30 mai 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Vor insista să le fie asigurată protecţie celor care au muncit o viaţă întreagă

Loading
Cititorii ne scriu Vor insista să le fie asigurată protecţie celor care au muncit o viaţă întreagă
Vor insista să le fie asigurată protecţie celor care au muncit o viaţă întreagă
nufarul-alb

Foto: vocea.md

 

Reprezentanţii sindicatelor sunt hotărâţi să insiste asupra modificării cadrului legislativ existent pentru ca unele categorii de pensio­nari să poată beneficia de bilete de tratament balneosanatorial.  

 

Un cititor fidel al ziarului „Vocea poporului” din Etulia, Vulcăneşti, ne scrie:

„Vă rugăm insistent să clarificaţi problema noas­tră, care se referă nu doar la veteranii muncii şi pensionarii din satul şi raionul nostru, dar la toţi ce­tăţenii ţării. Problema constă în faptul că cei cu un stagiu de muncă de peste 40 de ani primeau până acum bilete de tratament balneosanatorial la casele teritoriale de asigurări sociale, iar cei cu un stagiu mai mic – la direcţiile raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Până în prezent, biletele de tratament erau acor­date fără probleme o dată în trei ani şi fiecare pen­sionar, la expirarea acestei perioade, perfecta docu­mentele necesare şi îşi primea biletul de tratament balneosanatorial.

În acest an, însă, atunci când am prezentat docu­mentele la Casa teritorială de asigurări sociale din Vulcăneşti pentru a primi acest bilet, am fost anun­ţat că de acum înainte veteranii muncii care dispun de cote de pământ şi le dau în arendă nu mai au dreptul de a primi bilete de tratament de la aceas­tă instituţie. Ei ar putea obţine astfel de bilete la Direcţia raională asistenţă socială şi protecţie a familiei. Reprezentanţii acesteia au afirmat însă că acordă bilete de tratament numai invalizilor şi pensionarilor cu un stagiu de muncă de până la 40 de ani.

Cu alte cuvine, este vorba despre un cerc vicios, iar cel mai straniu e că pensionarii trebuie să-şi lu­creze singuri cota de pământ, iar majoritatea vete­ranilor muncii au vârsta de 70 de ani şi mai mult şi nu au cum să le lucreze singuri. Ce fel de hotărâre draconică a aprobat Guvernul în acest caz? Ori ei au un singur scop, acela de a nimici pensionarii ca pe un element inutil sau de a întoarce în acest mod miliardele furate?

În ce ne priveşte, la vremea noastră am plătit cu regularitate contribuţii din salarii în fondul social, în speranţa că şi Guvernul va avea grijă de noi atunci când vom ieşi la pensia meritată.

 

Cu respect,

în numele organizaţiei veteranilor din satul Etulia, Nicolae Buiuclî”

 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a precizat că reprezentanţii sindicatelor vor studia problema respectivă şi vor înainta propuneri de modificare şi completare a cadrului normativ existent.

Este vorba despre o situaţie în care deţinătorii de terenuri agricole, din cauza stării de sănătate, a vârstei înaintate, nu-şi pot lucra de sine stătător terenurile, a apreciat Sergiu Sainciuc. Ei ar trebui să beneficieze de 

dreptul de a-şi întrema sănătatea, pentru că au muncit mulţi ani pentru binele ţării şi au achitat contribuţii.

„Evident că o să insistăm asupra acestui fapt, dar decizia finală aparţine autorităţilor statului. Noi vom aduce argumentele necesare, legate de ceea ce trebuie să se schimbe şi vom încerca să convin­gem autorităţile ca să le fie asigurată protecţia ce­lor care au muncit o viaţă întreagă şi, în corespun­dere cu prevederile cadrului normativ existent, nu pot să beneficieze de bilete de tratament”, a mai subliniat Sergiu Sainciuc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand