25 iunie 2024
Chisinau
Varia

USM, partener strategic și invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria

Loading
Varia USM, partener strategic și invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria
USM, partener strategic și invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria
usm.md

Universitatea de Stat din Moldo­va (USM) a obținut statutul de invitat permanent la reuniuni­le Consorțiului Universitaria. În acest sens, Consorțiul Universita­ria, cel mai reprezentativ consorțiu universitar din România, a apro­bat instituționalizarea deciziei adoptate în anul 2018 de asocie­re a Universității de Stat din Moldova, prin semnarea unui parte­neriat strategic și acordarea statutului de invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria.

Decizia a fost luată în cadrul reuniu­nii găzduite, în perioada 16-19 martie, de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), la care a participat și recto­rul USM, Igor Șarov.

„Vorbim de un sprijin enorm. Modali­tatea de discuții la masă cu rectorii celor nouă universități, cele mai importante din România, este una profesionistă și im­portantă pentru mine ca rector. Maniera în care se discută legile educației, mani­era în care se discută diferite propuneri făcute pentru Guvern, pentru Ministerul Educației, este, cred, și un exemplu bun pentru noi. Pentru că practicile similare României în procesul de integrare eu­ropeană, unele schimbări care se fac, ne așteaptă și pe noi. În această ordine de idei trebuie să învățăm unii de la alții și cred că oportunitatea nu doar de a ascul­ta, dar și de a auzi, contează foarte mult”, a menționat, pentru „Vocea poporului”, Igor Șarov.

 

„Tratăm USM ca un membru cu drepturi depline”

„Consorțiul Universitaria este o formă de consultare reciprocă și de reprezen­tare a unui tip de universități. Pe lângă faptul că noi discutăm între rectori stra­tegii comune și ne consultăm reciproc și mergem la Ministerul Educației cu puncte comune, cu propuneri, atunci când avem consens pentru anumite politici publice, prorectorii discută tematicile pe domenii­le respective, cum ar fi internaționalizare, cercetare, programe de studii etc. La toate acestea participă, începând cu acest an, și reprezentanții USM, în calita­te de asociat, pentru că acest consorțiu este realizat în baza unei legi din Româ­nia, Legea consorțiului universitar, în care membrii deplini pot fi doar universități din România. Dar noi tratăm USM cum ar fi membru cu drepturi depline, pentru că, de fapt, reprezintă cea mai impor­tantă universitate comprehensivă dintr-o regiune a românității, care deocamdată nu e parte din România, ci din Republica Moldova, din Basarabia istorică. Și era normal ca și din această zonă să avem un partener în consorțiul nostru”, a relevat Marian Preda, rectorul Universității din București.

Consorțiul Universitaria a fost creat în 2009 și în prezent reunește nouă din­tre cele mai importante universități din România: Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Econo­mice din București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ovidius” din Constanța.

 

Acord de colaborare

În cadrul Reuniunii  Consorțiului Uni­versitaria, Efim Chilari, dr., conferențiar universitar, președintele Comitetului sin­dical al salariaților de la USM, a semnat un acord de colaborare între sindicatele Universității de Stat din Moldova și sindi­catele Universității „Ovidius” din Constanța și altul cu cel al Sindicatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

usm.md

„Suntem convinși că aceste acorduri vor facilita și încuraja promovarea schim­bului de experiență în activitatea sindica­lă a Universității de Stat din Moldova și universitățile partenere din Cluj-Napoca și Constanța și, sub aspect mai larg, vor aprofunda relațiile bilaterale în scopul consolidării capacităţilor organizaţionale cu promovarea unui sindicalism activ. În temeiul acordurilor semnate, părțile vor colabora în activitățile de interes comun ce țin de domeniul protejării interese­lor sociale şi economice ale membrilor sindicatului, se vor susține în iniţierea, elaborarea, dezvoltarea și promovarea de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, vor manifesta sprijin reciproc prin inter­mediul mijloacelor mass-media și se vor solidariza cu acțiunile sindicale organiza­te de către una din părți. De menționat și faptul că USM a convenit cu partenerii săi de la Cluj-Napoca și Constanța să fa­ciliteze vizite și schimburi de experiență în domeniul instructiv-educativ şi sindi­cal pentru membrii celor două sindicate partenere, acțiuni fixate în programe de activităţi negociate separat, care vor face subiectul unor Anexe la acordurile sem­nate”, a menționat, pentru ziarul „Vocea poporului”, Efim Chilari.

La procedura de semnare a acordului a fost prezent și președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos.

În una din zilele trecute, rectorul USM, Igor Șarov, precum și cel al Universității din București, Marian Preda, au susținut o conferință de presă comună, în cadrul căreia au vorbit despre proiectele comune pentru anii 2023-2024. Printre acestea se numără dezvoltarea parteneri­atelor, oferirea de burse internaționale și schimbul de experiență dintre cele două instituții.

Cu ajutorul României, Universitatea de Stat din Moldova realizează mai mul­te proiecte importante pentru instituție. Astfel, au fost modernizate mai multe săli de curs, a fost renovată o aulă, iar pentru studenții de la jurnalism a fost creat un newsroom, dotat cu echipamentul nece­sar pentru producerea știrilor. Tot în acea zi, Facultatea de Drept a USM și  cea a Universității din București au adoptat o rezoluție comună, care prevede reali-zarea conferințelor, organizarea și desfășurarea lecțiilor publice, a seminarelor și meselor rotunde între cele două instituții. La eveniment a participat și Sergiu Nistor, consilierul președintelui României, care a ținut să accentueze că Klaus Iohannis sprijină constant reforme­le din țara noastră, inclusiv pe cele din învățământ.

În cadrul evenimentului s-a menționat că, în perioada următoare, Ministe­rul Educației și Cercetări din Republica Moldova și cel din România vor sem­na un proiect comun, care va permite profesorilor și cercetătorilor din instituțiile de pe ambele maluri ale Prutului să aibă acces la structurile de cercetare din România.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand