21 mai 2024
Chisinau
Varia

Ziarul „Vocea poporului”, premiat în cadrul unui program de susţinere a mass-media

Loading
Varia Ziarul „Vocea poporului”, premiat în cadrul unui program de susţinere a mass-media
Ziarul „Vocea poporului”, premiat în cadrul unui program de susţinere a mass-media
vocea-poporului-premiu

Foto: api.md

 

Ziarul „Vocea poporului”, alături de Radio Orhei şi por­talul Gagauzinfo din Comrat, a fost premiat, recent, în cadrul unui program de susţinere a mass-media în asi­gurarea egalităţii de gen, realizat de Asociaţia Presei Independente, cu sprijinul UN Women Moldova.

 

Cele trei instituţii au fost selec­tate în baza unor criterii de apre­ciere a rezultatelor intermediare ale autoevaluării conţinutului edi­torial din perspectiva dimensiunii de gen din 30 de instituții mass-media, participante la programul sus-menţionat. Rezultatele au fost anunţate în cadrul unei mese ro­tunde cu genericul „Asigurarea echilibrului de gen în mass-me­dia şi mediatizarea femeilor mig-rante”.

În context, Petru Macovei, di­rectorul executiv al API, a men­ţionat că scopul programului în cauză nu este majorarea artificială a numărului de materiale jurna­listice despre femei şi prezentarea lor doar în lumină pozitivă. Obiec­tivul principal al acestui exerciţiu constă în prezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților, lucru care ar urma să devină o obișnuință atunci când este realizat un material sau aprobat pentru tipar ori emisie.

„Chiar dacă nu putem garanta în acest moment un raport ideal între genuri, soluții editoriale pot fi găsite. De asemenea, jurnaliştii trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a identifica femei experte din diferite domenii şi de a le convin­ge să-şi expună opinia”, a subliniat Petru Macovei.

Vasile Cantarji, coordonatorul pentru autoevaluare, a remarcat că 28 la sută din articolele şi re­portajele publicate în perioada septembrie 2015 – martie 2016 sunt semnate de femei, faţă de 11 la sută – de bărbați, dar şi multe care nu sunt semnate. Totodată, se atestă faptul că bărbaţii scriu mai mult materiale pe teme politice, pe când femeile – pe teme sociale.

De asemenea, doar 21 la sută din cele peste 47 de mii de mate­riale autoevaluate în cadrul acestui program au în calitate de prota­goniste exclusiv sau predominant femei, comparativ cu 53 la sută bărbați. În acelaşi timp, datele totalizate arată că materialele cu femei în calitate de protagoniste au crescut de la 13,6 la sută în sep­tembrie 2015 până la 19,4 la sută – în martie 2016.

Conform ultimelor date ale au­toevaluării, câteva instituții mass-media au înregistrat rezultatele cantitative bune în ceea ce priveşte raportul dintre articolele cu femei și cele cu bărbați în calitate de eroi principali. În schimb, unele redac­ţii au avut evoluţii bune pe parcur­sul întregii perioade de derulare a programului.

Reprezentanţii Consiliului de evaluare a programului au con­statat că 

disparităţi de gen sunt înregistrate la ambii poli media­tici – emitere şi receptare. Potrivit Lorettei Handrabura, expertă de gen, după analiza calitativă a unor articole publicate în ianuarie 2016, se conturează concluzia că atât jur­naliştii şi jurnalistele, cât şi inter­locutorii acestora, sunt purtători ai unor norme patriarhale de gen, care derivă din cultura şi educaţia societăţii moldoveneşti. În mod corespunzător, aceştia promovea­ză, conştient sau inconştient, une­le stereotipuri şi clişee cu privire la rolurile genurilor şi relaţiile dintre acestea.

„Mă bucur că sunt instituţii mass-media care, prin jurnalistele şi jurnaliştii implicaţi în proiect, au devenit sensibili la dezechili­brele pe care le pot perpetua sau contracara prin materialele lor şi care ne oferă un discurs ce tinde să fie echilibrat. Totuşi, nu lipsesc nici derapajele consemnate pe fie­care indicator analizat”, a apreciat Loretta Handrabura.

Participanţii la masa rotundă au relatat din propriile experienţe încercările de a asigura principiul egalităţii de gen în articole şi re­portaje.

„Odată ce apar discuții în con­tradictoriu și tot mai multă lume se antrenează în ele, apar și schim­bări în mentalitate. Schimbări­le nu pot să intervină fără ca să citești, să discuți și să apreciezi”, a menţionat Alina Radu, directoarea săptămânalului „Ziarul de Gardă”, care a realizat anterior autoevalu­ări similare.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand