3 decembrie 2022
Chisinau
Varia

Ziarul Național ”Vocea poporului” lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”

Loading
Varia Ziarul Național ”Vocea poporului” lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”
Ziarul Național ”Vocea poporului” lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”
numi-fura-copilaria

Foto: wallapa.com

Ziarul Național ”Vocea poporului”, sub patro­najul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”. Prin aceas­tă inițiativa dorim să depistăm și să media­tizăm cazurile grave de exploatare a copiilor. Campania va dura un an de zile.

 

Scopul acestei campanii este de a sensibiliza popu­laţia asupra faptului că fi­ecare copil exploatat prin munca grea este deseori lipsit de somn, hrană sau adăpost şi poate deveni victimă a diferitelor forme de abuz. Copiii care sunt exploataţi prin muncă se pot îmbolnăvi de diferite boli, iar dezvoltarea lor fi­zică este grav afectată. Şi nu în ultimul rând, ei ajung să abandoneze şcoala.

În acest sens, Guvernul RM, Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova, dar și Confederația Națională a Patronatelor au semnat Convenția colec­tivă din 2007, cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor.

În Covenție sunt sti­pulate tipurile de lucrări interzise pentru copii, și anume lucrări care implică factori de risc proprii sar­cinii de muncă, mijloace-lor de producție și lucrări care presupun risc prin mediul de muncă.

Ultimele date statistice oficiale arată că în Moldo­va există aproape 110.000 de copii sau 18,3% din gru­pul de vârstă între 5-17 ani, care sunt implicați în mun­ci dăunătoare pentru să­nătatea și dezvoltarea lor. Majoritatea dintre ei sunt din mediul rural, lucrând în agricultură sau ajutându-și părinții în afacerile proprii. La acest capitol, predomi­nă băieții. Datele se conțin în ultimul raport al Birou­lui Național de Statistică, efectuat în colaborare cu UNICEF Moldova.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului, pe care Moldova a ratificat-o în anul 1993, stipulează clar că exploatarea copiilor prin muncă este o încălca­re gravă a drepturilor aces­tora. Art. 32 al Convenției spune că toți copiii au dreptul să fie protejați de orice muncă ce le pune în pericol sănătatea și educația. Copiii nu trebu­ie să îndeplinească munci grele, să lucreze la tempe­raturi înalte sau joase, la înălțimi sau sub pământ, pe timp de noapte, în lo­curi unde se fumează, se consumă băuturi alcoolice sau se vorbește vulgar.

Legislaţia ţării noastre permite angajarea în câm­pul muncii a copiilor care au împlinit vârsta de 15 ani, dar cu anumite condi­ţii. Ei nu pot fi supuşi lu­crărilor grele, dăunătoare sau presiunilor psihice, iar numărul orelor de muncă trebuie redus.

Adolescenţii de 15-16 ani pot fi angajaţi pentru cel mult 24 de ore pe săp­tămână, iar cei de 17-18 – pentru maximum 35 de ore. Copiii nu pot munci pe timp de noapte sau în localuri unde sunt vândute băuturi alcoolice sau ţigări. Anul trecut, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat peste 6.000 de controale în acest sens.

În lume, în jur de 150 milioane de copii, cu vâr­sta cuprinsă între 5-14 ani, sunt exploatați prin mun­că, cea mai mare incidență fiind în Africa subsaharia­nă.

La 12 iunie, în fiecare an, este marcată Ziua Mon­dială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă.


Stimați cititori, dacă cunoașteți sau ați fost martori la vreun caz de exploatare a minorilor, Vă rugăm să ne scrieți la redacție pe adresa: info@vocea.md.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor