8 decembrie 2022
Chisinau
Varia

UNIVERSITATEA DE STAT, prima universitate din Republica Moldova

Loading
Varia UNIVERSITATEA DE STAT, prima universitate din Republica Moldova
usm

Foto: studiimoldova.info

Universitatea de Stat din Moldova (USM) deţine pri­mul loc în topul instituţii­lor de învăţământ superi­or din Republica Moldova. Cel puţin aşa arată datele primului clasament mon­dial efectuat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Mi­nisterului Ştiinţei şi Inovă­rii al Spaniei, notează we­bometrics.info.

 

În clasamentul mondial al instituţiilor de învăţământ su­perior, Universitatea de Stat din Moldova este plasată pe locul 3432, fiind urmată de Universi­tatea Tehnică a Moldovei cu po­ziţia 4220, Academia de Studii Economice din Moldova – 7220, Universitatea Liberă Internaţi­onală din Moldova – 7696, iar Universitatea de Stat de Medici­nă şi Farmacie „Nicolae Testimi­ţanu” deţine locul 8524.

În acest top au concurat 20645 de instituţii de învăţământ supe­rior din întreaga lume, Moldova fiind reprezentată de 26 de insti­tuţii de învăţământ superior.

Universitatea de Stat din Moldova apare drept lider şi în cadrul unui alt clasament mon­dial efectuat de portalul 4icu.org. Acesta include 11.160 de colegii şi universităţi din 200 de ţări. In­stituţia de învăţământ superior posedă un potenţial intelectual de cea mai înaltă probă şi o stră­lucită imagine internaţională de universitate clasică, dispune de contracte de colaborare didacti­co-ştiinţifică cu 128 universităţi şi centre ştiinţifice din lume.

Concepţia universitară gene-

rală este elaborată conform stan­dardelor europene (procesul Bologna) şi este orientată spre instruire-cercetare, fiind bazată pe schimbarea de mentalitate, pe managementul european mo­dern, pe susţinerea şi promova­rea performanţelor academice şi ştiinţifice. Comunitatea universi­tară realizează modernizarea în­văţământului superior prin apli­carea managementului strategic universitar participativ, precum şi a autonomiei universitare. În prezent, la USM activează 1015 cadre didactice, inclusiv 9 aca­demicieni, 81 doctori habilitaţi, profesori universitari, 403 doc­tori în ştiinţe, conferenţiari uni­versitari, circa 15 mii de studenţi şi masteranzi, 334 doctoranzi.

Rectoratul, în frunte cu Ghe­orghe Ciocanu, care fiind un con­ducător reformator şi inovator, a elaborat şi promovează o con­cepţie avansată şi performantă în domeniul modernizării stan­dardelor universitare de factură europeană. Este realizată orien­tarea strategică conform căreia învăţământul în general, iar cel universitar în special, constituie temelia progresului social-eco­nomic şi spiritual la toate etapele dezvoltării societăţii. Învăţămân­tul este o prioritate naţională, iar secolul XXI este considerat seco­lul cunoaşterii, al informatizării, al transferului inovaţional, al co­nexiunii cu piaţa muncii.

În contextul acestor transfor­mări, rectoratul, dar şi comitetul sindical pledează pentru un în­alt nivel de calificare a cadrelor didactice – proces care prevede renovarea conceptuală, metodo­logică, curriculară şi tehnologică a învăţământului universitar, a managementului participativ eu­ropean. Este facilitată, în măsura posibilităţilor, perfecţionarea ca­drelor didactice în centrele ştiin­ţifice din ţară şi de peste hotare, sunt organizate cursuri, semina­re, stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice tinere, pentru doctoranzi şi postdoctoranzi.

 

Dumitru Căldare,

preşedintele comitetului sindical al salariaţilor USM,

doctor habilitat în filosofie

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor