25 iulie 2024
Chisinau
Varia

„Vocea poporului”, un ziar solicitat

Loading
Varia „Vocea poporului”, un ziar solicitat
postasi-vocea-poporului

Foto: arhivă personală

 

E mare forfotă, spre sfârşit de an, în oficiile poş­tale. Unii îşi primesc pensiile, alţii – diverse alo­caţii, indemnizaţii. Factorii poştali însă, își con­ving sătenii să se aboneze la ziare.

 

În satul Chetrosu din raionul Dro­chia, una dintre cele mai solicitate publicații este „Vocea poporului”. „Şi nu numai pentru că este unul din cele mai accesibile ziare ca preț, dar și pen­tru că este mai aproape de oameni, de grijile și de interesele lor”, ne spune factorul poştal Iulita Gorbuleac.

Redacția „VP”, în parteneriat cu Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Comunicații, în frunte cu președintele Ion Pîrgaru, i-au făcut o surpriză plă­cută Iulitei Gorbuleac, acordându-i un premiu special, pe care l-a transmis Dumitru Eni, președintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Drochia, pentru că a abonat la „VP”, în­tr-o singură localitate rurală, cei mai mulţi cititori. Şefa oficiului poştal, Olga Vatamanu, ne subliniază că, din an în an, numărul abonaţilor la „Vocea po­porului” este în creştere.

„La început, primeam câte 3-4 exemplare: se abonau preşedinţii co­mitetelor sindicale de la şcolile şi grădiniţele din sat. Acum, numărul abonaţilor la „Vocea poporului” s-a înzecit, chiar dacă majoritatea sătenilor se interesează mai mult de presa locală. Şi acest succes se datorează unor astfel de poştaşi harnici precum Iulita Gorbuleac”, spune Olga Vatamanu.

„Numai datorită factorului poştal Iulita Gorbuleac m-am împrietenit cu „Vocea poporului”, ne spune bibliote­cara Eugenia Foalea. În ziarul acesta găsesc acele probleme cu care se con­fruntă, cel mai mult, omul de la sat”.

„Dar pe mine, cel mai mult, mă aju­tă „Vocea poporului” în activitatea de preşedinte al comitetului sindical, in­tervine în discuție Silvia Pascaru. Aici găsesc teme de discuţii cu membrii or­ganizaţiei mele. „VP” mă ajută să pre­gătesc adunările sindicale, să abordăm probleme social-economice în faţa or­ganelor de conducere”.

Numai datorită unor asemenea poş­taşi harnici ca Iulita Gorbuleac, con­sătenii săi Nadejda Porcescu, Maria Grigoriţă, Veronica Pascari, Vera Da­nii, Raisa Mînăscurtă, Valentina Vie­ru, Pelaghia Tudor, Grigore Caţîr din Chetrosu, deja trei ani la rând, sunt fi­deli gazetei „VP”. Ei deja şi-au reînnoit abonamentele şi pentru anul 2017.

 

Dumitru SIMION,

or. Drochia

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand