30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Vârsta de pensionare ca pretext de concediere. Discrepanțe între legislația națională și convențiile OIM

Loading
Cetăţeanul şi legea Vârsta de pensionare ca pretext de concediere. Discrepanțe între legislația națională și convențiile OIM
Vârsta de pensionare ca pretext de concediere. Discrepanțe între legislația națională și convențiile OIM
banatulazi.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Vârsta de pensionare ca pretext de concediere

 

Activez la o întreprindere de mai bine de douăzeci de ani. În luna noiembrie, voi atinge vârsta de pensionare, motiv pen­tru care angajatorul mi-a spus că va trebui să mă concedieze. Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului în acest caz?

Boris Cravcenco, Orhei

 

Atingerea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă, fără acor­darea dreptului la pensie în condițiile legii, nu poate servi drept motiv de concediere a salariatului. Angajatorul poate să concedieze salari­atul (dar nu este obligat) numai în cazul în care acesta deține statut de pensionar pentru limită de vârstă, potrivit art.86 alin. (1), lit. y1 din Codul munci. Angajatorul urmează să țină cont și de faptul că disponi­bilizarea salariaților membri de sindicat pe motivul deținerii statutului de pensionar pentru limita de vârstă se admite numai cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate. De ase­menea, angajatorul urmează să dețină probele necesare sau să poată dovedi faptul că salariatul respectiv are statut de pensionar pentru limită de vârstă, adică având vârsta și vechimea asigurată necesară, el beneficiază de pensie, dar pensia care i s-a stabilit sau de care bene­ficiază salariatul supus concedierii este pentru limită de vârstă, dar nu constituie un alt tip de pensie. În cazul în care angajatorul nu dispune de asemenea probe, art.86 alin.(1), lit. y1) din Codul muncii nu poate fi aplicat drept temei pentru concedierea salariaților.

 

Discrepanțe între legislația națională și convențiile OIM

 

Care sunt observațiile sau recomandările OIM, de ultimă oră, asupra modificărilor legislației naționale cu privire la Inspectoratul de Stat al muncii?

Constantin Groza, Căușeni

 

În unele din observațiile Comitetului de Experți al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), cu referire la Republica Moldova, se menționează faptul că, în iunie 2018, Guvernului Republicii Moldova i s-a recomandat să ia măsurile necesare și să întreprindă reforme­le adecvate pentru a-și aduce la îndeplinire serviciile de inspecție a muncii cu prevederile Convențiilor nr. 81 și 129 ale OIM. Comitetul a solicitat Guvernului să promoveze un dialog eficient cu organizațiile patronale și ale lucrătorilor în materie de inspecție a muncii. Comitetul a îndemnat Guvernul țării să ia măsurile necesare pentru a se asigura că legislația națională va fi modificată în viitorul apropiat, pentru a permite efectuarea inspecțiilor de muncă cât mai des, ca să se asigure aplicarea eficientă a dispozițiilor legale relevante, în conformitate cu prevederile Convențiilor nr. 81 și nr. 129 menționate mai sus. În aceas­tă ordine de idei, CNSM a înaintat un demers Guvernului, prin care a solicitat să dispună întreprinderea măsurilor necesare în vederea eli­minării contradicțiilor dintre legislația națională și convențiile OIM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand