14 aprilie 2024
Chisinau
Economie

Ţările care furnizează RM cele mai multe mărfuri

Loading
Economie Ţările care furnizează RM cele mai multe mărfuri
Ţările care furnizează RM cele mai multe mărfuri

 

 

gaz

Foto: timpul.md

Importurile de mărfuri realizate în prima jumăta­te a acestui an au totalizat 2547,3 milioane de dolari, volum inferior celui reali­zat în perioada corespun­zătoare din anul 2013 cu 1,8%, arată date ale Birou­lui Naţional de Statistică.

 

Importurile din ţările Uniunii Europene s-au cifrat la 1242,9 milioane de dolari (cu 8,6% mai mult decât în ianuarie–iu­nie 2013, deţinând o pondere de 48,8% în totalul importuri­lor).

Totodată, importurile de măr­furi provenite din CSI au avut o valoare de 703,2 milioane de do­lari sau cu 13,3% mai puţin decât în ianuarie–iunie 2013 şi care echivalează cu 27,6% în totalul de importuri.

Republica Moldova importă cel mai mult combustibili mine­rali, lubrifianţi şi materiale deri­vate, ceea ce constituie circa 21% din totalul importurilor; petrol, produse petroliere şi produse înrudite – 10%; gaz şi produse industriale obţinute din gaz – 9,2%; produse chimice – 15%; produse alimentare şi animale vii – 10%; mărfuri manufacturate (piele, hârtie, articole din lemn) – 18,5%; maşini şi echipamente pentru transport – 20,6%.

În prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeaşi pe­rioadă din anul 2013, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+31,6%), metale nefe­roase (de 3 ori), produse medi­cinale şi farmaceutice (+14,0%), materiale plastice prelucrate (+21,4%), animale vii (de 3 ori), microbuze (+4,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+14,1%). Totodată, au scăzut importuri­le de energie electrică (-48,0%), gaz şi produse industriale obţi­nute din gaz (-9,0%), maşini şi aparate electrice (-8,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-26,9%), zahăr, preparate pe bază de za­hăr, miere (-6,7%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi repro­ducerea sunetului şi imaginii (-16,4%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de con­trol (-22,1%), legume şi fructe (-7,0%).

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie–iunie 2014, comparativ cu perioada simila­ră din anul 2013, relevă că ma­jorarea livrărilor din România (+15,0%), Germania (+13,9%), Italia (+15,9%), Marea Britanie (+24,6%), Elveţia (+41,8%), Po­lonia (+9,2%), India (+22,8%), Coreea de Sud (+29,6%), SUA (+9,2%), Olanda (+15,8%), Spa­nia (+17,4%), Serbia (+38,6%) a contribuit la creşterea pe to­tal importuri cu 5,4%. Totoda­tă, s-au diminuat importurile din Ucraina (-15,6%), Turcia (-21,7%), Rusia (-8,9%), Belarus (-24,2%), Israel (-38,4%), China (-2,7%), Ungaria (-8%), Bulgaria (-14%), Austria (-5,5%), Fran­ţa (-4,9%), Japonia (-18,4%), Suedia (–17,8%), atenuând ast­fel creşterea pe total importuri cu 6,9%.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand