25 iunie 2024
Chisinau
Vocea copiilor

Un grup de copii a primit cadouri la Casa Sindicatelor

Loading
Vocea copiilor Un grup de copii a primit cadouri la Casa Sindicatelor
Un grup de copii a primit cadouri la Casa Sindicatelor
Vocea poporului

Un grup de copii ai salariaților, membri de sindicat, din ramu­ra industriei constructoare de automobile și mașini agricole, au vizitat, recent, Casa Sindi­catelor.

Boris Babici, președintele Fe-derației Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agri­cole, le-a vorbit copiilor despre rolul sindicatelor, cum această organizație mare le protejează drepturile părinților lor în calitate de salariați.

Apoi a venit momentul ca­dourilor. Copiii, care au fost selectați după merite deosebi­te la învățătură, au primit în dar dulciuri, rechizite școlare și câte o carte. Aceștia erau extrem de bucuroși, fiindcă a fost prima lor excursie în capitală, după o pau­ză foarte mare dictată de restricții impuse la nivel național.

„Doi ani de zile noi v-am dus dorul, pentru că nu am putut or­ganiza întâlniri din cauza pande­miei de Covid-19. Acum suntem împliniți că am făcut ceva frumos pentru copii, viitorul nostru”, a spus Boris Babici, care a dorit să facă cunoștință cu fiecare în par­te și să înmâneze personal cado-urile.

Copiii erau foarte emoționați, mai ales că mulți dintre ei au vi­zitat capitala Republicii Moldova pentru prima dată. Dana Ma­lenchi, de 13 ani, ne-a mărturisit că această excursie i-a făcut mare plăcere și că va continua să învețe bine, fiindcă vrea să devină me­dic. Și Laurențiu Chiriță, elev în clasa a IX-a, era în prima sa vizi­tă la Chișinău. Ne-a spus că i s-a părut un oraș frumos, iar Casa Sindicatelor o gazdă primitoare. Adolescentul speră să scăpăm de Covid-19 și să revină la viața nor­mală de dinainte de pandemie.

Pentru Sindicatul Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole a devenit o tradiție să facă surpri­ze copiilor membrilor de sindicat. Dar această inițiativă frumoasă a fost întreruptă din cauza pande­miei. Boris Babici promite să se revină la astfel de întruniri, excur­sii, de îndată ce va fi posibil și vor fi ridicate restricțiile.

Și astăzi unii copii ai salariaților, acum persoane adulte, își amin­tesc excursiile de vis la Festivalul Internațional al Copiilor organizat în orașul Ankara, Turcia. Acțiunea făcea parte dintr-un proces de schimb cultural existent de mai mulți ani între sindicaliștii din cele două țări, prin intermediul căruia copiii sindicaliștilor moldo­veni vizitează Turcia, participă la activități cultural-artistice, iar co­pii ai colegilor sindicaliști din Tur­cia vizitează Republica Moldova.

Boris Babici susține că promo­varea patrimoniului cultural și spi­ritual este un factor care apropie țările, contribuie la dezvoltarea relațiilor și facilitează schimbul de experiență în domeniul sindicalis­mului.

„Susținem generația tânără, care are posibilitatea să-și cree­ze o imagine despre activitatea mișcării sindicale și să-și lărgeas­că orizontul cultural”, a conchis liderul sindical.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand