25 iunie 2024
Chisinau
Economie

Un sector financiar sănătos şi competitivitatea exporturilor

Loading
Economie Un sector financiar sănătos şi competitivitatea exporturilor
Un sector financiar sănătos şi competitivitatea exporturilor

 

 

sector-financiar

Foto: economie.net

Alex Kremer, manager de ţară al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, a declarat, la o conferinţă de presă axată pe situaţia eco­nomică curentă şi pe prognozele economice pe termen mediu, că economia țării noastre traversează o perioadă dificilă şi că există mai multe semne care ar prevesti o reducere a creşterii economice. Care ar fi principalele ameninţări pentru economia noastră?

 

Unul dintre principalele riscuri vine din mediul extern. Se are în vedere, în pri­mul rând, economia Ucrainei, care se află în recesiune din cauza războiului şi, drept urmare, vor fi afectate în mod drastic re­laţiile comerciale cu ţara vecină. O altă ameninţare este alimentată de degrada­rea relaţiilor economice cu cea mai mare piaţă din CSI. Exporturile moldoveneşti către Rusia vor fi compromise nu doar de restricţiile aplicate de guvernul de la Mos­cova pentru unele mărfuri ale noastre, dar şi de o încetinire a creşterii şi chiar o posi­bilă intrare a economiei ruse în recesiune, spun experţii Băncii Mondiale.

De asemenea, aceștia nu sunt siguri că economia Republicii Moldovei va rezista presiunilor fiscale, care au sporit după ce, în semestrul II, s-au operat modificări ale cheltuielilor bugetare în direcţia creşterii acestora. Experții se opun în mod cate­goric extinderii cheltuielilor bugetare în 2015 şi speră că deficitul bugetar nu va depăşi 3%.

Totuşi, cea mai mare ameninţare, în opinia lui Alex Kremer, o reprezintă sta­bilitatea şi transparenţa sectorului finan­ciar. El a subliniat că nereuşita asigurării calităţii portofoliului de credite, articulat cu preocupările ce vizează gradul de lichi­ditate şi de suficienţă a capitalului, men­ţin riscurile financiare la un nivel destul de ridicat în cazul unor bănci comerciale din Moldova. De altminteri, acest subiect important, îngrijorător a fost abordat şi în cadrul întrevederii recente a conducerii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova cu reprezentanţii misiunii FMI. Astfel, Oleg Budza, preşedintele CNSM, s-a arătat alarmat de ultimele evenimente care au bulversat întregul sistem bancar al ţării, precum conflictele ce marchează administraţiile unor bănci comerciale, acuzaţiile privind implicarea unor insti­tuţii bancare din Moldova în spălarea de bani, care ar putea zdruncina din temelii întregul sistem al ţării, ar provoca o retra­gere masivă a banilor din bănci, ar ame­ninţa finanţarea economiei ţării.

Max Alier, şeful misiunii FMI, a men­ţionat că principala problemă a băncilor moldoveneşti o constituie lipsa unui in­strument eficient de punere în aplicare a cadrului regulatoriu adoptat pentru siste­mul bancar, lipsa unei justiţii corecte.

Alex Kremer a relevat principalele pre­mise pentru creşterea economică. El a specificat că este esenţială efectuarea unor reforme structurale puternice în toate sec­toarele economiei în vederea îmbunătăţirii competitivităţii comerciale a ţării. Potrivit managerului de ţară al Băncii Mondiale, deşi reprezintă unul dintre principalele motoare ale creşterii economice, exportu­rile moldoveneşti înregistrează rezultate slabe în privinţa identificării şi ocupării unor noi segmente de pieţe externe. Este nevoie de produse noi, mai sofisticate, ast­fel încât mărfurile din RM să se menţină o perioadă îndelungată pe pieţele străine.

 

Produsele moldoveneşti, la nivel de tehnologii, se află sub nivelul mediu din regiune

 

Din spusele experţilor Băncii Mondiale rezultă că produsele moldoveneşti, la ni­vel de tehnologii, se află sub nivelul me­diu din regiune. Gradul de diversificare şi sofisticare a exporturilor moldoveneşti trebuie să devină principalul obiectiv al reformelor structurale în toate sectoarele economiei naţionale. Doar aşa se va putea îmbunătăţi standardele de viaţă ale locui­torilor Republicii Moldova, conchide Ban­ca Mondială.

 

Leul moldovenesc, sacrificat de dragul salvării economiei ţării

 

Fiind întrebat dacă este vreo legătură dintre creşterea economică în semestrul I al anului şi deprecierea considerabilă a monedei naţionale, Ruslan Piontkivsky, economist superior al Băncii Mondiale pentru Moldova, nici nu a încercat să tă­găduiască ceva, susţinând cu fermitate că creşterea economică şi deprecierea leului moldovenesc sunt strâns legate. Anume datorită devalorizării monedei naţionale, a evidenţiat el, a fost posibilă creşterea fluxului de mărfuri spre pieţele ţărilor UE cu aproape 20%, potrivit datelor pe șapte luni, în timp ce exporturile spre CSI s-au micşorat cu 3,2%.

 

Este ameninţată economia Republicii Moldova de recesiune?

 

Toată vara, am asistat la o scădere a preţurilor în ţară. Economiştii apreciază această evoluţie a preţurilor drept defla­ţie, care conduce la restrângerea consu­mului şi ar fi un semn rău al recesiunii economice. Alex Kremer confirmă că, de bună seamă, în multe ţări descreşterea preţurilor este asociată cu o cerere foarte scăzută în economie. În cazul Moldovei, potrivit acestuia, scăderea preţurilor este importată din alte ţări din regiune. Ruslan Piontkivsky este de părere că deflaţia are un impact sezonier şi că nu există nici un pericol de recesiune. Totuşi, el nu exclude o „răcire” a dinamicii economice pentru următoarele trimestre.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand