25 iunie 2024
Chisinau
Social

Vești bune: și tații își vor putea lua concediu pentru îngrijirea copilului

Loading
Social Vești bune: și tații își vor putea lua concediu pentru îngrijirea copilului
Vești bune: și tații își vor putea lua concediu pentru îngrijirea copilului
Vocea poporului

A fost aprobat în prima lectură proiec­tul cu privire la reconcilierea vieții de fa­milie cu cea profesională. Mulți părinți din Republica Moldova au salutat intro­ducerea concediului paternal pentru a fi alături de copiii lor în primele zile de viață.

Potrivit recentelor modificări legislati­ve, tații vor putea ieși în concediu de pa­ternitate nu doar în primele 56 de zile de la nașterea copilului, ci în primul an, iar părinții vor putea partaja indemnizația pen­tru îngrijirea copiilor cum vor considera oportun. O parte a concediului și-l va putea lua mama, o parte – tatăl, iar indemnizația se va calcula în funcție de salariul fiecăruia. Modificările legislative care au fost votate de Parlament în ziua de 29 iunie, în opinia deputatului Dan Perciun, vor oferi mai mul­tă flexibilitate pentru un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională.

O altă modificare prevede introducerea unor noi opțiuni de solicitare a indemnizației pentru îngrijirea copilului până la vâr­sta de trei ani. Astfel, vor putea beneficia de o indemnizație de 90% din salariul pe ulti­mele 12 luni părinții care aleg să revină la muncă după un an și două luni.

Indemnizaţia paternală acordată în ca­drul concediului paternal este o prestaţie socială relativ nouă în Republica Moldo­va. Sindicatele din Republica Moldova au susținut intens oferirea concediului pa­ternal. Și Casa Națională de Asigurări So­ciale a promovat, începând cu anul 2016, concediul şi indemnizaţia paternală şi încurajează persoanele asigurate să le soli­cite.

De asemenea, se propun reglementări noi în Codul muncii, pentru a clarifica modul în care angajatul poate beneficia de un re­gim flexibil de muncă. Totodată, se prevede și o nouă opțiune pentru indemnizația de îngrijire a copilului.

Pentru a beneficia de concediul pater­nal, mama sau tatăl copilului trebuie să depună o cerere la casa teritorială de asi­gurări sociale de la locul de domiciliu sau online pe portalurile: www.servicii.gov.md şi www.cnas.gov.md.

În conformitate cu prioritățile stabilite în Planul de activitate și Programul Național pentru Protecția Copilului pe anii 2022-2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale avansează în procesul de elaborare a Siste­mului informațional în domeniul protecției copilului, care își propune să faciliteze procesul de colectare, prelucrare și disemi­nare a datelor din domeniu, pentru a oferi informații viabile și de calitate, în vederea luării unor decizii argumentate, bazate pe evidențe.

Pe 29 iunie a fost aprobat și conceptul sistemului informațional în domeniul protecției copilului. Noul sistem va integra datele de la diferite autorități publice res­ponsabile de segmentul asistență socială, sănătate, educație, ordine publică, justiție, care participă la realizarea măsurilor de protecție socială a copilului, permițând, ast­fel, să se intervină rapid pentru a preveni situațiile de risc, respectându-se în primul rând interesul copilului.

Sistemul informațional se racordează la standardele internaționale, fiind, totodată, adaptat necesităților și cerințelor existente la nivel național. Implementarea acestuia va contribui la eficientizarea proceselor de lucru la nivel local și central, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor sociale pre­state copiilor și familiilor cu copii, sporindu-le calitatea vieții.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand