19 iunie 2024
Chisinau
Social

Un registru al turismului va fi lansat în Republica Moldova

Loading
Social Un registru al turismului va fi lansat în Republica Moldova
Un registru al turismului va fi lansat în Republica Moldova
discover-moldova

Foto: infoinvent.md

 

Conceptul Sistemului informațional automatizat „Re­gistrul turismului” a fost aprobat, de curând, de Gu­vern. Documentul în cauză a fost elaborat în contextul modernizării tehnologice a industriei turistice, în con­formitate cu Planul de ac-țiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a tu­rismului „Turism 2020”.

 

Scopul principal al conceptu­lui sus-menţionat este asigurarea evidenței și oferirea accesului be­neficiarilor la informații actualiza­te cu privire la turism și patrimo­niul turistic al ţării noastre.

Reprezentanţii Guvernului dau asigurări că lansarea Registrului turismului va aduce mai multe be­neficii. Astfel, fiecare utilizator va avea posibilitatea să acceseze infor­maţii despre obiectivele patrimo­niului turistic şi să-şi programeze vacanţa sau călătoria turistică. De asemenea, agenţii economici vor putea utiliza datele de contact ac­tualizate şi drumurile de acces spre aceste obiective, la crearea oferte­lor turistice, informaţiile despre patrimoniul turistic.

Sistemul informațional automa­tizat „Registrul turismului” va ser­vi drept un instrument eficient de atragere a investiţiilor, creare a in­frastructurii turistice şi amenajare a destinaţiilor turistice. Totodată, autorităţile administraţiei publi­ce vor putea mediatiza informaţia despre evenimentele culturale şi sportive din ţara noastră de interes turistic, organizate sub patronajul acestora.

Agenția Turismului va asigura dezvoltarea Sistemului informa-țional automatizat „Registrul turis­mului” din sursele bugetare prevă­zute în acest scop şi din contribuția partenerilor internaționali.

Conform datelor statistice, în perioada ianuarie–iunie 2015, la punctele de trecere ale frontierei de stat, au fost înregistrate peste 1,071 mln. de sosiri ale vizitatori­lor străini în Republica Moldova, ceea ce este în creştere cu 13,6 la sută faţă de perioada similară din 2014.

Cei mai mulți dintre vizitatori au fost din Ucraina – peste 40 la sută, România – aproape 37 la sută, Fe­deraţia Rusă – 11 la sută, precum şi Bulgaria, Italia, Turcia, Germania, Israel şi SUA.

Aproape 80 la sută dintre vizi­tatorii străini au preferat să călăto­rească spre şi prin ţara noastră cu mijloace de transport auto, aproxi­mativ 20 – pe calea aerului şi 2,6 la sută dintre ei – cu trenul.

În aceeași perioadă, au fost în­registrate 2,576 mln. de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străină­tate, ceea ce constituie cu 14,8 la sută mai mult decât în aceeaşi pe­rioadă din 2014.

Mijloacele de transport auto au fost cele mai utilizate şi în cazul plecărilor peste hotarele ţării noas­tre ale vizitatorilor moldoveni şi au reprezentat peste 85 la sută din nu­mărul total de plecări.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand