25 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Valeri Hobotkov: Autofinanțarea nu este un scop în sine, important e să fie identificat un spațiu informațional-ideologic corect

Loading
Dialoguri Valeri Hobotkov: Autofinanțarea nu este un scop în sine, important e să fie identificat un spațiu informațional-ideologic corect
Valeri Hobotkov: Autofinanțarea nu este un scop în sine, important e să fie identificat un spațiu informațional-ideologic corect
valeri-hobotkov

Foto: vocea.md

Interviu fulger cu Valeri Hobotkov, șeful Secției informare și activitate redacțională a Federației Sindicatelor din ținutul Krasnoiarsk.

În numărul trecut al publicației noastre am scris că, timp de două zile, la Institutul Muncii s-a desfășurat, în cadrul rețelei infor-maționale unice, o reuniune a mass-media sindicale din spațiul CSI. Am reușit să discutăm cu unul dintre participanții la eveniment, Valeri Hobotkov. În cele ce urmea­ză vă propunem un interviu fulger cu domnia sa.

 

− Este o opțiune mai puțin obișnuită. Ce anume v-a atras și v-a făcut să veniți la sindicate? Într-un fel, dvs., practic, toată viața v-ați dedicat-o activității sindicale.

– Să știți că mi-am pus și eu de mai mul­te ori această întrebare. Din câte se pare, la mijloc a fost tendința spre echitatea socială. Aveam 28 de ani când fostul lider sindical a plecat și urma să fie înaintată o nouă candi­datură. Atunci eram într-o ședință, dar a fost o pură întâmplare. În acea zi au fost înain­tate mai multe candidaturi, însă acestea nu erau eligibile din cauza mai multor criterii. La un moment dat, cineva din cadrul comi­tetului sindical a venit cu următoarea idee: poate e cazul să-și încerce puterile un tânăr pe care-l cunoaștem deja? A fost rostit nu­mele meu. Am meditat trei zile și, într-un fi­nal, am acceptat să candidez și am fost ales. Atunci, la întreprindere erau circa 4.500 de salariați, dintre care 4000 erau membri de sindicat. Pentru că nu știam nimic despre sindicate, evident, am încercat să găsesc anumite informații. Bineînțeles, pe atunci Internetul nu era dezvoltat ca acum, respec­tiv, era destul de dificil să faci rost de niște date. Toate materialele erau pentru mine o sursă de informare și de meditare. În cazul meu, ziarul „Solidarnost” („Solidaritatea”) a avut un cuvânt greu de spus. Atunci am ci­tit Acordul tripartit de la Moscova. Adunând informațiile pic cu pic, chiar am început să schițez și unele puncte din contractul colec­tiv de muncă. Totodată, studiam și legislația. Nu pot afirma că mi-a fost ușor, însă activita­tea m-a copleșit, am îndrăgit această muncă și uite că, la 24 ianuarie 2015, am ajuns să marchez și un jubileu, 20 de ani de activitate sindicală.

– Cum are loc asigurarea informa-țională a activității sindicale în ținutul Krasnoiarsk?

– Toată activitatea informațională este găzduită, stocată în același loc. Noi suntem o subdiviziune subordonată direct Federației Sindicatelor din ținutul Krasnoiarsk, anume aceasta este sursa din care beneficiem de finanțare. Noi ne ocupăm de toate – dez­voltăm site-uri, colaborăm și interacționăm cu mass-media, tipărim materiale promo-ționale, la fel, noi singuri producem filme, desfășurăm activitatea redacțională, tipărim broșuri etc.

 

seminar-hobotkov

Foto: vocea.md

 

− Una din cele mai acute probleme caracteristice tuturor redacţiilor este abonarea şi recuperarea chel­tuielilor de editare a ziarului. Cum lucraţi pe direcţia respectivă? V-aş ruga să vă împărtăşiţi experienţa.

– În ceea ce ţine de abonare, punem accen­tul pe organizaţiile primare, care abonează ziarul în mod obligatoriu şi necondiţionat. Avem o persoană specială, managerul pen­tru abonare, care lucrează în regim perma­nent cu organizaţiile primare. De exemplu, ziarul „Solidarnost” există din subvențiile Federației Sindicatelor din ținutul Krasno­iarsk, din banii de pe abonamente la domi­ciliu şi resurse extrabugetare. Resurse nebu­getare sunt considerate fabricarea producţiei de publicitate şi comercializarea acesteia. Este vorba de cești sau alte suveniruri, cărţi, broşuri, în care sunt publicitare dialoguri sindicale. Vreau să menţionez că această activitate este un capitol substanţial de ve­nituri. Totuşi, în opinia mea, ziarul sindical nu este o publicaţie comercială. Respectiv, el urmăreşte cu totul alte scopuri – propagan­distice, ideologice, informaţionale, şi anume în mediul sindical. Dacă e aşa, atunci nu pu­tem cere de la el să-şi recupereze cheltuielile, să-și asigure autofinanţarea. Nu mi se pare logic să ceri așa ceva. Clar lucru, ziarul nu poate exista fără bani. Nu există ziare gratui­te, problema e ce nivel al structurii va finan­ţa editarea lui. Dacă este finanţat din diverse surse – mi se pare soluţia optimă, de exem­plu din bani pe abonamente, din mijloacele confederaţiei, din publicarea altor materiale de agitaţie etc., acest lucru este normal.

Totuşi, aş menţiona că orice organizaţie necomercială, dacă ea urmăreşte alte sco­puri decât cele comerciale, trebuie să chel­tuiască banii şi să aducă randament în urma acestor cheltuieli nu sub formă de bani, ci în forma de ridicare a nivelului de conştientiza­re a membrilor de sindicat, de promovare a mişcării sindicale. Sunt scopurile şi cauzele pentru care organizaţia trebuie să-şi cheltu­iască banii, dar nu să ceară recuperarea lor. În acest caz trebuie să schimbăm din start vi­ziunea, pentru că nu există ziare corporative care şi-ar acoperi în totalitate cheltuielile, şi nu asta este scopul lor, de fapt. Scopul, aşa cum am mai spus, rezidă în a face propagan­dă şi a trezi interesul, pentru a atrage cât mai mulţi membri de sindicat.

− Vă mulţumim pentru interviu şi sperăm la o colaborare ulterioară la nivel de reţea informaţională.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand