19 aprilie 2024
Chisinau
Social

Un investitor italian a contribuit la crearea organizaţiei sindicale în întreprinderea sa

Loading
Social Un investitor italian a contribuit la crearea organizaţiei sindicale în întreprinderea sa
Un investitor italian a contribuit la crearea organizaţiei sindicale în întreprinderea sa
cusatorese

Foto: Elena Culic

Anul 2013 a fost unul al creării organizaţiilor sindicale. De acest lucru ne asigură preşe­dinta Consiliului Interramural al Sindicatelor din Bălţi, Ludmila Dănilă. Şi asta deoarece în Bălţi organizaţiile sindicaliste apar ca ciupercile după ploaie. În 2013 familia sindicală din municipiul Bălţi, s-a mărit cu 4 organizaţii sindicale. Lucrul curios este însă că salari­aţii întreprinderilor cu capital străin sunt cei care contribuie la această creştere.

 

Municipiul Bălţi se pare că a devenit un oraş în care investi­torii străini se regăsesc cel mai bine. Mai mult decât atât, aceştia oferă locuri de muncă, iar unii dintre ei se conduc perfect de legislaţia în vigoare. Un exem­plu elocvent în acest sens este şi o fabrică de confecţii cu capital moldo-italian, unde relaţia anga­jator – salariat este una mai mult decât constructivă.

Administratorul acestei fa­brici, cetăţeanul italian Massi­mo Balestrieri, a declarat pen­tru „Vocea poporului” că este în interesul propriu să păstreze un climat favorabil angajaţilor săi.

„Relaţiile dintre noi sunt op­time. Acţiunile noastre sunt în­dreptate spre bunăstarea anga­jaţilor şi împreună vom dezvolta un parteneriat durabil”, ne asi­gură directorul.

 

g_social

Ideea de a crea organizaţia sindicală i-a venit chiar angajatorului

 

Salariaţii de aici spun că sunt mulţumiţi de condiţiile de mun­că. Ba mai mult decât atât, ei au şi o „Lădiţă a încrederii”, unde lasă toate sugestiile, propunerile şi doleanţele. Mai apoi, acestea sunt analizate de către angajator. Cu toate acestea, şi-au creat şi o organizaţie sindicală.

Surpriza este însă cu atât mai mare, cu cât ideea de a crea or­ganizaţia i-a venit chiar angaja­torului.

Iniţiatorul direct însă a fost o tânără pentru care sindicalismul nu înseamnă doar ajutor mate­rial, ci şi multe alte facilităţi, de care deseori salariaţii nu sunt conştienţi.

Directorul fabricii este ce­tăţean italian şi respectă mult legislaţia în vigoare, activiştii sindicali şi părerea acestora. El a fost sfătuit că o organizaţie sin­dicală la fabrică ar fi mai mult decât binevenită.

Aceasta ar ajuta să se îmbună­tăţească relaţiile angajator-sala­riaţi şi să garanteze unele bene­ficii ambelor părţi”, a menţionat Elena Culic, fondatoarea organi­zaţiei sindicale.

 

În fruntea sindicatelor la fabrica de confecţii se află tinerii

 

La fabrica de confecţii din Bălţi, activitatea sindicală a în­ceput cu cinci membri acum un an. În acest timp, numărul mem­brilor s-a mărit până la aproape o sută.

„Sperăm că organizaţia sin­dicală va creşte în continuare şi va ajunge de la 5 membri de sindicat câți au fost iniţial, până la 500, de ce nu?”, a menţionat Elena Culic, cea care a pus bazele sindicalismului la întreprindere.

La scurt timp de la constituirea organizaţiei, Elena a fost nevoită să plece la un alt loc de muncă. Astfel, funcţia de lider a fost pre­luată de o altă tânără. Dânsa afir­mă că această activitate îi aduce o satisfacţie aparte şi că va face tot posibilul să atragă cât mai mulţi membri în organizaţia al cărei li­der este în prezent.

„Nu am mai fost vreodată membru de sindicat. Mi se pare destul de interesant statutul, mai ales că am fost aleasă şi preşe­dinte. Când apare vreo problemă cu salariaţii noştri, ne străduim să le rezolvăm în limita puterilor. Totodată, scopul nostru pentru moment este să atragem cât mai mulţi membri”, a declarat pentru „Vocea poporului” Liuba Strechi, actualul lider sindical.

Se pare că inițiativele liderului sindical au început să dea roade. Echipa „Vocii poporului” a stat de vorbă cu alţi salariaţi ai fabri­cii.

Conştienţi de facilităţile ofe­rite de apartenenţa la sindicat, unii muncitori au aderat deja la organizaţia sindicală, alţii dau asigurări că în curând o vor face. Toţi însă sunt de părere că sindi­catul există pentru a ajuta sala­riaţii şi pentru a le apăra dreptu­rile.

„Acum nu sunt membru, dar în curând voi fi, pentru că sin­dicatul este organizaţia care ori­când ne va apăra”, a menţionat Anastasia Timofei, cusătoreasă. O altă salariată ne-a spus că cei doi copii ai săi au fost cei care au impulsionat-o să adere la sindi­cat.

 

cutie-postala

Foto: Elena Culic

 

„Graţie sindicatelor, copilul meu s-a odihnit în vară la tabă­ră. A venit acasă foarte mulţu­mit şi relaxat. Tot de la sindicate am primit şi cadouri pentru ei la sărbători”, ne-a convins Adria-na Sologub, termofinisor la fa­brică.

 

Un an de la constituire şi cu contract colectiv de muncă încheiat

 

La doar un an de la constitui­re, organizaţia sindicală de la fa­brica de confecţii demonstrează succese vizibile. Împreună cu an­gajatorul, reprezentanţii sindi­cali au negociat la început şi con­tractul colectiv de muncă, graţie căruia angajaţii beneficiază de un şir de facilităţi. „Relaţiile con­structive între administraţie şi angajaţi au dus în scurt timp şi la încheierea contractului colectiv de muncă. Iniţial acesta avea o formă simplă şi conţinea clauze­le importante care se găsesc şi în Codul muncii. Vreau să menţio­nez că contractul este îndeplinit cu succes, la fel şi convenţiile co­lective pe care le are încheiate în­treprinderea”, a subliniat Elena Culic, fondatoarea organizaţiei sindicale. Despre climatul favo­rabil şi relaţiile constructive de muncă de la fabrică ne-a asigurat şi preşedintele Consiliului Inter­ramural al Sindicatelor din Bălţi, Ludmila Dănilă. Dânsa spune că directorul italian nu a pus nicio­dată piedici activităţii sindicale şi că investitorii străini sunt destul de cooperanţi când vine vorba de scopuri comune în beneficiul salariaţilor. „Ne bucură faptul că administraţia nu a făcut nici o mişcare împotriva sindicatelor, că de la bun început s-a înche­iat contractul colectiv de muncă, şi se îndeplinesc toate clauzele acestuia. Totodată, de remar­cat este faptul că directorul este foarte atent şi receptiv la propu­nerile sindicatelor, iar acesta este un mare pas înainte”, a conchis preşedintele CIS Bălţi.

 

 

Cusătoresele, la mare căutare

 

Prognozele pieţei muncii pentru anul curent demon­strează că persoanele cu studii superioare îşi vor găsi cel mai greu un loc de muncă. Potrivit datelor, în 2014, cele mai multe posturi vacante se preconizează pentru croitori şi cusătorese.

 

Datele Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă arată că doar 36 la sută din total, adică aproape 1.800 de locuri vacante, sunt pentru cei cu studii superioare şi medii de specialitate. Cea mai mare ofertă îi vizează, totuşi, pe cei cu studii medii generale şi secundar profesionale, pentru care sunt rezervate 64 la sută din totalul locurilor vacante. Pe primele poziţii sunt cusătore­sele şi croitorii, pentru care cererea depăşeşte 1.500 de locuri. Pentru operatorii de calculatoare sunt rezervate 64 de locuri, iar pentru postul de salvamar şi ajutor de educator sunt 61 şi, re­spectiv, 43. Şi muncitorii necalificaţi au la dispoziţie peste 1.000 de locuri vacante.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă esti­mează că, în 2014, dintre cei aproape 20.900 de şomeri din ţara noastră, peste 4.900 vor fi plasaţi în câmpul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand