22 iunie 2024
Chisinau
Social

Va fi elaborată o foaie de parcurs pentru a eficientiza sistemul de securitate și sănătate în muncă din Republica Moldova

Loading
Social Va fi elaborată o foaie de parcurs pentru a eficientiza sistemul de securitate și sănătate în muncă din Republica Moldova
Va fi elaborată o foaie de parcurs pentru a eficientiza sistemul de securitate și sănătate în muncă din Republica Moldova
kitchendecor.club

Deși în ultimii ani au fost întreprinse mai multe măsuri care au vizat îmbunătățirea situației în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), reformele demarate sunt lente, insuficiente, anevoioase și nu au dus la un rezultat scontat. Despre aceasta au comunicat miercuri, 13 iulie, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în cadrul unei întrevederi cu Arsenio Fernandez, specialist tehnic în domeniul inspecției muncii, de la Organizația Internațională a Muncii (OIM), care urmează să acorde Ministerului Muncii și Protecției Sociale asistență în materie de muncă nedeclarată, inspecție a muncii, contribuții de securitate socială.

Expertul OIM, a subliniat că îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă și sporirea capacităților Inspectoratului de Stat al Muncii sunt două obiective primordiale pe care le urmărește OIM, totodată precizând că OIM monitorizează cu mare atenție modul cum autoritățile din Republica Moldova implementează recomandările OIM în materie de SSM, și este dispusă să ofere suport în vederea îmbunătățirii situației.

În cadrul discuțiilor, sindicaliștii au menționat că sunt îngrijorați că până în prezent mai sunt lacune în cadrul legislativ național care are impact asupra eficienței activității sistemului de control în domeniul muncii.

„Regretăm faptul că din anul 2012 activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii cade sub incidența Legii cu privire la activitatea de întreprinzător. Solicităm în continuare ca legislația națională în domeniul SSM să fie racordată la legislația și standardele internaționale în domeniul muncii și Directivele Uniunii Europene. Situația precară din domeniul SSM periclitează grav siguranța salariaților, iar abordările existente în acest domeniu vor face dificilă realizarea obiectivelor stabilite. Apreciem intențiile Guvernului de a implementa reforme în domeniul dat, dar acestea trebuie să fie bine gândite, argumentate și consultate cu sindicatele și alți parteneri”, a subliniat Igor Zubcu, președinte al CNSM.

CNSM permanent și-a manifestat dezacordul categoric față de diminuarea prevederilor legale care vizează supravegherea și controlul de stat asupra respectării actelor legislative și a altor acte normative care conțin norme ale dreptului muncii. Totodată, datorită poziției ferme a Confederației, controlul de stat în domeniul securității și sănătății în muncă a revenit la Inspectoratul de Stat al Muncii.

Sindicaliștii au menționat că este necesar de dezvoltat dialogul social în domeniul SSM, fortificarea Inspectoratului de Stat al Muncii, lărgirea competențelor inspectorilor de muncă, în special în domeniul combaterii economiei informale, crearea Comitetelor în domeniul SSM la întreprinderi.

După cum a comunicat Arsenio Fernandez, specialist OIM, în urma vizitei sale va fi elaborată o foaie de parcurs pentru a eficientiza sistemul de securitate și sănătate în muncă din Republica Moldova. Această foaie de parcurs va conține mai multe obiective, un set de măsuri și recomandări, pe care urmează să le implementeze partenerii sociali.

Conform datelor Inspectoratului de Stat al Muncii, pe parcursul anului 2021 au fost comunicate 617 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 654 de persoane, din care 77 de cazuri au fost mortale.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand