14 iunie 2024
Chisinau
Varia

Un arbore pentru dăinuirea noastră, din partea liderilor sindicali

Loading
Varia Un arbore pentru dăinuirea noastră, din partea liderilor sindicali
Un arbore pentru dăinuirea noastră, din partea liderilor sindicali
sindicate.md

La iniţiativa Administrației de stat a pădurilor, Guvernul Republicii Moldova a decis ca Ziua Naţiona­lă de amenajare a plaiului „Un ar­bore pentru dăinuirea noastră” să fie desfăşurată în anul curent la 5 noiembrie.

La adoptarea acestei decizii s-a ţinut cont de prognoza meteo, temperaturile ridicate pentru această perioadă şi necesitatea res­pectării premiselor indispensabile  pentru plantările de toamnă. În acest context, au fost transferate din luna octombrie pentru luna noiembrie acţiunile planificate de către autorităţile centrale şi cele locale, cu impli­care plenară şi realizarea în partea ce revine Planului de acţiuni din toamna anului 2022, consacrate Zilei Naţionale de amenajare a spațiilor verzi cu genericul „Un arbore pentru dăinuirea noastră”.

Administrația de stat a pădurilor preci­zează că pe parcursul lunii noiembrie vor fi desfășurate mai multe activităţi ce ţin de plantarea arborilor şi semănatul seminţelor de arbori și arbuști forestieri, iar acţiunile din 5 noiembrie au constituit un imbold pentru întreaga societate, menit să intensifice efor­turile de sporire a suprafeţelor împădurite.

Lucrări de amenajare a spaţiilor verzi au fost organizate şi la nivel teritorial, iar administrația de stat a pădurilor a pus la dis­poziţia autorităţilor publice locale material săditor în acest scop.

Angajaţii ramurii silvice sunt implicaţi în lucrări de extindere a fondului forestier prin lucrări de pregătire a solului şi de recoltare a seminţelor de arbori și arbuști forestieri și au salutat şi apreciat iniţiativa societăţii de a se implica la lucrările de plantare de toamnă şi a întreprins toate măsurile nece­sare pentru buna organizare a acestei cam­panii.

Federația Sindicatelor „Sindsilva”, în par­teneriat cu aparatul CNSM și cu Agenția „Moldsilva”, a organizat, pe 5 noiembrie cu­rent o activitate de plantare a unei păduri, care pe viitor va purta un nume simbolic: „Pădurea Uniunii Sindicale”. Acțiunile de plantare s-au desfășurat în fondul forestier de stat din gestiunea „Întreprinderii Silvoci­negetice Sil-Răzeni”, în raza satului Molești, raionul Ialoveni.

În cadrul acțiunii, două suprafațe a câte 0,8 ha de stațiune forestieră degradată, au fost însămânțate cu ghindă, din care vor crește stejarii sindicaliștilor.

Membrii aparatului CNSM și lideri ai federațiilor ramurale au lucrat cu spor o bună bucată din ziua de sâmbătă, presărând at­mosfera veselă cu glume și istorii haiducești. Zeama preparată de câțiva pădurari a con­stituit deliciul lucrătorilor „zilieri” cu actele în regulă. Fiindcă munca a fost benevolă,în folosul societății. Acum, trebuie să ne în­armăm cu răbdare și să așteptăm să crească stejarii, la umbra cărora sperăm să ne rela­xăm peste niște ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand