai unor magiștri mai experimentați, cu toții deopotrivă în drepturi egale”.

„În prezent, ilustrul medic-sa­vant, patriot și ctitor al sistemului de sănătate, constituie simbolul medicinei naționale și va rămâne pentru eternitate ca unul dintre cei mai talentați și iubiți fii ai poporu­lui, personalitate notorie și irepeta­bilă a intelectualității, înzestrat cu capacități excepționale de muncă, gândire, onestitate și dragoste față de popor”, se arată în proiectul de decizie.

Sunt înalt apreciate meritele aca­demicianului Nicolae Testemițanu în dezvoltarea învățământului me-dical și a sistemului de sănătate, consfințite prin mai multe acte legislative și normative. În perso­nalitatea sa, comunitatea academi­co-medicală din republică a avut și are un garant de stabilitate, conti­nuitate și de înaltă responsabilitate în asigurarea poporului cu cadre profesionale și asistență medica­lă, aliniate la standarde medicale internaționale.

Pentru a intra în vigoare, deci­zia urmează a fi aprobată de Gu­vern şi votată de către Parlament. Ulterior, Executivul va elabora și aproba Programul Național de ma­nifestări consacrate Anului Nicolae Testemițanu. Totodată, mijloace­lor de informare în masă li se re­comandă să desfăşoare campanii de oglindire a evenimentelor, or­ganizate cu prilejul Anului Nicolae Testemițanu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand