30 mai 2024
Chisinau
Social

Unde-i lege, nu-i tocmeală. Legea privind controlul tutunului: cum este respectată în municipiul Chişinău

Loading
Social Unde-i lege, nu-i tocmeală. Legea privind controlul tutunului: cum este respectată în municipiul Chişinău
Unde-i lege, nu-i tocmeală. Legea privind controlul tutunului: cum este respectată în municipiul Chişinău

tutun

 

Deşi a trecut aproape un an de la modificările operate în Legea privind controlul tu­tunului, prevederi legislative care au intrat în vigoare la 01.06.2016, acestea au pro­vocat discuții încă din start, dat fiind faptul că multe din­tre ele sunt neclare și unele se contrazic.

 

Sindicaliştii salută implementa­rea Legii privind controlul tutunu­lui, foarte necesară şi importantă, însă sunt de părere că prevederile care au intrat în vigoare în anul 2016 nu contribuie întocmai la realizarea obiectivului legii.

Potrivit acestora, legea nu poate fi aplicată în deplină măsu­ră din motivul inexistenţei infras­tructurii necesare.

„Până la intrarea în vigoare a noilor norme de protecţie împo­triva expunerii la fumul de tutun, barurile, restaurantele şi alte lo­caluri publice cu destinaţie simi­lară erau în drept să organizeze spaţii delimitate sau separate pentru fumători şi nefumători, astfel încât aerul poluat să nu pă­trundă în spaţiul pentru nefumă­tori. Aceste spaţii erau organizate nemijlocit în localuri. Odată cu intrarea în vigoare a noilor norme de protecţie împotriva expunerii la fumul de tutun, începând cu 01.06.2016, se pot amenaja locuri speciale pentru fumat doar în spaţii deschise sau semideschise, amplasate astfel încât să nu per­mită pătrunderea fumului în spa­ţii publice închise sau semiînchise şi la locurile de muncă, iar în loca­luri închise încăperi pentru fumat nu mai pot fi amenajate”, a spus, pentru ziarul ,,Vocea poporului”, Valentina Chiriac, preşedinta Sin­dicatului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţie Publică, Cooperaţie de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLUCAS”.

 

Agenţii economici au de pierdut

 

Potrivit sursei citate, din cauza interzicerii fumatului în spaţii în­chise sau semiînchise, clienţii sunt nevoiţi să fumeze afară. Deseori, din pricina imposibilităţii organi­zării unor locuri pentru fumat la o distanţă de zece metri de la intra­re, aceştia fumează în preajma in­trării, expunând astfel pe trecători la fumul de tutun. Totodată, potri­vit Valentinei Chiriac, 

condiţiile de activitate ale agenţilor economici din domeniul  respectiv, odată cu intrarea în vigoare a noilor nor­me, s-au complicat comparativ cu cele anterioare. S-a micşorat nu­mărul de clienţi şi, respectiv, vo­lumul de vânzări.

Sindicaliştii consideră că pen­tru atingerea scopului propus în lege ar fi necesară permiterea organizării în spaţii închise sau semiînchise din localuri a unor fumoare. ,,Astfel de fumoare să fie amenajate în mod corespun­zător pentru a nu permite pene­trarea fumului în spaţii unde nu se fumează, instituirea unei licen­ţe pentru acei agenţi economici care doresc să amenajeze astfel de spaţii în localurile lor. De ase­menea, mărimea taxei pentru li­cenţă să fie direct proporţională cu suprafaţa dedicată fumatului, iar mijloacele obţinute să fie des­tinate Ministerului Educaţiei, care să organizeze un ciclu de studii prin care să promoveze absti­nenţa de la consumul de produse din tutun”, a conchis Valentina Chiriac.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand