20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Valoare adăugată înaltă şi acces pe cele mai competitive pieţe

Loading
Fără categorie Valoare adăugată înaltă şi acces pe cele mai competitive pieţe
vicol

Foto: vocea.md

A implementat zece programe de dezvoltare a agriculturii în valoare de 42,5 mili­oane de dolari, pe parcursul a 21 de ani, iar de curând a anunţat că îşi încheie acti­vitatea în Republica Moldova. Este vorba de organizaţia americană CNFA despre care ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, spune că a pus baza agriculturii cu valoare adăugată înaltă şi a deschis calea spre cele mai competitive pieţe ale lumii pentru produsele moldoveneşti.

 

Afacere de success

 

Cu asistenţa organizaţiei re­spective, SRL Monicol şi-a pro­pus, în 2005, să creeze o uscă­torie modernă pentru a-şi putea exporta produsele pe pieţele de valoare înaltă din Uniunea Eu­ropeană şi din întreaga lume. Directorul general al acestei în­treprinderi, Dumitru Vicol, con­stată acum că cifra de afaceri a companiei în cauză a crescut de la 40 de mil. de lei în 2006 până la 130 de mil. – în 2012. „Expor­tăm produsele noastre – în prin­cipal, prune, mere şi vişine usca­te, nuci şi alune – în toate ţările europene, în Canada şi SUA”, a precizat Dumitru Vicol.

Asistenţa americană acorda­tă acestei companii a avut drept scop renovarea uscătoriilor, clă­dirilor aferente şi a secţiei de procesare, construcţia unui fri­gider modern pentru păstrarea şi prelungirea termenului de pre­lucrare a fructelor, dar şi imple­mentarea standardelor de calita­te ISO şi HACCP. Întreprinderea a investit în acest scop peste 1,2 mil. de dolari şi a beneficiat şi de un grant în valoare de aproape 370 de mii de dolari din partea Guvernului SUA.

Investiţiile au fost alocate, în special, pentru lucrările de con­strucţie, dar şi pentru procurarea unor echipamente unice pentru ţara noastră, cum ar fi maşinile de scos sâmburii la prune, pen­tru implementarea standardelor de calitate a managementului şi pentru servicii de marketing. Totodată, au fost create condiţii mai bune de muncă la întreprin­dere, au fost procurate echipa­mente destinate sistemelor de purificare a apelor.

„Am implementat un sistem de securitate alimentară ce cu­prinde toate etapele de moni­torizare – respectarea bunelor practici în agricultură de către furnizori, transportarea, păstra­rea, sortarea, apoi uscarea, pro­cesarea, ambalarea şi exportul produselor”, a specificat Dumi­tru Vicol. Acesta a menţionat că au fost efectuate investiţii masi­ve în toate domeniile de activita­te ale acestei unităţi economice. Totodată, compania a elaborat o marcă comercială care este deja prezentă în magazinele din ţara noastră şi din state precum Slo­venia, Polonia şi Slovacia, iar din acest an este promovată şi în Ro­mânia.

 

g_economie

Exportăm produsele noastre – fructe uscate şi nuci – în toate ţările europene, în Canada şi SUA

 

„Sperăm ca, pas cu pas, să crească profitul, ca să ne permi­tă să reinvestim banii în utilaje, echipamente şi să fim competi­tivi şi pe viitor faţă de concurenţii noştri de bază: SUA, California, Chile, Argentina, Franţa, ţările din fosta Iugoslavie”, a remarcat Dumitru Vicol. El îşi aminteşte că, atunci când a demarat proce­sul de modernizare a uscătoriei, a fost elaborat un studiu privind piaţa fructelor uscate pe plan internaţional care a stat la baza strategiei de marketing a com­paniei.

Dumitru Vicol menţionează printre acţiunile care au con­tribuit la obţinerea succesului şi instruirile de care au beneficiat reprezentanţii întreprinderii, dar mai ales cele pentru un şir de producători de materie pri­mă.

„Acest lucru a creat o relaţie de credibilitate între furnizori, mici procesatori şi exportatori. A fost cel mai greu, dar am fă­cut paşi serioşi şi, în consecinţă, avem până astăzi relaţii cu mulţi furnizori care şi-au extins supra­feţele de livadă, iar noi benefici­em de materie primă calitativă”, a conchis Dumitru Vicol.

SRL Monicol a dat în exploa­tare, în 2006, o uscătorie renova­tă care dispunea atunci de o ca­pacitate de până la 2000 de tone de fructe uscate pe an.

Tot în 2006, întreprinderea a achiziţionat peste 800 de tone de prune şi mere proaspete de la 15 producători mari şi aproximativ 400 de tone – de la 350 de gospo­dării ţărăneşti.

Compania dispunea la acel moment de 100 de salariaţi per­manenţi şi mai angaja alte 400 de persoane la lucrările sezonie­re.

 

Businessul agricol are viitor

 

Vasile Bumacov a menţionat în cadrul evenimentului de în­cheiere a activităţii în ţara noas­tră a aceleiaşi organizaţii că mul­ţi dintre beneficiarii de asistenţă americană servesc drept exemple de succes pentru cei care consi­deră că businessul agricol nu are viitor în RM. În opinia ministru­lui Agriculturii şi Industriei Ali­mentare, în prezent, există multe oportunităţi în ce priveşte sus­ţinerea producătorilor agricoli, dar este foarte greu să găseşti do­ritori de a le valorifica.

 

bumacov

Foto: vocea.md

 

Astfel, unul dintre rezultatele activităţii organizaţiei respective constă în descoperirea unor an­treprenori şi afaceri pentru a fi dezvoltate. „Este îmbucurător că asistenţa acestei organizaţii a fost concentrată exclusiv în zona ru­rală pentru a crea şi susţine baza agriculturii”, a menţionat minis­trul. Vasile Bumacov a specificat că ceea ce a intrat în vocabularul moldovenilor drept agricultură cu valoare adăugată înaltă, dar şi în conceptul de bază inclus în strategia agriculturii şi a dezvol­tării rurale a fost creat prin inter­mediul programelor implemen­tate de această organizaţie.

Potrivit ministrului, progra­mele implementate cu asisten­ţă americană au dus la apariţia în Moldova a unei viziuni clare privind locul pe care trebuie să-l ocupe producătorii autohtoni pe pieţele lumii, produsele cu care să devină competitivi, tehnolo­giile pe care să le aplice, dar şi suportul necesar pentru lansarea unor afaceri de succes.

Un alt exemplu adus de mi­nistrul Agriculturii şi Industriei Alimentare privind aportul asis­tenţei americane la restructura­rea şi modernizarea agriculturii moldoveneşti ţine de programul de creare a magazinelor agrico­le. În opinia sa, acestea au pus baza unui comerţ civilizat cu mijloace de producţie necesare producătorilor agricoli şi i-a ferit de speculaţiile care se fac de re­gulă atunci când cumpărătorii nu sunt suficient de informaţi.

 

Volum record de consultanţă

 

Patrick Norrell, vicedirector al oficiului CNFA din Washington, a menţionat că în cei 21 de ani aproape 800 de mii de agricul­tori din Moldova au beneficiat de asistenţă din partea acestei orga­nizaţii. Totodată, beneficiarii de granturi au investit în afacerile dezvoltate circa 52 de mil. de do­lari. În acelaşi timp, au fost crea­te peste 3000 de locuri de mun­că şi au fost facilitate vânzări de producţie agricolă în valoare de 260 de mil. de dolari.

Potrivit lui Patrick Norrell, ţara noastră a beneficiat de un volum record de consultanţă pe bază de voluntariat din partea experţilor americani. Astfel, în cei 21 de ani, RM a fost vizitată de 535 de specialişti calificaţi din SUA, care au asistat peste 120 de beneficiari cu statut de gazdă – întreprinderi, asociaţii de fermi­eri şi instituţii de învăţământ.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi