30 mai 2024
Chisinau
Economie

Veniturile şi cheltuielile fondurilor asigurării de asistență medicală, în creştere

Loading
Economie Veniturile şi cheltuielile fondurilor asigurării de asistență medicală, în creştere
polita-de-asiguare

Foto: basarabia.md

 

Avem venituri şi cheltuieli echilibrate în Fondul asigurării obliga­torii de asistenţă medicală pentru anul 2016. Zilele trecute, acest deviz de venituri şi cheltuieli a fost raportat membrilor Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), întruniţi într-o şedinţă.

 

Astfel,  în total, veniturile Fondului asi­gurării obligatorii de asistenţă medicală în anul curent au fost aprobate în valoare de 5 mlrd. 838 mln. 515,5 mii lei, cu 678 mln. 417 mii de lei mai mult comparativ cu  nive­lul aprobat pentru anul 2015.

La capitolul cheltuieli, suma este de 5 mlrd. 838 mln. 515 lei, mai mult cu 578 mln. 417 mii de lei comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2015. În aşa fel, venitu­rile şi cheltuielile sunt echilibrate.

Au fost încasate sume mai mari Potrivit directorului general al CNAM, Dumitru Parfentiev, veniturile FAOAM pen­tru anul 2016 sunt mărite în legătură cu ma­jorarea încasărilor din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi alte recompense cu 16% şi a transferurilor de la bugetul de stat cu 10,9%, inclusiv a transfe­rurilor pentru categoriile de persoane asigu­rate de către Guvern – cu 8,3 la sută.

Cât priveşte cheltuielile  fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fon­dul de bază), acestea vor fi de 5 mlrd. 611 mln. 92, 4 mii de lei sau cu  711.514,4 mii de lei mai mult comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2015, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic al AOAM. Dacă e să ne referim la cheltuielile fondului de rezervă, acestea vor constitui 41 mln. 720,1 mii de lei, cu o micşorare de 34 mln. 38,1 mii de lei, comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2015, dat fiind faptul că, pentru anul 2015, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală au fost aprobate cu un deficit de 100 milioane de lei, iar 25 milioane de lei, conform legislaţiei, au fost direcţionate în fondul de rezervă din soldurile formate la începutul anului 2015. Concomitent, acest fond a fost micşorat cu 15.145 mii de lei, cu majorarea respectivă a fondului de bază, de­oarece cheltuielile pentru salarizarea medi­cilor rezidenţi vor fi acoperite în semestrul II al anului 2016 din fondul de bază.

Potrivit devizului de venituri şi cheltuieli, mijloacele fondului de rezervă vor fi utilizate pentru 

acoperirea cheltuielilor suplimenta­re legate de prestarea serviciilor medicale persoanelor încadrare în sistemul AOAM în condiţiile prevăzute de lege.

 

Mai mulţi bani pentru profilaxie

 

Comparativ cu anul 2015, s-au majo­rat şi mijloacele fondului de profilaxie cu 6 mln. 106,9 mii de lei, din totalul de 56 mln. 865,1 mii planificate. Mijloacele respective vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuie­lilor legate preponderent de reducerea ris­cului de îmbolnăvire a persoanei asigurate, finanţarea activităţilor cu menirea de a pro­mova un mod de viaţă sănătos, prevenirea şi reducerea stărilor epidemiologice la nivel naţional etc.

Cheltuielile fondului de dezvoltare şi mo­dernizare a prestatorilor publici de servicii medicale vor fi de 50 mln. de lei, cu o dimi­nuare de 69% comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2015. Banii în cauză vor fi uti­lizaţi pentru finisarea proiectelor investiţio­nale încheiate în anii precedenţi, în valoare de 22 mln. 531 mii de lei, iar restul mijloace­lor – pentru proiecte investiţionale încheia­te în anul 2016.

 

Prea puţini plătitori

 

Începând cu anul 2014, planificarea  nu­mărului de persoane care urmau să fie asi­gurate în mod individual, precum şi veni­turile acumulate de la procurarea de către persoanele neangajate a poliţei în sumă fixă este în descreştere continuă.

Dacă, în anul 2013, de la asigurarea în mod individual a 61 de mii de persoane au fost preconizate spre acumulare 134 mln. 296,4 mii de lei, pentru anul 2014 au fost planificate spre acumulare 109 mln. 661,4 mii de lei de la asigurarea a 59 de mii de per­soane, pentru anul 2015 au fost planificate spre acumulare 103 mln. 667,4 de mii de lei de la asigurarea a 51 de mii de persoane, iar în anul 2016 – de la asigurarea a 50 de mii de persoane.

„Veniturile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova, nu au fost calculate pornind de la numărul real de persoane care urmează să achite prima în sumă fixă, care constituie circa 388,4 mii de persoane, in­clusiv 233,8 mii de proprietari de terenuri agricoli înregistraţi în registrul deţinători­lor individuali de terenuri. Avem 152,4 mii de fondatori de întreprinderi individuale, de persoane fizice care au luat în arendă și în folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă prin contract sau titulari de patentă de în­treprinzător, precum și alte multe catego­rii de persoane. Deci, este un număr foarte mare de persoane, de circa 338 de mii, care nu procură poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă”, ne-a spus Sergiu Sainciuc.

Dar, spre regret, a adăugat el, în primul semestru al anului curent, primele de asi­gurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă achitate de persoane fizice cu reședința sau domiciliul în Moldova au fost acumulate în proporție de doar 73%. Aceas­ta înseamnă că o pătrime din numărul de 50 mii de persoane planificate nu au achitat primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

La elaborarea proiectului de Lege a fon­durilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 ar fi necesar să fie luat în considerație numărul real de per­soane care urmează să achite primele de asi­gurare obligatorie de asistență medicală în mărime fixă. Evident că va fi un lucru dificil de realizat fără adoptarea unor măsuri sti­mulative, de cointeresare a acestor persoane să participe în acest sistem.

Sumele au crescut la primele de asigurare medicală

Veniturile Fondului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul curent au fost majorate cu 436,4 milioane de lei faţă de anul 2015 şi cu 301,4 milioane de lei faţă de executarea în anul precedent, în legătură cu majorarea cu 16 la sută a încasărilor din primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentua­lă la salariu şi alte recompense.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand