16 iunie 2024
Chisinau
Social

Vrem drepturi social-economice respectate și locuri de muncă protejate

Loading
Social Vrem drepturi social-economice respectate și locuri de muncă protejate
Vrem drepturi social-economice respectate și locuri de muncă protejate
sindlexmd.com

Rolul sindicatului pentru salariații tineri este foarte important, deoare­ce acesta le oferă protecție și repre­zentare la locul de muncă. Constituită din angajații care s-au  asociat în sin­dicat, organizația sindicală primară devine practic celula vie în mișcarea sindicală de ramură și cea națională.

Tinerii, în special, pot beneficia de multe dintre avantajele oferite de sindicat, deoa­rece aceștia sunt adesea mai vulnerabili la problemele din domeniul muncii, precum salarii mici sau condiții de muncă preca­re. Sindicatul ajută tinerii să obțină salarii mai mari și condiții mai bune de muncă, precum și să se asigure că sunt tratați echi­tabil și sunt protejați împotriva discriminării sau abuzului la locul de muncă.

Organizația de Tineret din cadrul Federației Sindicatelor din Moldova „Sindlex”   și-a propus, în anul curent, să consolideze și să fortifice echipa  tinerilor sindicaliști în vederea protejării drepturilor și a intereselor acestora, elaborând și înaintând propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniul securității statului și ordinii publice și participând la procesul de instruire a  membrilor de sin­dicat.

Un exemplu elocvent în acest sens este negocierea pentru membrii noștri a unui pachet social mai bun și mecanisme de asigurare a respectării drepturilor tinerilor care pot fi  discriminați la locul de muncă.

Astfel, creăm avantaje de recrutare a ti­nerilor din domeniul organelor de drept în marea familie sindicalistă, oferindu-le o rețea de sprijin și solidaritate în mediul de muncă, unde pot găsi confort și sprijinul altor tineri, care au aceleași probleme și preocupări. Totodată, sindicatul oferă ti­nerilor posibilitatea de a se conecta cu alți angajați cu o experiență mai bogată în cari­eră și în viață în general, astfel având opor­tunitatea de a se consulta pe anumite pro­bleme și a prelua din expertiza acestora.

Conștientizarea de către tinerii sindicaliști a rolului esențial al sindicatului în proteja-rea drepturilor social-economice și a inte­reselor de muncă ale salariaților va condu­ce la fortificarea rândurilor sindicaliștilor și la impulsionarea parteneriatului social la nivel național în domeniul politicilor de ti­neret, prin prisma îmbunătățirii pachetului garanțiilor sociale și a drepturilor de mun­că. Aceste obiective sunt imperative, dacă dorim ca tinerii să rămână să muncească acasă, să creeze familii și să crească copiii lângă părinții lor.

 

Generatorul schimbărilor sunt tinerii și ei merită să fie auziți, înțeleși și susținuți

 

Cu toate că 2022 a fost un an de resetare a mișcării tinerilor sindicaliști în organizațiile federației, după doi ani de pandemie, în anul 2023, prin prisma   declarării anului dedicat în special organizațiilor sindicale primare, ca motor al mișcării sindicale, vom inten­sifica munca în subdiviziunile unde avem organizații sindicale primare  pentru a pune în valoare toți membrii de sindicat și a le dezvolta abilitățile sindicale și dorința de a îmbrățișa statutul de sindicalist pe parcursul întregii activități profesionale. Continuitate între generații, schimb de experiență de viață și asigurarea memoriei instituționale sunt elemente esențiale în a menține un echilibru psiho-emoțional în colectivele de muncă.

Unul dintre obiectivele pentru anul 2023 constă în organizarea, de către Organizația de Tineret, în comun cu Organizația de Femei a federației, a unui Forum al tinerilor sindicaliști din cadrul Federației  Sindicatelor din Moldova „Sindlex”. Aces­ta are drept obiectiv desfășurarea unei competiții intelectuale cu genericul „Tinerii de azi, viitorii lideri sindicali”, activitate ce va consolida tinerii din toate organizațiile sindicale ale Federației, fortificând rețeaua de tineri sindicaliști.

Forumul respectiv va servi drept plat­formă de dezbateri, care va facilita schim­bul de experiență, va contribui la găsirea soluțiilor la problemele cu care se confruntă tinerii salariați din diferite organe de forță. Cele mai  bune  idei și viziuni expuse de participanți vor fi incluse în planul de activi­tate al organizației pentru următoarea peri­oadă.  Generatorul schimbărilor sunt tinerii și ei merită să fie auziți, înțeleși și susținuți.

 

Daniela CARBUNI, președinta Organizației de Tineret a Federației „Sindlex”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand