14 aprilie 2024
Chisinau
Varia

Vlad FILAT: „Studenţii, tinerii, educaţia sunt motorul dezvoltării noastre”

Loading
Varia Vlad FILAT: „Studenţii, tinerii, educaţia sunt motorul dezvoltării noastre”
Vlad FILAT: „Studenţii, tinerii, educaţia sunt motorul dezvoltării noastre”

 

 

filat

În cadrul unui interviu acordat agenției  Info–Prim Neo, Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a vorbit despre tinerii din Moldova, dar şi despre  planurile în sistemul educațional.

 

– Dle Filat, aţi avut un şir de în­tâlniri şi cele mai multe cu echi­pe de studenţi din capitală. De ce acum, de ce anume cu ei?

– Este firesc să ne întâlnim în această perioadă cu toate categoriile de oameni, dar şi mai firesc este ca aceste contacte să aibă un caracter permanent. În gene­ral, consider (şi mulţi dintre colegii mei consideră la fel) întâlnirile cu oamenii drept cea mai bună sursă de inspiraţie politică, cea mai utilă formă de activi­tate politică şi mă ţin de acest principiu nu de un an şi nu de doi, indiferent dacă avem campanie electorală sau nu în ţară. Ceea ce am spus acum se referă în special la comunicarea permanentă cu tinerii, inclusiv cu studenţii, pentru că ei sunt principala condiţie şi principalul motor al modernizării şi europenizării Republicii Moldova. Tineretul în sine şi tinerii cu educaţie bună în special. Poate de aceea, şi aici am să folosesc o formu­lă oficială şi foarte adevărată în acelaşi timp: tineretul, studenţii şi educaţia sunt parte din priorităţile priorităţilor noastre. În acest sens, întâlnirile din această săptămână doar au completat un tablou mai amplu pe care-l avem la această temă. Mi-am dorit ca, luând în calcul şi perioada politică prin care tre­cem, să mai discutăm încă o dată cu stu­denţii, cu tinerii, despre ce s-a făcut şi ce urmează încă să facem împreună. Am avut discuţii bune, din care s-au dedus şi unele schiţe de acţiuni ulterioare şi sunt pe deplin mulţumit de cum decurg lucrurile din acest punct de vedere.

– La capitolul „ce s-a făcut”, in­terlocutorii dvs. s-au arătat con­vinşi?

– Poate, cu mici excepţii, eu cred că da, pentru că tinerii sunt mai aproape de lucrurile realizate şi sunt în măsură să aprecieze diferenţele evidente dintre ceea ce a fost şi ceea ce este acum, aici, în viaţa lor. La macronivel, dacă ne pu­tem exprima astfel, nu poţi să nu apreci­ezi adoptarea Codului Educaţiei cu toate beneficiile lui pentru studenţi, care pre­vede aducerea acestui domeniu impor­tant la un nivel calitativ nou. Nu cred că trebuie să amintesc ce luptă a trebuit să dăm pentru a-l promova, cum a trebu­it să-i convingem pe toţi de necesitatea adoptării lui, ca în final acest lucru să fie recunoscut aproape unanim.

De asemenea, aş menţiona şi regimul fără de vize cu Uniunea Europeană, care reprezintă beneficii concrete pentru ce­tăţenii Republicii Moldova, în special, pentru tineri, pentru studenţi, care au acum o mobilitate mult mai mare decât anterior, ceea ce deschide perspective noi în faţa lor.

În acelaşi context aş vrea să menţio­nez astfel de acţiuni: excluderea nece­sităţii impuse anterior studenţilor de a avea experienţă la angajarea în instituţi­ile statului la primul nivel; votarea Legii prin care instituţiile statului sunt obliga­te să ofere 10% din numărul de angajaţi ca și locuri pentru practică; modificarea regulamentului de admitere, astfel încât acum studenţii pot aplica la câte univer­sităţi doresc; modificarea regulamentu­lui burselor (acum, chiar dacă ai intrat la buget, însă nu ai învăţat bine, la final de an se face evaluarea tuturor studen­ţilor şi bugetul este repartizat celor mai buni); votarea Legii voluntariatului, ast­fel încât experienţa de voluntariat este considerată ca şi stagiu de muncă etc.

– Dacă în privinţa lucrurilor deja reale tinerii şi studenţii „prind” mai repede şi mau uşor, în pri­vinţa planurilor şi promisiuni­lor ei sunt, de regulă, mai greu de convins ca alte categorii…

– Toate planurile noastre sunt reale şi de aceea sunt uşor de înţeles şi de veri­ficat. Ceea ce am menţionat anterior în calitate de realizări, la o anumită etapă, au fost, de asemenea, nişte planuri, ma­joritatea cărora pot fi deja „pipăite”. Noi avem o abordare sistemică şi această afirmaţie este valabilă pentru tot ce face PLDM, nu doar în cazul unei categorii anume. Şi aici ţin să amintesc de Planul 2020 al PLDM, care prevede aderarea R. Moldova la UE în 2020 şi care are la bază patru priorităţi, fiecare dintre care având tangenţă directă cu tinerii.

Prima prioritate este un sistem edu­caţional mai puternic. Educaţia este un motor în măsură să propulseze Republi­ca Moldova înainte, iar un sistem edu­caţional mai puternic oferă tinerilor cu­noştinţe şi abilităţi suplimentare. Drept rezultat, vom avea tineri mai deschişi către lansarea propriilor afaceri, care vor implementa industrii inovatoare şi noi tehnologii informaţionale, benefici­ind şi de suportul statului, desigur.

Prioritatea a doua ţine de crearea mai multor locuri de muncă, ceea ce vizează, în primul rând, tinerii. Un loc de muncă bine remunerat e cea mai eficientă armă împotriva sărăciei, iar noi considerăm că fiecare dintre noi are dreptul la un loc de muncă stabil şi bine plătit.

O altă prioritate ţine de asigurarea unui viitor european, iar beneficiari di­recţi de pe urma realizării acestui obiec­tiv, iarăşi, sunt, în primul rând, tinerii. PLDM consideră că Republica Moldova îşi are locul în familia europeană, pentru aceasta însă trebuie să acţionăm pentru a asigura: mai multe locuri de muncă, salarii mai mari, mai multe investiţii, drepturi egale pentru fiecare cetăţean şi mai multe oportunităţi pentru tineri şi femei.

 

banner-PLDM

 

A patra prioritate ţine de combaterea corupţiei, fenomen care afectează direct întreaga ţară, inclusiv tinerii. PLDM susţine avansarea Republicii Moldova prin consolidarea instituţiilor de stat şi mobilizarea continuă a întregii societăţi în lupta împotriva corupţiei şi vom de­pune eforturi ca şi acest obiectiv impor­tant să ajungă realitate.

– Dle Filat, înţeleg că PLDM, ca şi multe alte partide, mizează pe voturile studenţilor, ale tine­rilor, în general. Prin ce se deo­sebeşte miza dvs. de cea a altor formaţiuni?

– Pentru noi, voturile tinerilor sunt importante, dar niciodată nu i-am tratat şi nu-i vom trata doar ca pe simpli ale­gători. Noi tot timpul am pus accentul pe tineri şi o dovadă în acest sens este chiar şi lista electorală cu care mergem în alegerile din 30 noiembrie 2014. Vâr­sta medie a candidaţilor PLDM pentru aceste alegeri este 43 de ani. Până la 35 de ani au 28 de candidaţi, ceea ce de­monstrează că pentru noi promovarea tineretului nu este doar o declaraţie frumoasă, ci un angajament acoperit de acţiuni reale.

– Se pare că aţi vorbit acum des­pre atracţia PLDM pentru tineri, în ce măsură credeţi că sunt atraşi tinerii de PLDM?

– PLDM a fost şi rămâne un partid deschis tinerilor şi acest lucru poate fi uşor probat. Astăzi, Organizaţia de Ti­neret a PLDM numără circa 14 mii de membri. OT PLDM are cluburi studen­ţeşti, practic, în toate universităţile, ac­tivează un club al liceenilor liberal-de­mocraţi. De asemenea, avem organizaţii la nivel de colegii.

Tinerii sunt implicaţi plenar în ac­tivităţile PLDM, constituie avangarda noastră şi schimbul nostru de mâine. De aceea, uşile PLDM sunt tot timpul des­chise pentru acei cărora nu le este indi­ferent viitorul ţării şi vor să contribuie ca Moldova să devină un stat prosper şi membru cu drepturi depline al marii fa­milii europene.

(Preluare de la Info–Prim Neo)

 Achitat din fondul electoral al PLDM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • sasa
    22.11.2014

    Bine zice,invatamintul este foarte important.

Citește și
slot thailand