30 mai 2024
Chisinau
Social

Vom avea mai multe farmacii: „Ar putea să apară mai multe medicamente contrafăcute”

Loading
Social Vom avea mai multe farmacii: „Ar putea să apară mai multe medicamente contrafăcute”
Vom avea mai multe farmacii: „Ar putea să apară mai multe medicamente contrafăcute”

farmacie

 

Parlamentul a votat recent în prima lectură modificări la Legea privind activitatea farmaceutică. Documentul, care a fost prezentat la şedinţa Legislativului de Liliana Iaşan, viceministră a Sănătăţii, prevede exclude­rea limitei geografice și demografice pentru amplasarea farmaciilor.

 

Ministerul Sănătăţii propune ca în ar­ticolul 19, alineatele 4,5 și 6 din respec­tiva lege să nu mai fie scris că farmaciile nou-fondate trebuie să fie amplasate la o distanță de 250 de metri de la altă farma­cie și la o distanță de 500 de metri de la farmacia care are în activitatea sa și pro­ducerea medicamentelor. De asemenea, ministerul cere să fie exclusă limita demo­grafică, la înființarea noilor farmacii.

Acum în lege scrie că „în municipii, ora­şe, centre raionale şi alte localităţi cu sta­tut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de la 3.000 până la 4.000 de locu­itori”.

Potrivit Lilianei Iaşan, după modificarea Legii privind activitatea farmaceutică „vor dispărea barierele anticorupționale din sectorul farmaceutic, fapt ce va avea im­pact pozitiv asupra accesului cetățenilor la medicamente și va asigura activitatea favorabilă pentru operatorii pieței de me­dicamente”.

„Dacă vom avea în ţară mai multe far­macii, am putea să ne trezim şi cu mai mul­te medicamente contrafăcute, pentru că organele de control nu vor reuşi să verifice activitatea unui număr mare de farmacii”, a opinat pentru ziarul „Vocea poporului” Pe­tru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

„Ministerul Sănătăţii, Agenţia Medica­mentului, Guvernul, Parlamentul ar trebui să se ocupe de 

alte probleme. În mod prioritar trebuie verificată calitatea prepa­ratelor care se vând în farmacii. Totodată, autorităţile statului trebuie să revadă pre­ţurile la medicamente. Unele preparate sunt foarte scumpe, câteva pastile costă 300-400 de lei, iar pentru pensionari, per­soanele cu nevoi speciale, oamenii ţintu­iţi la pat şi alte categorii defavorizate care au venituri mici, aceste medicamente nu sunt accesibile. Preţurile la medicamente nu sunt controlate de cei de la guvernare. Avem salarii mai mici decât în ţările vecine, dar preţurile la medicamente sunt de câte­va ori mai mari. Aşa le pasă guvernanţilor de sănătatea populaţiei?” a spus indignat Petru Chiriac.

„E paradoxală situaţia – în oraşele mari sunt prea multe farmacii, dar în acelaşi timp, există sute de sate în care nu găseşti nici o apotecă. Ministerul Sănătăţii trebuie să implementeze în mod prioritar un plan de creare şi dezvoltare a farmaciilor în lo­calităţile rurale”, a adăugat vicepreşedinte­le CNSM.

„Autorii proiectului şi deputaţii trebuie să ţină cont în primul rând de interesele populaţiei. Nu văd nimic rău în faptul că vor fi mai multe farmacii, atâta timp cât acestea nu vor încălca prevederile Legii pri­vind activitatea farmaceutică. Da, farmaci­ile sunt un business, pentru că aduc venit. Dacă vor fi mai multe farmacii, va exista şi concurenţă. Ca să atragă mai mulţi clienţi, unele farmacii vor scădea preţul medica­mentelor, e un avantaj pentru populaţie. Pacienţii vor avea de unde alege. Unele preparate, produse în Republica Moldova, sunt de două ori mai ieftine faţă de cele de import, dar au în compoziţie aceeaşi sub­stanţă activă. Medicii şi farmaciştii trebuie să informeze corect pacienţii şi să le spu­nă că există acelaşi medicament, dar de la diferiţi producători şi la preţuri diferite”, a spus pentru ziarul „Vocea poporului” Mi­hail Dutca, consilier principal al Federaţiei Sindicale „SĂNĂTATEA”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand