25 iunie 2024
Chisinau
Social

Vor să muncească, pentru că nu au cu ce să-și întrețină familiile

Loading
Social Vor să muncească, pentru că nu au cu ce să-și întrețină familiile
Vor să muncească, pentru că nu au cu ce să-și întrețină familiile
newsmaker.md

Timp de mai multe zile consecutiv, salariați din sfera hoteluri, restau­rante, cafenele (HORECA) au pro­testat în fața Guvernului, cerând să li se permită reluarea activității de la 1 iunie, dar nu de la 15 iunie, așa cum a decis Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică.

Mai mulți angajați din domeniul respec­tiv spun că nu mai pot sta acasă, deoarece nu mai au bani cu ce să-și întrețină famili­ile și sunt nevoiți să ia credite, pe care nu se știe dacă le vor putea rambursa ulterior. Protestatarii au purtat pancarte pe care se putea citi: „50.000 de familii flămânde”, dar și în care se făcea referire la articolul 43 din Constituția Republicii Moldova, potrivit că­ruia „orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echi­tabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului”.

Totodată, salariații din sectorul HORE­CA susțin că ar fi dezavantajați în raport cu angajații din alte sfere, cum ar fi cei din transportul public urban sau cei care acti­vează în frizerii, cărora li s-a permis să-și reia activitatea mai devreme de 15 iunie. Ei s-au arătat indignați și de faptul că doar în domeniul hoteluri, restaurante și cafenele se impune respectarea distanței sociale de doi metri.

„Noi, angajații sectorului HORECA, considerăm discriminatorie și nefondată decizia Comisiei Naţionale Extraordina­re de Sănătate Publică de a relua activi­tatea piețelor din 1 iunie, iar a sectorului nostru – din 15 iunie 2020. Din punct de vedere al respectării normelor de igie­nă, sectorul HORECA este mai disciplinat decât cel al piețelor comerciale în lupta împotriva epidemiei COVID-19. Pentru a evita producerea daunelor HORECA, soli­cităm respectuos să ne permiteți reluarea activităților întreprinderilor de alimentație publică din 01.06.2020, ținând cont de faptul că președintele Republicii Moldo­va, Igor Dodon, a anunțat în mod public reluarea activității HORECA începând cu 01.06.2020”, se arată într-o solicitare a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement („MĂR”).

„Care au fost argumentele ce au stat la baza defavorizării sectorului HORECA, în reluarea activității din 1 iunie 2020 versus piețele comerciale? Unitățile de alimentație publică sunt entități organizate, care cores­pund tuturor certificărilor și autorizațiilor necesare, care asigură siguranța atât ali­mentară, cât și a comportamentului per­soanelor care se află în entitate. În contex­tul distanței sociale, prevăzute în piețele comerciale, cât și în magazinele alimentare, de minim un metru, cum se argumentează distanța pentru unitățile de alimentație publică de 1,5-2 metri între persoane și cu maximum 4 persoane la mese”, se arată în solicitarea Asociației „MĂR”, adresată pre­mierului Ion Chicu și ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dum­brăveanu.

 

Unități economice cu condiții de muncă similare, dar tratate în mod diferit

 

Solicitată de redacția ziarului „Vocea poporului”, Valentina Chiriac, președinta Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hote­luri „SindLUCAS”, a opinat că angajații din sfera HORECA ar trebui să iasă la muncă de la 1 iunie, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție, pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19. „Ar fi bine să se permi­tă redeschiderea a unei sau a două între­prinderi HORECA de la 1 iunie, iar ulterior să-și reia activitatea și celelalte unități de acest fel”, a adăugat Valentina Chiriac.

Consilierul prim-ministrului, Vitalie Dra­gancea, susține că redeschiderea de la 15 iunie a hotelurilor, restaurantelor și ca­fenelelor a fost luată pentru a preveni răs­pândirea infecției de coronavirus. Potrivit consilierului, în ultima săptămână, în Re­publica Moldova au fost înregistrate peste 1000 de cazuri noi de infecție.

În unele state, cum ar fi Bulgaria, Româ­nia ș. a., sectorul HORECA și-a reluat activi­tatea de la 1 iunie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand