18 aprilie 2024
Chisinau
Varia

Vlad Filat: Avem prieteni sinceri şi de nădejde şi, împreună cu ei, vom realiza obiectivul de integrare europeană

Loading
Varia Vlad Filat: Avem prieteni sinceri şi de nădejde şi, împreună cu ei, vom realiza obiectivul de integrare europeană
Vlad Filat: Avem prieteni sinceri şi de nădejde şi, împreună cu ei, vom realiza obiectivul de integrare europeană

 

 

pldm-1

Î: Domnule Filat, în ultimele zile aţi avut mai multe eveni­mente care, putem spune, se înscriu în agenda externă a PLDM. Aici aş menţiona şi vi­zita în RM a dlui Joseph Daul, Preşedintele Partidului Popu­lar European, dar şi întrevede­rile Dvs. cu Premierul polonez, Donald Tusk, Preşedintele ales al Consiliului European, şi cu Mareşalul Seimului polonez, Radoslaw Sikorski. Ce semni­ficaţie au aceste evenimente?

V.F.: Toate evenimentele de care aţi vorbit demonstrează încă o dată sprijinul pe care îl are la Bruxelles, dar şi în alte capitale europene, Par­tidul Liberal Democrat şi Republica Moldova în general. Toţi liderii de prim rang menţionaţi sunt membri ai aceleiaşi familii politice europene ca şi PLDM – cea a Partidului Popular Eu­ropean. Reprezentanţii acestei mari familii ne-au susţinut permanent şi necondiţionat în realizarea obiecti­vului nostru naţional de integrare eu­ropeană şi faptul că, într-o perioadă relativ scurtă, am reuşit să facem atât de multe în acest sens, este şi meritul partenerilor noştri.

În context, voi aminti de sprijinul permanent de care am beneficiat din partea unor politicieni europeni importanţi ca Jose Manuel Barroso, Angela Merkel, Herman Van Rom­puy, Stefan Fule, Catherine Ashton etc. Aceste personalităţi marcante au vizitat Republica Moldova, au pledat constant cauza noastră la Bruxelles şi în alte capitale europene, ne-au susţi­nut permanent. Inclusiv graţie acestui suport, astăzi, Republica Moldova are semnat Acordul de Asociere cu Uni­unea Europeană, Acordul de ComerţLiber, Acordul privind liberalizarea regimului de vize, Acordul privind aderarea RM la spaţiul aeronautic eu­ropean comun.

Totodată, aşmenţiona că, graţie sprijinului partenerilor noştri occi­dentali, am reuşit să promovăm im­portante reforme, să implementăm proiecte de infrastructură în întreaga țară, să avansăm în democratizarea Republicii Moldova etc.

Revenind la întrebarea Dvs., vreau să vă spun că atât vizita dlui Joseph Daul, cât şi întrevederile cu Donald Tusk şi Radoslaw Sikorski, sunt do­vezi clare că avem prieteni sinceri şi de nădejde şi împreună cu ei vom realiza obiectivul de integrare euro-peană.

Î: Să înţelegem că victoria PPE în alegerile europarlamentare din acest an, cum se spune în popor, vă vine ca o mănuşă?

V.F.: Faptul că Partidul Popular European rămâne cea mai influentă formaţiune la nivel european şi că va exercita conducerea majorităţii structurilor decizionale ale UE des­chide noi perspective în faţa Republi­cii Moldova. Reprezentanţii PPE au demonstrat constant deschidere faţă de Republica Moldova, iar acţiunile întreprinse în această direcţie, în ul­timii mai bine de cinci ani, vorbesc de la sine.

Să nu uităm că reprezentanţii PPE sunt la conducere în mai multe ţări europene, inclusiv în ţările considera­te locomotive ale UE, iar aceasta, de asemenea, înseamnă noi perspective pentru Republica Moldova şi un su­port suplimentar pe filiera relaţiilor bilaterale.

Î: Bine, dar nu e clar dacă forţe­le pro-europene din Republica Moldova vor învinge în alege­rile din 30 noiembrie 2014…

V.F.: Probabil, aveţi în vedere acea campanie masivă de dezinformare, manipulare şi intoxicare a opiniei publice implementată de unele aşa-zise forţe politice din ţara noastră. În acest context, aşvrea să menţionez două aspecte. În primul rând, eu sin­cer nu-i înţeleg pe aceşti pseudo-pa­trioţi care declară că vor binele ţării şi al cetăţenilor, dar în realitate fac tot posibilul pentru a împiedica dezvol­tarea Republicii Moldova pe unica sa cale firească – cea a democratizării, integrării europene, a prosperităţii. De multe ori mă întreb şi vă întreb acum şi pe Dvs.: cine trebuie să fii în esenţă şi ce interese meschine să ai, ca să faci tot posibilul pentru a îm­piedica dezvoltarea ţării tale şi a nu-i lăsa pe oameni să ajungă să trăiască într-un stat normal, cu un înalt nivel de bunăstare? Cine trebuie să fii în esenţă ca să-ţi doreşti ca ţara ta să se întoarcă în trecutul obscur din care abia de reuşeşte să iasă?

În al doilea rând, aşvrea să menţi­onez că degeaba îşi fac iluzii oponen­ţii integrării europene a Republicii Moldova. Ei nu înţeleg că oamenii sunt suficient de şcoliţi din punct de vedere politic, au capacitatea de a ale­ge grâul de neghină şi la 30 noiembrie 2014 vor vota pentru un viitor demn în marea familie europeană. Iar toţi acei care acum umblă şi încearcă să manipuleze oamenii vor primi exact ceea ce merită. Şi vă asigur că aceasta va fi tare departe de ceea ce-şi doresc şi la ce visează!

Î: Revenind la vizita dlui Joseph Daul, care moment îl consideraţi cel mai imporant?

V.F.: Această vizită în esenţă a fost una de maximă importanţă şi nu doar pentru PLDM, ci şi pentru Republica Moldova, în general. Totuşi, dacă mă întrebaţi de un moment anume, aşmenţiona declaraţia pe care dl Daul a făcut-o în cadrul vizitei întreprin­se la Orhei. Acolo, Preşedintele PPE a spus multe lucruri interesante, dar câteva din cele declarate de dumnea­lui m-au marcat profund. Am în ve­dere declaraţia domniei sale că Eu­ropa ne oferă o şansă de dezvoltare; că Europa nu ne va lua niciodată prin surprindere; că Europa nu ne va ameninţa şi nu va boicota produsele moldoveneşti; că Europa AŞTEAPTĂ MOLDOVA şi că nu trebuie să ratăm şansa pe care o avem. Aceste cuvin­te frumoase cred că nu necesită nici un fel de comentarii – ele arată foarte clar diferenţa dintre calea de dezvol­tare aleasă de noi pentru prospera­rea ţării, şi bâiguielile mincinoase ale oponenţilor ideii de integrare euro­peană. Dar, cel mai important, este că ni s-a spus foarte clar că Europa NE AŞTEAPTĂ şi, dacă vom munci consecvent, numaidecât vom obţine realizarea obiectivului de integrare europeană.

Î: Cu ce mesaje au venit Donald Tusk şi Radoslaw Sikorski?

V.F.: Discuţiile avute în Polonia s-au axat pe scrutinul parlamentar din 30 noiembrie şi pe situaţia po­litică internă a Republicii Moldova, dar şi cea de securitate regională, pe continuitatea reformelor şi asigura­rea unei guvernări democratice, pe agenda europeană a PLDM şi irever­sibilitatea cursului de integrare a ţării în UE.

 

intilnire-filat

 

Partenerii noştri au apreciat succe­sele pe care le-am înregistrat în ulti­mii ani pe calea integrării europene şi ne-au asigurat de sprijinul lor în con­tinuare. Iar acest mesaj este extrem de important, mai ales dacă luăm în calcul faptul că Donald Tusk este pre­şedinte ales al Consiliului European, iar Radoslaw Sikorski este unul din­tre „arhitecţii politici” europeni, dacă putem spune aşa.

Să nu uităm de rolul important pe care l-a jucat dumnealui în lansarea Parteneriatului Estic, iniţiativă în ca­drul căreia Moldova este un campion absolut, iar aceasta ne-a permis să avansăm considerabil în realizarea obiectivului nostru de integrare euro­peană.

Prin urmare, ceea ce vreau să men­ţionez este că, în timpul vizitei în Po­lonia, am consolidat bunele relaţii de colaborare cu doi dintre cei mai importanţi politicieni europeni, care sunt gata şi în continuare să ne spriji­ne în realizarea aspiraţiilor noastre.

Î: Dle Filat, se pare că sprijin extern pentru continuarea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova este şi va fi. Dar cum rămâne cu efor­tul nostru pe interior? Ştim ce avem noi de făcut în continua­re pentru valorificarea acestui enorm sprijin extern?

V.F.: În context, voi aminti că Par­tidul Liberal Democrat din Moldova este unica formaţiune care are un plan concret privind acţiunile ce vor fi întreprinse în anii următori pen­tru asigurarea realizării obiectivului de integrare europeană. Acest docu­ment, pe care noi l-am numit conven­ţional Planul 2020, prevede acţiuni concrete în astfel de direcţii ca: un sistem educaţional mai puternic, mai multe locuri de muncă, un viitor eu­ropean, un stat de drept – mai puţină corupţie.

Acest Plan prevede că în 2017 Re­publica Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, iar în 2020 va deveni membru cu drepturi depline al UE.

Prin urmare, ştim ce avem de făcut, avem parteneri sinceri şi de nădejde şi eu sunt sigur că cetăţenii Republi­cii Moldova înţeleg acest lucru şi ne vor acorda încă o dată încrederea lor în alegerile din 30 noiembrie 2014, ca să putem duce la bun sfârşit toate acele procese importante pentru vii­torul ţării începute în 2009.

 

Vă mulţumim.

 

Publicitate politică

(aсhitat din fondul electoral)

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand