12 aprilie 2024
Chisinau
Dialoguri

William Moser: „Le urez moldovenilor un an nou plin de prosperitate şi stabilitate!”

Loading
Dialoguri William Moser: „Le urez moldovenilor un an nou plin de prosperitate şi stabilitate!”
William Moser: „Le urez moldovenilor un an nou plin de prosperitate şi stabilitate!”

 

 

moser

Foto: arhivă personală

Interviu cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, William Moser

 

– Ce aţi vrea să le uraţi moldoveni­lor în preajma sărbătorilor?

– Le doresc tuturor moldovenilor să se poată bucura din plin de sărbătorile de iar­nă care se apropie. Pentru noul an 2015, le urez să aibă parte de prosperitate şi, pe cât e posibil, de stabilitate. În prezent, pe plan regional, sunt multe provocări şi noi sperăm că, pe parcursul anului care vine, în Republica Moldova va fi linişte şi pace, stabilitate şi bunăstare.

– Cum apreciaţi semnificaţia aces­tui an pentru ţara noastră?

– Programul nostru pentru 2014 a fost să ajutăm Republica Moldova să continue reformele şi să implementeze cu succes proiectele finanţate de Guvernul SUA. Ne bucurăm că în acest an o parte dintre ac­tivităţile Programului „Compact”, imple­mentat cu suportul Corporaţiei americane Provocările Mileniului, a ajuns într-un sta­diu avansat.

Astfel, renovarea traseului Sărăteni-Soroca a constituit un exemplu vizibil de susţinere şi încredere de care se bucură moldovenii din partea poporului american. Noi am lansat, de asemenea, renovarea sis­temelor de irigare de la Criuleni şi Lopatna, care sunt deja aproape gata pentru a fi date în exploatare. Îmi face plăcere să afirm că aceasta vine să reconfirme că miza noastră principală în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei moldoveneşti este pusă pe sec­torul agricol. Noi credem că prin asigura­rea cu mijloacele necesare şi selectarea co­rectă a culturilor, fermierii moldoveni pot avea succes pe piaţa externă.

– În ce măsură credeţi că reforme­le democratice sunt pe calea cea bună?

– Noi am lucrat în această direcţie cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu alte instituţii din domeniul justiţiei. În cazul acestui minister am văzut reforme mari în ceea ce priveşte ridicarea nivelului profe­sional al poliţiştilor şi receptivitatea lor la problemele semnalate de oameni.

Ne dorim o continuare a reformelor în domeniul justiţiei în general şi care ar im­plica, în mod special, procurorii şi judecă­torii. Acest proces trebuie să ducă la rezul­tate concrete, ca moldovenii să poată simţi, la un moment dat, că pot avea încredere în sectorul judiciar.

– Cum apreciaţi progresul înregis­trat în ultimii ani în economie şi, în special, în agricultură?

– Cred că deja putem vedea semne că fermierii fac ceea spre ce am tins şi că are loc o tranziţie adevărată spre agricultura cu valoare adăugată înaltă. La această etapă este important ca fermierii moldoveni să se orienteze spre culturile care să le asigure progresul şi să obţină produse de o calitate înaltă pentru a fi competitivi pe piaţa ex­ternă.

În octombrie, am participat la Festivalul mărului la Soroca şi am fost impresionat de produsele expuse de Asociaţia Exporta­torilor de Fructe din Moldova. Unele dintre merele pe care le-am văzut acolo erau din­tre cele mai bune din întreaga lume. Aceas­ta demonstrează că antreprenorii agricoli moldoveni pot avea succes în producere şi pot să fie competitivi pe plan internaţi­onal.

– Ce rol va avea în acest proces re­novarea sistemelor de irigare?

– În acest context, aşvrea să remarc un lucru care mi-a părut foarte important atunci când am lansat reconstrucţia siste­mului de irigare de la Criuleni. Acolo am aflat că sunt fermieri care activează în zone fără acces la irigare, dar care au construit cu forţele proprii astfel de sisteme şi obţin produse cu valoare adăugată înaltă pentru a le vinde pe piaţa externă.

În acest fel putem vedea că, atunci când le oferim fermierilor condiţiile necesare, îi instruim şi le ajutăm să se orienteze corect, ei ştiu şi singuri cum să facă uz de oportu­nităţile existente.

În viitor, îmi doresc să continuăm îm­preună cu întreaga comunitate a donato­rilor străini să ajutăm fermierii moldoveni să realizeze cu adevărat această tranziţie în domeniul cu cel mai mare potenţial din Re­publica Moldova.

– Ce sectoare economice credeţi că au avut cea mai bună evoluţie în ultimii ani?

– Aşvrea să menţionez aici industria vinului şi cea uşoară. În cei trei ani şi ju­mătate de când mă aflu în Republica Mol­dova, am fost plăcut surprins de progresul înregistrat de aceste două industrii.

Nu cred ca, acum 10 ani, cineva să fi spe­rat că industria uşoară sau a modei din Re­publica Moldova va avea un succes atât de mare. Cu zece ani în urmă nu existau sta­tistici despre exporturile industriei uşoare, pentru că nu existau astfel de exporturi. Acum, acestea reprezintă 20 la sută din vo­lumul total al exporturilor moldoveneşti.

– Care credeţi că a fost cheia suc­cesului în acest caz?

– Această evoluţie, în cazul industriei modei, se datorează faptului că designerii moldoveni au încercat să colaboreze cu întreprinderi de talie internaţională şi să producă mărfuri pe care să ştie că le vor putea vinde. În consecinţă, în prezent, sunt designeri moldoveni care livrează articole pentru cele mai celebre cataloage de modă pe care le răsfoiesc americanii în fiecare zi.

Şi în domeniul vinicol, Republica Mol­dova progresează constant, în principal, în ceea ce priveşte creşterea exportului în Eu­ropa de Vest. Noi am dus, în iulie, un grup de producători moldoveni de vin în SUA, ca aceştia să poată avea şansa de a-şi vinde şi acolo producţia.

În contextul acestei vizite, am descope­rit că în SUA există un mare interes faţă de vinurile moldoveneşti şi relaţiile de afaceri iniţiate constituie un bun început pentru businessul cu perspectivă, bazat pe încre­dere.

– Ce domenii cu potenţial de cre­are a noi locuri de muncă mai vedeţi în ţara noastră?

– Eu cred că există un potenţial mare de extindere a sectorului IT. Noi am lan­sat recent şi o iniţiativă de promovare a industriei turismului şi avem şi un slogan „Moldova – descoperă rădăcinile vieții”. Aceasta este o cale de a ajuta oamenii să vadă că sunt multe locuri frumoase în Re­publica Moldova care nu au fost descope­rite încă.

–Vă mulţumim.

 

Statele Unite ale Americii au acordat ţării noastre, din 1992 şi până în prezent, asistenţă în valoare de peste 1,2 miliar­de de dolari. Aceasta include cele 262 de milioane de dolari alocate în cadrul Programului „Compact” al Corporației Provocările Mileniului, implementat în perioada 2010-2015.

Sprijinul acordat de SUA a contribuit la promovarea unui şir de reforme, in­clusiv în economie, sectorul justiției, dar şi de promovare a cursului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Printre obiectivele proiectelor SUA aflate în curs de derulare în ţara noastră se numără susţinerea creșterii economi­ce durabile.

În acest fel, autorităţile americane în­cearcă să ajute întreprinderile moldove­neşti să beneficieze de avantajele oferite de Acordul de Comerţ Liber Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană, în scopul sporirii investiţiilor și creării locu­rilor de muncă. De asemenea, schimburi­le de experienţă academică și profesiona­lă cu SUA sunt menite să îmbunătățească abilitățile de afaceri ale moldovenilor și productivitatea agricolă.

SUA încurajează atragerea inves-tițiilor străine şi prin suportul acordat pentru reducerea impedimentelor co­merciale și îmbunătăţirea facilităţilor pentru desfăşurarea afacerilor. Aceste programe sunt completate de Programul „Compact”, care sprijină tranziția spre o agricultură de valoare înaltă prin re­abilitarea drumurilor și a sistemelor de irigare.

Alte obiective la realizarea cărora contribuie programele de asistenţă din partea SUA ţin de consolidarea de-mocraţiei şi a statului de drept, precum şi de dezvoltarea securităţii şi a organe­lor de drept.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand