17 aprilie 2024
Chisinau
Varia

Ziarul Național ”Vocea poporului” lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”

Loading
Varia Ziarul Național ”Vocea poporului” lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”
Ziarul Național ”Vocea poporului” lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”
numi-fura-copilaria

Foto: wallapa.com

Ziarul Național ”Vocea poporului”, sub patro­najul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, lansează campania „Nu-mi fura copilăria!”. Prin aceas­tă inițiativa dorim să depistăm și să media­tizăm cazurile grave de exploatare a copiilor. Campania va dura un an de zile.

 

Scopul acestei campanii este de a sensibiliza popu­laţia asupra faptului că fi­ecare copil exploatat prin munca grea este deseori lipsit de somn, hrană sau adăpost şi poate deveni victimă a diferitelor forme de abuz. Copiii care sunt exploataţi prin muncă se pot îmbolnăvi de diferite boli, iar dezvoltarea lor fi­zică este grav afectată. Şi nu în ultimul rând, ei ajung să abandoneze şcoala.

În acest sens, Guvernul RM, Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova, dar și Confederația Națională a Patronatelor au semnat Convenția colec­tivă din 2007, cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor.

În Covenție sunt sti­pulate tipurile de lucrări interzise pentru copii, și anume lucrări care implică factori de risc proprii sar­cinii de muncă, mijloace-lor de producție și lucrări care presupun risc prin mediul de muncă.

Ultimele date statistice oficiale arată că în Moldo­va există aproape 110.000 de copii sau 18,3% din gru­pul de vârstă între 5-17 ani, care sunt implicați în mun­ci dăunătoare pentru să­nătatea și dezvoltarea lor. Majoritatea dintre ei sunt din mediul rural, lucrând în agricultură sau ajutându-și părinții în afacerile proprii. La acest capitol, predomi­nă băieții. Datele se conțin în ultimul raport al Birou­lui Național de Statistică, efectuat în colaborare cu UNICEF Moldova.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului, pe care Moldova a ratificat-o în anul 1993, stipulează clar că exploatarea copiilor prin muncă este o încălca­re gravă a drepturilor aces­tora. Art. 32 al Convenției spune că toți copiii au dreptul să fie protejați de orice muncă ce le pune în pericol sănătatea și educația. Copiii nu trebu­ie să îndeplinească munci grele, să lucreze la tempe­raturi înalte sau joase, la înălțimi sau sub pământ, pe timp de noapte, în lo­curi unde se fumează, se consumă băuturi alcoolice sau se vorbește vulgar.

Legislaţia ţării noastre permite angajarea în câm­pul muncii a copiilor care au împlinit vârsta de 15 ani, dar cu anumite condi­ţii. Ei nu pot fi supuşi lu­crărilor grele, dăunătoare sau presiunilor psihice, iar numărul orelor de muncă trebuie redus.

Adolescenţii de 15-16 ani pot fi angajaţi pentru cel mult 24 de ore pe săp­tămână, iar cei de 17-18 – pentru maximum 35 de ore. Copiii nu pot munci pe timp de noapte sau în localuri unde sunt vândute băuturi alcoolice sau ţigări. Anul trecut, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat peste 6.000 de controale în acest sens.

În lume, în jur de 150 milioane de copii, cu vâr­sta cuprinsă între 5-14 ani, sunt exploatați prin mun­că, cea mai mare incidență fiind în Africa subsaharia­nă.

La 12 iunie, în fiecare an, este marcată Ziua Mon­dială împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă.


Stimați cititori, dacă cunoașteți sau ați fost martori la vreun caz de exploatare a minorilor, Vă rugăm să ne scrieți la redacție pe adresa: info@vocea.md.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand