30 mai 2024
Chisinau
Social

Un proiect care a schimbat mentalitatea femeilor din Cobâlea

Loading
Social Un proiect care a schimbat mentalitatea femeilor din Cobâlea
Un proiect care a schimbat mentalitatea femeilor din Cobâlea
mantea

Arhiva personală

 

În satul Cobâlea, raionul Șoldănești, 52% dintre locuitori le constituie femeile și mai mult de jumătate dintre acestea nu au un loc de muncă. Deși reprezintă o majoritate, femeile nu prea se implică în procesul decizional. La alegerile locale generale din 15 iu­nie 2015, de exemplu, în Consiliul Local Cobâlea, femeile au obţinut doar 5 locuri din 13. 

 

Svetlana Mantea, consilieră la primul mandat, dar și directoarea școlii din Co­bâlea, era deranjată de faptul că opinia fe­meilor nu este solicitată în procesul deci­zional, însă nici acestea nu prea își dădeau interesul să schimbe mersul lucrurilor, considerând că bărbații pot să decidă în locul lor.

Când a fost acceptată să participe la Programul Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O”, realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, Svetlana Mantea s-a gândit că a venit tim­pul să se producă o schimbare de menta­litate, să le vorbească femeilor că pot face mai multe lucruri, nu numai să lucreze prin gospodărie. Primul pas, nou și pen­tru ea, a fost scrierea unui proiect pentru ca ideile sale să poată fi realizate.

„În consiliile locale ale satelor Moldovei, numărul bărbaților consilieri prevalează cu mult față de cel al femeilor consiliere. Situație obișnuită și tolerată de societatea noastră. Ba mai mult, această situație nu este creată doar de dorința bărbaților de a domina, ci și din supunerea tacită a celor mai multe femei de a-i susține și promova în funcții de răspundere pe bărbați”, ne-a spus Svetlana Mantea. În opinia sa, feme­ile neangajate în câmpul muncii nu sunt motivate să se implice în procesul decizi­onal, sunt lipsite de informaţii şi rupte de realităţile localităţii.

 

Primii pași în diminuarea inegalității de gen la luarea deciziilor

 

Pornind de la toate aceste meditații, frământări, Svetlana Mantea a propus, în cadrul programului sus-menționat, pro­iectul „Femei pro decizii”. Astfel, a reușit să realizeze primii pași pentru a diminua fenomenul inegalității de gen în procesul de luare a deciziilor. „Am reușit să  sporesc numărul de femei care se implică activ în viața comunității și în procesul de luare a deciziilor și am realizat activități concrete pentru a asigura transparența și accesi­bilitatea procesului decizional”, ne-a po­vestit Svetlana Mantea. În  cadrul acestui proiect, un grup de femei neangajate în câmpul muncii au fost informate și abili­tate în gestionarea timpului și promovarea inițiativei civice. Iar unui grup de băieți și de bărbați li s-a vorbit despre problemele dimensiunii de gen. Ulterior, aceștia au devenit promotori ai conceptului egalității de gen în mediul lor social. Un alt aspect l-a constituit aprobarea, de către consi­liul local, a Regulamentului cu privire la asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice locale ale satului Cobâlea, fiind primul de acest fel din raionul Șoldănești. Tot la ca­pitolul premieră a fost și apariția scenică a ansamblului de fetițe fluieriste „Crăițele”, în cadrul activității cu genericul „Aripi pentru zbor”, dedicată familiei și egalității de gen și șanselor egale în viața de cuplu.

 

Un exemplu demn de urmat

 

Astăzi, 10% dintre femeile neangajate participă la ședințele consiliului și pro­pun proiecte de decizii. Faptul că femeile au devenit mai active o demonstrează și exemplul Angelei Zglavuța, care până la demararea proiectului era casnică. După ce a participat la câteva seminare, a prins la curaj, este prezentă la ședințele consi­liului. Nu a mai mulțumit-o rolul de cas­nică. Apoi a găsit un agent economic care avea nevoie de femei pentru muncă sezo­nieră. Angela Zglavuța  a format un grup de femei din sat și acestea s-au angajat cu carnet de muncă.

„Mă gândeam că femeile ar putea schimba mersul lucrurilor, dar nu știam cum, nu aveam curajul să-mi spun pă­rerea, credeam că sunt incompetentă. Acum, grație proiectului, am fost infor­mată despre drepturile noastre, despre faptul cât e de important să ne expunem părerile în procesul decizional și cum să gestionăm corect timpul ca să fie în folo­sul nostru personal, dar și al comunității”, ne-a împărtășit experiența sa Angela Zglavuța.

Acum, după încheierea proiectului, Svetlana Mantea spune mulțumită că „au fost făcuți pași mici, dar siguri, cu ambiții mari și planuri realizabile pentru viitor. Îmi propun să motivez și să susțin feme­ile nu doar pentru a participa la proce-sul de luare a deciziilor, dar și de a se implica activ și în sfera economică, deve-nind antreprenoare, deschizând între­prinderi proprii, creând noi locuri de muncă și asigurând astfel prosperitatea satului”.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand