20 mai 2024
Chisinau
Social

Un sindicat elvețian a început investigarea cazului de exploatare a 10 cetățeni moldoveni

Loading
Social Un sindicat elvețian a început investigarea cazului de exploatare a 10 cetățeni moldoveni
Un sindicat elvețian a început investigarea cazului de exploatare a 10 cetățeni moldoveni
swise

Foto: noi.md

 

Sindicatul interprofesional al mun­citorilor și muncitoarelor din Elveția (SIT) a început să investigheze cazul de exploatare a 10 cetățeni moldoveni.

 

Potrivit agenției INFOTAG, Martin Bagno­ud, inspector al sindicatului, a anunțat, în­tr-o conferință de presă organizată pentru reprezentanții mass-media din Moldova și Elveția, că este primul caz când la o asociație obștească s-au adresat concomitent atâtea victime care au avut de suferit în urma ne­respectării legilor acestei țări.

„Am avut cazuri când, încercând să se apere de tratamentele inechitabile ale pa­tronilor, la sindicat apelau 2-3 persoane. Erau rare situațiile când se adresau patru reclamanți. Biroul SIT din Geneva activează deja de mai mulți ani și este primul caz când 20 de cetățeni din fostele republici sovietice au făcut reclamație concomitent. Reclama­tul este rusul Rișat Safin. Noi intenționăm să examinăm minuțios probele prezentate”, a spus inspectorul.

În dosarul milionarului din Tatarstan fă­cut public este indicată valoarea estimată a averii pe care ar deține-o – până la 300 de mln. de franci elvețieni (peste 300 de mln. de euro). Din același dosar ar reieși că în anul 2004 Safin a achiziționat la Geneva imobile în valoare de 20 de mln. de franci. Este vor­ba de o casă de vacanță la munte și de o vilă somptuoasă pe malul lacului Geneva.

În cadrul conferinței de presă, una dintre victime, cetățeanul Republicii Moldova Ghe­nadie Oprea (singurul care a reușit să ob-țină de la Safin încheierea unui contract de muncă cu durata de doi ani), în calitate de mobil pentru acțiunea în justiție a servit atitudinea intolerantă față de personalul de serviciu.

„Evocând motive dubioase, dl Safin și ru­dele lui cele mai apropiate refuzau să sem­neze contractele de angajare, introduceau noțiunea de „perioadă neremunerată de pro­bă”, care nu este reglementată de legislația elvețiană, puteau recurge și la atacuri la per­soană. De asemenea, patronii nu doreau să achite orele lucrate peste program, amăgeau angajații când le calculau suma finală a re­munerării”, a menționat acesta.

Soţia sa, Aurica, pentru a exemplifica tra­tamentul inuman faţă de lucrători, spune că stăpânii (membrii familiei milionarului) le-au luat originarilor din Moldova paşapoar­tele.

„Au fost câteva cazuri de acest gen. Ni le luau, cică, pentru a verifica datele – însă, în realitate, pentru a face presiuni psihologice asupra oamenilor. Când ieşeam, rareori, în oraş, eram atenţionaţi ca în caz că ne opresc poliţiştii sau vecinii şi ne întreabă ce facem în casa familiei Safin, să răspundem că sun­tem oaspeţi”, susţine Aurica Oprea.

În opinia reclamanţilor, milionarul Safin le datorează cel puţin 500 de mii de euro. Ei sunt gata să lupte până la capăt pentru achi­tarea sumei respective, chiar dacă vor fi ne­voiţi să apeleze la instanţele de judecată.

Inspectorul Bagnoud susţine că, prin in­termediul instituţiilor de stat din Elveţia, Rişat Safin va fi informat despre pretenţiile care i se înaintează.

„Oficiul cantonal de inspecţie a relaţii­lor de muncă a trimis către familia Safin o cerere de conformare. Dar multimilionarul nu se grăbeşte să se conformeze cerinţelor legislaţiei elveţiene. Foștii angajaţi pot mer­ge la Tribunalul muncii în cazul în care nu le sunt satisfăcute revendicările. Legislaţia elveţiană privind lucrătorii detaşaţi prevede o amendă administrativă maximă de 5.000 de franci pentru fiecare caz probat. Totoda­tă, Safin şi rudele lui, după ce au locuit 10 ani în Elveţia, pretind la cetăţenia Elveţiei. Acest lucru devine puţin verosimil pe funda­lul evenimentelor ce se derulează”, a menţi­onat inspectorul.

Avocatul milionarului, Pascal Aeby, în cadrul negocierilor cu reclamanţii, i-a infor­mat despre disponibilitatea de a le satisface parţial cerinţele.

„Anterior, Safin, ascultându-ne cerinţe­le, pur şi simplu a refuzat să discute cu noi. Acum, după ce a văzut ce rezonanţă socială a avut în Elveţia reclamaţia noastră, a început să ne propună sume de două ori mai mici de­cât cele calculate de sindicat. Noi nu le vom accepta şi vom merge până la capăt”, a men­ţionat Oprea.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand