30 mai 2024
Chisinau
Varia

Un factor stimulator de creare a locurilor de muncă

Loading
Varia Un factor stimulator de creare a locurilor de muncă
Un factor stimulator de creare a locurilor de muncă

 

 

seminar-bosnia

Foto: arhivă personală

Inițiativă pentru o creștere du­rabilă, crearea noilor locuri de muncă, finanțarea și capitalizarea afacerii, perspectivele, dez­voltarea și suportul antrepre­noriatului feminin, consecutivitatea capitalizării afacerii în di­ferite țări, dezvoltarea afacerii în diverse domenii – acestea și alte obiective au fost discutate re­cent, timp de o zi, la Conferința regională din Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.

 

Reprezentantele din țările–participante la întrunire, cum ar fi Albania, Bosnia și Herțegovina (țara gazdă), Croația (țara organizatoare și mode­ratoare a evenimentului), Macedonia, Republica Moldova, Kosovo, Polonia, Bulgaria, Turcia, Muntenegru, Serbia , Suedia au discutat experiențe și viziuni, Planul strategic de acțiuni pentru peri­oada 2015-2020 și perspectivele aces­tuia.

Mary-Ann Rukavina Cipetic, preșe-dinta „GTF–Inițiativă pentru creșterea durabilității”, a făcut o trecere în revistă a realizărilor și istoriilor de succes, înce­pând cu 2008, dar s-a oprit și la puncte slabe unde mai trebuie de lucrat. Toto­dată, dânsa a prezentat Planul strategic de acțiuni pentru 2015 și pentru o per­spectivă îndelungată, menționând care sunt responsabilitățile țărilor partici­pante.

Brunilda Paskali, viceministru al Eco­nomiei, Dezvoltării, Comerțului și Antre­prenoriatului din Albania, a menționat că trebuie să fie respectată egalitatea de șanse în afaceri, prezentând experiența țării sale. Totodată, Brunilda Paskali a subliniat că domeniul de afaceri a ieșit pe o altă orbită de dezvoltare, efectu­ând un salt deosebit, în special, în țările balcanice, fiind cândva întrunite în fos­ta Iugoslavie. La eveniment s-a vorbit și despre faptul că în Croația se dezvoltă în ritm galopant clasterul feminin.

Despre diferite programe, granturi și credite pentru dezvoltarea antrepreno­riatului feminin a vorbit Elsa Hastad, director al Departamentului pentru Europa și America Latina de la Agenția Internațională pentru Cooperare și Dez­voltare din Suedia (Sida). Elsa Hastad a mai spus că în curând RM va primi finanțare de la BERD pentru dezvolta­rea antreprenoriatului feminin.

La reuniune a fost discutată planifi­carea strategică și politicile antrepreno­riatului feminin pentru anii 2016-2020. În cadrul conferinței de o zi de la Sara­jevo, au avut loc și patru workshop-uri cu diferite teme, cum ar fi campanii de advocacy, politici și strategii, suport instituțional și practic. La workshop au participat reprezentante ale came­relor de comerțdin țările menționate, agențiilor de angajare în câmpul mun­cii, ale ministerelor de resort, sectorului neguvernamental, forumuri și fonduri internaționale, profesori universitari din domeniul economiei, precum și oficiali ai Guvernului din Bosnia și Herțegovina. La final, a fost semnată o Declarație comună privind noua politi­că industrială pentru Europa, care va fi expediată la Bruxelles.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand