16 iunie 2024
Chisinau
Social

Ziua Mondială a Poștei. Cei mai buni, distinși cu titlul Maestru în comunicații

Loading
Social Ziua Mondială a Poștei. Cei mai buni, distinși cu titlul Maestru în comunicații
Ziua Mondială a Poștei. Cei mai buni, distinși cu titlul Maestru în comunicații
fscm.md

Anual, la 9 octombrie, în întreaga lume se sărbătorește Ziua Mon­dială a Poștei, subliniind astfel importanța și contribuția esențială a lucrătorului poștal în societate. 2023 se deosebește prin faptul că Î.S. „Poșta Moldovei”  împlinește 30 de ani de la fondare. Cu această ocazie specială, Poșta Moldovei, având sprijinul partenerilor, a or­ganizat un eveniment dedicat an-gajaților săi. Festivitatea a avut loc în incinta Teatrului „Ginta Latină”.

La deschiderea evenimentului, alături de Violeta Cojocaru, administratoarea in­terimară a Î.S. „Poșta Moldovei”, au parti­cipat Dumitru Alaiba, viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Economice și Digi­talizării, Roman Cojuhari, director general al Agenției Proprietății Publice, și Elizaveta Iurcu, președinta Federației Sindicatelor din Comunicații. Cu această ocazie, la inițiativa Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova, mai mulți salariați au primit titlul onorific „Maestru în tehnolo­gii informaționale și comunicații“. Acest titlu este conferit pentru activitate prodigioasă în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, înalt profesio­nalism, merite și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului respectiv.

 

Mesaje de felicitare

Ministrul Dumitru Alaiba a menționat faptul că rolul serviciilor poștale și al poștei este deosebit de important, iar Poșta Mol­dovei este văzută ca fiind o parte din siste­mul economic al țării noastre, un element esențial pentru susținerea micilor afa­ceri – de la serviciile de curierat și până la comerțul electronic.

Administratoarea întreprinderii, Violeta Cojocaru, a adresat un mesaj de felicitare tuturor angajaților:

„Mulțumesc fiecărui angajat, de la cel mai nou membru al echipei, până la cei care sunt cu noi de zeci de ani. Mulțumesc fie­cărui poștaș, operator și membru al echipei noastre pentru devotament și pasiune. Fie­care dintre voi aduce o contribuție imensă la modelarea istoriei și la succesul Poștei Moldovei.

Vă asigur că vom continua să muncim pentru excelență, să ne adaptăm la noi­le tendințe și să oferim servicii de calitate superioară cetățenilor noștri. Vă îndemn să mergem cu încredere spre viitor și să ne unim eforturile pentru a face față provocă­rilor care ne așteaptă”.

Și Roman Cojuhari, director general APP, a transmis un mesaj de felicitare tuturor angajaților și le-a urat mult succes în activi­tatea desfășurată zilnic.

Președinta FSCM, Elizaveta Iurcu, a adre­sat un mesaj special angajaților întreprin­derii, menționând că prin marcarea acestei zile întreaga lume recunoaște importanța serviciilor poștale și a celor care activează în acest domeniu. Dumneaei a transmis fe­licitări și recunoștință pentru devotamen­tul și sacrificiul zilnic pe care îl manifestă lucrătorii de-a lungul anilor. „Poșta are un rol semnificativ în conectarea oamenilor și în facilitarea comunicării în întreaga lume, iar salariații sunt elementele cheie al aces­tui proces”, a menționat Elizaveta Iurcu. Președinta i-a îndemnat să fie mândri de contribuția fiecăruia și de rolul pe care îl au în menținerea legăturilor dintre oameni, mulțumindu-le pentru ceea ce sunt și ceea ce fac.

Evenimentul a culminat cu un concert festiv, în cadrul căruia artiști renumiți ne-au încântat cu măiestria lor.

În fiecare an, la 9 octombrie, este sărbă­torită Ziua Mondială a Poștei, dată la care, în 1874, a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, prin semnarea Tratatului de la Berna.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand